آموزش

آموزش مهارتهای قابل بازاریابی از سوی پناهندگان سوری به اردنی ها
آموزش
آموزش مهارتهای قابل بازاریابی از سوی پناهندگان سوری به اردنی ها
مدارس تازه به پناهندگان کلدانی در لبنان خدمت می کند
آموزش
مدارس تازه به پناهندگان کلدانی در لبنان خدمت می کند
اعطای بورسیه به دانشجویان سوری و لبنانی با استفاده از طرحی که بودجه آن را اتحادیه اروپا تأمین کرده است
آموزش
اعطای بورسیه به دانشجویان سوری و لبنانی با استفاده از طرحی که بودجه آن را اتحادیه اروپا تأمین کرده است
دانشگاه صنعا طرح پاکسازی اعضاء هیئت علمی را به اجرا گذاشت
آموزش
دانشگاه صنعا طرح پاکسازی اعضاء هیئت علمی را به اجرا گذاشت
جنگ طولانی مدت در یمن تحصیل دختران را به تعویق انداخته است
آموزش
جنگ طولانی مدت در یمن تحصیل دختران را به تعویق انداخته است
یونیسف: آموزش 4.5 میلیون تن از بچه های یمنی در خطر است
آموزش
یونیسف: آموزش 4.5 میلیون تن از بچه های یمنی در خطر است
یونسکو راه را برای سوریه بعد از جنگ هموار می کند
آموزش
یونسکو راه را برای سوریه بعد از جنگ هموار می کند
اردن دسترسی به تحصیل را برای بچه های سوری آسانتر می کند
آموزش
اردن دسترسی به تحصیل را برای بچه های سوری آسانتر می کند
کلاس های درس در صنعای تحت کنترل حوثی ها در اولین روز مدرسه بسته شد
آموزش
کلاس های درس در صنعای تحت کنترل حوثی ها در اولین روز مدرسه بسته شد
بحران تحصیلی بر 5 میلیون تن از بچه های یمنی اثر خواهد گذاشت
آموزش
بحران تحصیلی بر 5 میلیون تن از بچه های یمنی اثر خواهد گذاشت