آموزش

دانشگاه صنعا طرح پاکسازی اعضاء هیئت علمی را به اجرا گذاشت
آموزش
دانشگاه صنعا طرح پاکسازی اعضاء هیئت علمی را به اجرا گذاشت
جنگ طولانی مدت در یمن تحصیل دختران را به تعویق انداخته است
آموزش
جنگ طولانی مدت در یمن تحصیل دختران را به تعویق انداخته است
یونیسف: آموزش 4.5 میلیون تن از بچه های یمنی در خطر است
آموزش
یونیسف: آموزش 4.5 میلیون تن از بچه های یمنی در خطر است
یونسکو راه را برای سوریه بعد از جنگ هموار می کند
آموزش
یونسکو راه را برای سوریه بعد از جنگ هموار می کند
اردن دسترسی به تحصیل را برای بچه های سوری آسانتر می کند
آموزش
اردن دسترسی به تحصیل را برای بچه های سوری آسانتر می کند
کلاس های درس در صنعای تحت کنترل حوثی ها در اولین روز مدرسه بسته شد
آموزش
کلاس های درس در صنعای تحت کنترل حوثی ها در اولین روز مدرسه بسته شد
بحران تحصیلی بر 5 میلیون تن از بچه های یمنی اثر خواهد گذاشت
آموزش
بحران تحصیلی بر 5 میلیون تن از بچه های یمنی اثر خواهد گذاشت
کارزار ترویج روا داری در استان حضرموت
آموزش
کارزار ترویج روا داری در استان حضرموت
یونسکو برای تقویت شهروندی جهانی و مبارزه با تروریسم برنامه اجرا می کند
آموزش
یونسکو برای تقویت شهروندی جهانی و مبارزه با تروریسم برنامه اجرا می کند
مدارس یمن با اعتصاب معلمان در مناطق تحت کنترل حوثی ها آغاز به کار می کنند
آموزش
مدارس یمن با اعتصاب معلمان در مناطق تحت کنترل حوثی ها آغاز به کار می کنند