آموزش

در مناطق تحت کنترل حوثی ها کودکان از جنگ رنج می کشند

نوشته نبیل عبدالله التمیمی درعدن

یک هنرمند یمنی به کار برروی یک نقاشی دیواری مشغول است که به عنوان بخشی از یک برنامه برای پایان دادن به استخدام بچه سربازها بوسیله شبه نظامیان قبیله ای در روز 10 آوریل 2014 درصنعا انجام شد. [محمد حویص/خبرگزاری فرانسه]

یک هنرمند یمنی به کار برروی یک نقاشی دیواری مشغول است که به عنوان بخشی از یک برنامه برای پایان دادن به استخدام بچه سربازها بوسیله شبه نظامیان قبیله ای در روز 10 آوریل 2014 درصنعا انجام شد. [محمد حویص/خبرگزاری فرانسه]

مسئولان و ناظران گفتند که کودکان دربخشهایی از یمن که تحت کنترل حوثی ها (انصارالله) تحت حمایت ایران قراردارد بهای سنگین جنگ کنونی را می پردازند.

آنها گفتند که این گروه شبه نظامی سیستم آموزشی را در این مناطق تخریب کرد و مدارس را به پادگانهای نظامی یا مراکز استخدام نیرو تبدیل کرده است.

این گروه به شکل یکنواخت به فرسایش معیارهای آموزشی پرداخت است و این کار را با جایگزین کردن آموزگاران خبره با وفاداران حزبی و تبدیل مدارس به محل پرورش روشهای عقیدتی با هدف فریب دادن بچه ها به جبهه ها و استفاده از آنها به عنوان سیاهی لشکر انجام می دهد.

براساس گزارشهای محلی تنها در استان اب این گروه شبه نظامی بیش از 2 هزار آموزگار را در دوسال گذشته برکنارکرده است.

شبکه تلویزیونی العربیه گزارش داد که دفتر آموزشی تحت کنترل حوثی ها در اب تاکنون در این ماه 788 آموزگار را در مناطق مختلف اخراج کرده است.

درهمین حال هنوز حقوق کارکنان دولتی در مناطق تحت کنترل حوثی ها از جمله آموزگاران برای بیش از سه سال است که پرداخت نشده است و شرایط بسیار بد مالی را تجریه می کنند.

استخدام کودک

عبدالرحمان برمان وکیل و کنشگرحقوق بشر به المشارق گفت: «گزارشهای منتشر شده بوسیله سازمانهای بین المللی نشان می دهد که 30 هزار مورد استخدام بچه ها در مناطق تحت کنترل حوثی ها وجود داشته است.»

او گفت: «این آمار درست است.»

برمان گفت اما «شمار آموزگارانی که هدف قرارگرفته اند از شمار کسانی که از فهرست پرداخت حقوق کنار گذاشته شده و بوسیله وفاداران جایگزین شده اند بیشتر است.»

او گفت که حوثی ها 450 تن از آموزگاران را درمناطق تحت کنترل خودشان کشته اند درحالی که درحدود 1500 تن ازآموزگاران در زندانهای شبه نظامیان بازداشت شده اند.

حوثی ها دربه دست گرفتن کنترل سیستم آموزشی یمن مصمم هستند تا ازآن برای مقاصد خودشان استفاده کنند و مکتب ولایت فقیه (ولایت فقیه) را پیش ببرد که خواهان اعلام بیعت با رهبرایران است.

او گفت که آنها از این طریق درپی کنترل بر ذهن بچه ها است و اشاره کرد که این شبه نظامیان مدارس را به عنوان محل پرورش جنگجویان تازه می نگرد اما فقط می تواند درصورتی می تواند بچه ها را استخدام کند، آموزش دهد و به آنها تلقین کند اگر آموزگاران به آنها وفادارباشند.

برمان گفت که حوثی ها درپی کنترل انحصاری مشاغل بخش خصوصی هستند و کارکنان را درهمه بخشها بویژه دربخش آموزش اخراج کردند.

