آموزش

کارزار ترویج روا داری در استان حضرموت
آموزش
کارزار ترویج روا داری در استان حضرموت
یونسکو برای تقویت شهروندی جهانی و مبارزه با تروریسم برنامه اجرا می کند
آموزش
یونسکو برای تقویت شهروندی جهانی و مبارزه با تروریسم برنامه اجرا می کند
مدارس یمن با اعتصاب معلمان در مناطق تحت کنترل حوثی ها آغاز به کار می کنند
آموزش
مدارس یمن با اعتصاب معلمان در مناطق تحت کنترل حوثی ها آغاز به کار می کنند
«قهرمانان مدرسه» کودکان را به کلاسها هدایت می کند
آموزش
«قهرمانان مدرسه» کودکان را به کلاسها هدایت می کند
لبنان برای پشتیبانی از پناهنده ها کلاس های آموزشی تابستانی برگزار می کند
آموزش
لبنان برای پشتیبانی از پناهنده ها کلاس های آموزشی تابستانی برگزار می کند
گسترش خدمات آموزشی برای پناهندگان در اردن
آموزش
گسترش خدمات آموزشی برای پناهندگان در اردن
رئیس پیشین دانشگاه قاهره روشهای ضد تروریسم را توضیح می دهد
آموزش
رئیس پیشین دانشگاه قاهره روشهای ضد تروریسم را توضیح می دهد
دانش آموزان لبنانی مهارتهای میانجیگری را یاد می گیرند
آموزش
دانش آموزان لبنانی مهارتهای میانجیگری را یاد می گیرند
کودکان با تماشای کارتون های عربی مهارت های زبانی کسب می کنند
آموزش
کودکان با تماشای کارتون های عربی مهارت های زبانی کسب می کنند
برنامه های زبان به آموزش کودکان سوری تبار محروم از تحصیل کمک می کند
آموزش
برنامه های زبان به آموزش کودکان سوری تبار محروم از تحصیل کمک می کند