آرشو برای

 1. پیشنهاد ایران برای نظارت بر انتخابات مضحک سوریه، مصداق حکایت روباه و دمش
  انتخابات

  پیشنهاد ایران برای نظارت بر انتخابات مضحک سوریه، مصداق حکایت روباه و دمش

 2. آشکار شدن اولویت های حزب الله و تضعیف لبنان در نتیجه کشف و ضبط مواد مخدر
  اقتصاد

  آشکار شدن اولویت های حزب الله و تضعیف لبنان در نتیجه کشف و ضبط مواد مخدر

 3. هدف قرار گرفتن بقایای داعش توسط نیروهای دموکراتیک سوریه در نزدیکی مرز عراق
  امنیت

  هدف قرار گرفتن بقایای داعش توسط نیروهای دموکراتیک سوریه در نزدیکی مرز عراق

 4. انزجار مردم عراق از گروه‌ های شبه‌ نظامی هوادار ایران به دلیل خشونت مداوم علیه فعالان
  اعتراضات

  انزجار مردم عراق از گروه‌ های شبه‌ نظامی هوادار ایران به دلیل خشونت مداوم علیه فعالان

 5. نگرانی فزاینده جهان نسبت به انتشار اطلاعات نادرست درباره کووید-۱۹ توسط روسیه و چین
  سلامتی

  نگرانی فزاینده جهان نسبت به انتشار اطلاعات نادرست درباره کووید-۱۹ توسط روسیه و چین