آرشو برای

 1. کار کودکان عراقی در نتیجهٔ فقر و جنگ طولانی با داعش
  حقوق بشر

  کار کودکان عراقی در نتیجهٔ فقر و جنگ طولانی با داعش

 2. آمادگی ایالات متحده جهت حمایت از شرکای کلیدی‌اش در خاورمیانه با بمب‌افکن‌های استراتژیک خود
  امنیت

  آمادگی ایالات متحده جهت حمایت از شرکای کلیدی‌اش در خاورمیانه با بمب‌افکن‌های استراتژیک خود

 3. فراهم شدن امکان اقدام بی‌درنگ بمب‌افکن‌های ایالات متحده در خاورمیانه و آفریقا به‌سبب وجود پایگاه‌های خط مقدم
  امنیت

  فراهم شدن امکان اقدام بی‌درنگ بمب‌افکن‌های ایالات متحده در خاورمیانه و آفریقا به‌سبب وجود پایگاه‌های خط مقدم

 4. عملکرد گزینشی ایران و حزب‌الله در ارسال کمک به سوریه و اولویت‌دهی به مناطق تحت کنترل رژیم
  حقوق بشر

  عملکرد گزینشی ایران و حزب‌الله در ارسال کمک به سوریه و اولویت‌دهی به مناطق تحت کنترل رژیم