آموزش

لبنان به دنبال بالابردن میزان ثبت نام دانش آموزان سوری در مدارس
آموزش
لبنان به دنبال بالابردن میزان ثبت نام دانش آموزان سوری در مدارس
پناهندگان سوری در اردن با کاهش حمایتهای آموزشی رو به رو هستند
آموزش
پناهندگان سوری در اردن با کاهش حمایتهای آموزشی رو به رو هستند
فرارسیدن سال تحصیلی در منبج سوریه
آموزش
فرارسیدن سال تحصیلی در منبج سوریه
2000 پناهنده سوری در اردن از برنامه کامپیوتر بین المللی فارغ التحصیل شدند
آموزش
2000 پناهنده سوری در اردن از برنامه کامپیوتر بین المللی فارغ التحصیل شدند
گشایش افق های فرهنگی با شروع به کار نخستین کتابخانه عرسال
آموزش
گشایش افق های فرهنگی با شروع به کار نخستین کتابخانه عرسال
اردن در تلاش حل بحران برنامه درسی
آموزش
اردن در تلاش حل بحران برنامه درسی
موفقیت پناهندگان سوری در امتحانات رسمی بریفیه در لبنان
آموزش
موفقیت پناهندگان سوری در امتحانات رسمی بریفیه در لبنان
کارکنان دانشگاه صنعا حقوق دریافت نکرده اند
آموزش
کارکنان دانشگاه صنعا حقوق دریافت نکرده اند
دانشگاه جدیدی در بیروت دوری جستن از خشونت را ترویج می کند
آموزش
دانشگاه جدیدی در بیروت دوری جستن از خشونت را ترویج می کند
حوثی ها اجرای موسیقی را در مراسم دانش آموختگی در مدرسه ممنوع کردند
آموزش
حوثی ها اجرای موسیقی را در مراسم دانش آموختگی در مدرسه ممنوع کردند