آموزش

نارضایتی معلمان یمنی از نظارت حوثی‌ ها بر نظام آموزش کشور
آموزش
نارضایتی معلمان یمنی از نظارت حوثی‌ ها بر نظام آموزش کشور
انتقاد یمنی ها از گرایش دانشگاه صنعا به سمت ایران
آموزش
انتقاد یمنی ها از گرایش دانشگاه صنعا به سمت ایران
خصوصی‌ سازی مدارس توسط حوثی‌ ها برای کسب درآمد جهت تبلیغات ایدئولوژیکیشان
آموزش
خصوصی‌ سازی مدارس توسط حوثی‌ ها برای کسب درآمد جهت تبلیغات ایدئولوژیکیشان
بحران های لبنان، چالش بزرگ بر سر راه آغاز سال تحصیلی
آموزش
بحران های لبنان، چالش بزرگ بر سر راه آغاز سال تحصیلی
آموزگاران یمنی مخالف تغییرات برنامه درسی حوثی ها
آموزش
آموزگاران یمنی مخالف تغییرات برنامه درسی حوثی ها
یمن با افزایش شیوع کووید-۱۹ سال تحصیلی را پایان داد
آموزش
یمن با افزایش شیوع کووید-۱۹ سال تحصیلی را پایان داد
مرکزی در لبنان برای موفقیت و توانمندی کودکان پناهنده سوری تبار دوره آموزشی برگزار می کند
آموزش
مرکزی در لبنان برای موفقیت و توانمندی کودکان پناهنده سوری تبار دوره آموزشی برگزار می کند
مدارس حزب‌الله از دانش‌آموزان در مورد سلیمانی امتحان می‌گیرند
آموزش
مدارس حزب‌الله از دانش‌آموزان در مورد سلیمانی امتحان می‌گیرند
تلاش حوثی ها برای تحمیل «اخلاق» به دانش آموزها
آموزش
تلاش حوثی ها برای تحمیل «اخلاق» به دانش آموزها
در مناطق تحت کنترل حوثی ها کودکان از جنگ رنج می کشند
آموزش
در مناطق تحت کنترل حوثی ها کودکان از جنگ رنج می کشند