آموزش

یونیسف به هدف افزایش حضور دانش آموزان در مدارس اردن برنامه اجرا می کند

یونیسف به هدف افزایش حضور دانش آموزان در مدارس اردن برنامه اجرا می کند

یک کلاس روستای زعتری جایزه معماری را از آن خود کرد

یک کلاس روستای زعتری جایزه معماری را از آن خود کرد

کمکهای نقدی به مردم سوریه برای رفتن به مدارس لبنان کمک می کند

کمکهای نقدی به مردم سوریه برای رفتن به مدارس لبنان کمک می کند

تظاهرات صنفی اعضای هیئت علمی جدید در دانشگاه صنعا

تظاهرات صنفی اعضای هیئت علمی جدید در دانشگاه صنعا

آموزش مهارتهای قابل بازاریابی از سوی پناهندگان سوری به اردنی ها

آموزش مهارتهای قابل بازاریابی از سوی پناهندگان سوری به اردنی ها

مدارس تازه به پناهندگان کلدانی در لبنان خدمت می کند

مدارس تازه به پناهندگان کلدانی در لبنان خدمت می کند

اعطای بورسیه به دانشجویان سوری و لبنانی با استفاده از طرحی که بودجه آن را اتحادیه اروپا تأمین کرده است

اعطای بورسیه به دانشجویان سوری و لبنانی با استفاده از طرحی که بودجه آن را اتحادیه اروپا تأمین کرده است

دانشگاه صنعا طرح پاکسازی اعضاء هیئت علمی را به اجرا گذاشت

دانشگاه صنعا طرح پاکسازی اعضاء هیئت علمی را به اجرا گذاشت

جنگ طولانی مدت در یمن تحصیل دختران را به تعویق انداخته است

جنگ طولانی مدت در یمن تحصیل دختران را به تعویق انداخته است

یونیسف: آموزش 4.5 میلیون تن از بچه های یمنی در خطر است

یونیسف: آموزش 4.5 میلیون تن از بچه های یمنی در خطر است