آموزش

حوثی ها اجرای موسیقی را در مراسم دانش آموختگی در مدرسه ممنوع کردند

نوشته ابو بکر الیمانی در صنعا

حوثی ها در یک دستور روز 11 آوریل اجرای موسیقی و رقص را در مراسم دانش آموختگی در صنعا ممنوع کردند. [ابوبکر الیمانی/ المشارق]

حوثی ها در یک دستور روز 11 آوریل اجرای موسیقی و رقص را در مراسم دانش آموختگی در صنعا ممنوع کردند. [ابوبکر الیمانی/ المشارق]

مراسم دانش آموختگی مدارس در بخشهای که در کنترل حوثی های(انصارالله) تحت حمایت ایران قراردارد به دنبال دستور تازه ای مسکوت می شود که شرایط سخت گیرانه ای را بر اجرای مراسم وضع می کند و شامل منع موسیقی می گردد.

در 11 آوریل وزارت آموزش و اداره آموزش تحت کنترل حوثی ها در صنعا دستوری صادر کرد که شرایط تازه ای را دررابطه با مراسم دانش آموختگی بر مدارس دولتی و خصوصی وضع می کند.

براساس این دستور، برنامه اجرایی همه مراسم دانش آموختگی اکنون باید از پیش برای تأیید به اداره فعالیتهای دانش آموزی حوثی ها تحویل شود.

در این بخشنامه همچنین یک رشته از شرایط تازه سخت گیرانه مقرر شده است.

براساس این دستور، موسیقی و اجرای رقص در خلال مراسم دانش آموختگی ممنوع است که تصریح می کند که مراسم نباید شامل هیچ کدام از اجزای «فرهنگ غربی» باشد.

به تنها میهمانانی که اجازه حضور در مراسم دانش آموختگی در «مدارس دخترانه داده می شود، پدر، مادر و خواهرو برادرهای زیر 13 سال است.

اما مراسم دانش آموختگی تنها زمینه ای نیست که سعی شده است تا با این دستوردرمدارس یمن تحت کنترل قرارگیرد.

براساس این دستور، شرکتها و سازمانها از ورود به محوطه مدارس بدون تأیید اداره فعالیتهای دانش آموزی منع شده اند و همه سفرهای میدانی مدارس باید بوسیله این اداره تأیید شود.

اقدامهای محدود کننده

فیصل علی عضوسندیکای مدارس خصوصی به المشارق گفت که اقدامات تحمیل شده بر مدارس بوسیله حوثی ها «خودسرانه و دردسرساز» است.

او گفت که دربخشنامه بعدی که در روز 25 آوریل به دنبال کشته شدن صالح الصماد رهبر ارشد نظامی حوثی ها صادر شد این گروه شبه نظامی تحت حمایت ایران ساکنان را از برگزاری جشنهای دانش آموختگی یا هرگونه جشنی منع کرد.

علی گفت که مدارس تحت حکمرانی حوثی ها به دلیل این نوع اقدامهای خودسرانه و همچنین به دلیل تحمیل مالیتهای و عوارض اضافی برآنها دررنج ودشواری هستند.

او گفت: «[ازاین وضعیت] بسیار خسته شده ایم و بسیاری از مدارس، ازجمله ما، نزدیک به تعطیلی است. آنها ما را با مالیات، بیمه، زکات و سایر هزینه ها تحت نامهای گوناگون دیوانه کرده اند.»

شیخ زید عبدالرحمان مدیر مرکز مطالعات اسلامی النور گفت: «همه طرفها یمن را دستکاری می کنند و آنچه که حوثی ها انجام دادند بخشی از این دستکاری ها است که جامعه را محاصره کرده و امور زندگی [مردم را] محدود می کند.»

او به المشارق گفت که ممنوعیت اجرای موسیقی درخلال مراسم بوسیله حوثی ها در راستای همان اقدامهای بیهوده ای بوسیله گروه های افراط گرا مانند «دولت اسلامی» (داعش) و القاعده است.

یاسین التمیمی پژوهشگر سیاسی گفت که هدف از این ممنوعیت «تغییرشکل حس آگاهی جوانان و جداکردن آنان از هرچیزی است که آنها را به خلاقیت و گرایش به صلح مرتبط می کند.»

او به المشارق گفت که ذهن جوانان به جای تمرکز بر افکار صلح آمیز با «شعارهایی که خشونت را شکوه و جلال می دهد» پر می شود.

آیا این مقاله را می پسندید؟

0 نظر

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500