او گفت که استخدام بچه سربازها بوسیله حوثی ها «درمقرهای بازرسی مشهود است جایی که بچه سربازها را می توان دید که درآنجا فعالیت می کنند همچنین در عکسهایی از سربازان کشته شده حوثی ها در خیابانها که اکثر آنها ازبچه ها هستند.

تغییر برنامه درسی

نبیل البکیری پژوهشگر سیاسی به المشارق گفت: «حوثی ها با تغییر برنامه درسی درتخریب سیستم آموزشی مصمم هستند تا آن را با مکتب و گرایش فرقه ای منطبق کنند.»

او گفت که آنها در پی کنترل انتصاب مدیران و آموزگاران واجرای فعالیتهای آموزشی هستند که مبلغ روش عقیدتی این گروه است و ازهمه ابزارها برای ایجاد این نمونه از مکتب آموزشی استفاده می کنند.

او افزود که از این طریق حوثی ها در پی شکل دادن به تفکربچه ها و ترغیب آنها به وفاداری به شبه نظامیان و پیروی از روش عقیدتی آن هستند.

او گفت که حوثی ها فراتر از ساعتهای مدرسه تلاش کرده اند تا از ارودگاه های تابستانی و فعالیتهای آموزشی برای مقاصد خودشان استفاده کنند.

البکیری گفت که ارودگاه های سنتی تابستان به «ارودگاه های تلقین روش عقیدتی تبدیل شده است جایی که به این بچه ها در مورد کاربرد تسلیحات و جنگیدن آموزش داده می شود» با هدف نهایی اعزام آنها به جبهه های مقدم جنگ.

او گفت که عواقب جدی استخدام بچه ها شامل «ظهور نسلی از بچه ها اشباع شده از روش عقیدتی شبه نظامیان» است که بافت جامعه یمن را پاره و همزیستی مسالمت آمیز را تضعیف می کند.

نابودی زندگی جوانان

نبیل عبدالحفیظ معاون وزیر حقوق بشر به المشارق گفت: «حوثی ها پس از طراحی و اجرای یک کودتا علیه کشور اعمال کنترل درآموزش را با اخراج آموزگاران و جایگزین کردن آنها با افراد وفادار به خود را آغاز کردند که به هدفهای عقیدتی آنها خدمت می کنند.»

او گفت که آنها همچنین درپی تغییرجهت حمایتهای مالی هستند که برای آموزش دریافت می کنند تا صرف هدفهای خودشان کنند و آنها را به «سرقت درآمد آموزگاران، محروم کردن آنها و تغییرمسیر درآمد برای وفاداران خودشان متهم کرد.»

عبدالحفیظ افزود: «این رفتار بازتاب روش عقیدتی انحصارگری شبه نظامیان است که هرفردی را که به آنها نمی پیوندند طرد کرده و اصول خدمات مدنی و قوانین استخدام عمومی را نقض می کند.»

او گفت که وزارت حقوق بشر موارد استخدام بچه ها را تحت نظر داشته است «که درآنها بچه ها ازمدرسه به خطهای مقدم جبهه برده شدند و از آنها به عنوان نیرو برای جنگ بیهوده خودشان علیه دولت قانونی و کشورشان استفاده می کند.»

او افزود که این اقدام «نابودی دوره کودکی آنها، آینده آنها و آینده یمن» است.

او گفت که شبه نظامیان ازطریق این اقدامها «به شکل سازمان یافته دوران کودکی بچه ها را دریمن نابود کرده و هنجارهای بین المللی، پیمانهای بین المللی حقوق بشر و بچه ها و قانون یمن درمورد حقوق بچه ها را نقض می کنند.»

عبدالحفیظ گفت: «در فرهنگ لغت آنها مدرسه یعنی ارودگاه های آموزشی، انبارها تسلیحات، و گاهی محل ملاقات فرماندهان شبه نظامی.»

آیا این مقاله را می پسندید؟

0 نظر

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500