آموزش

سازمانهای لبنانی برای پناهندگان سوری محیط بهداشتی فراهم می کنند

نوشتۀ نهاد طوبالیان در بیروت

در یک مدرسه سیار در برالیاس در بقاع برای دانش آموزان پناهنده سوری محیط امن آموزشی فراهم می شود. [عکس با کسب اجازه از بیناد کیانی]

در یک مدرسه سیار در برالیاس در بقاع برای دانش آموزان پناهنده سوری محیط امن آموزشی فراهم می شود. [عکس با کسب اجازه از بیناد کیانی]

بیش از هفت سال از جنگ درسوریه می گذرد که درخلال آن میلیونها سوری به کشورهای همسایه مانند لبنان آواره شده اند و مطالعات نشان می دهد که شمار زیادی از پناهندگان، هم بزرگسالان و هم بچه ها، از ناهنجاری های پس از سانحه رنج می برند.

دراین رابطه چندین سازمان لبنانی و بین المللی به تلاش برای عرضه حمایتهای روانی و اجتماعی برای پناهندگان سوری به منظور کمک به بهبود کیفیت زندگی آنها مشغول بوده اند.

(مؤسسه توسعه، پژوهش، حمایت و مراقبتهای عملی) آی دی آر آ آ سی با همکاری با مرکز طبی بیمارستان دانشگاه سنت جورج در اشرفیه میزگردی تشکیل داد که عنوان آن «حمایت از یک محیط مناسب برای پناهندگان: بین توانمند سازی و اسکان» بود.

شرکت کنندگان شامل میرلی جرارد نماینده کمسیاریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در لبنان و پروفسورریچارد مولیکا مدیر کل برنامه هاروارد در آسیبهای پناهندگان (اچ پ آر تی) از مدرسه طبی هارواد و بیمارستان عمومی ماساچوست بودند.

بچه های پناهنده سوری در یک درمدرسه سیارساخته شده بوسیله بنیاد کیانی و مرکز خدمات اجتماعی و مشارکت مدنی در بقاع لبنان آموزشهای غیررسمی دریافت می کنند. این مرکز گفت که در این مدارس برای بچه ها محیطی امن و حمایت کننده فراهم شده است. [عکس با کسب اجازه از بنیاد کیانی]

بچه های پناهنده سوری در یک درمدرسه سیارساخته شده بوسیله بنیاد کیانی و مرکز خدمات اجتماعی و مشارکت مدنی در بقاع لبنان آموزشهای غیررسمی دریافت می کنند. این مرکز گفت که در این مدارس برای بچه ها محیطی امن و حمایت کننده فراهم شده است. [عکس با کسب اجازه از بنیاد کیانی]

دراین میزگرد به وضعیت پناهندگان درلبنان از زوایای گوناگون ازجمله سلامتی روانی، روشهای بهبود کیفیت زندگی آنان و اثر بهبود کیفیت زندگی آنها برجامعه لبنان پرداخته شد.

در این میزگردهمچنین بر تمایل پناهندگان برای بازگشت به میهن خودشان تمرکز شد.

تأمین بازپروری روانی

مولیکا گفت: «روش تازه ای لازم است که حول بازپروری پناهندگان برای توانمند کردن آنان به ازسرگرفتن زندگی عادیشان است که براثر خشونت درهم شکسته شده است.»

او در حاشیه این میزگرد به المشارق گفت: «این روش نباید فقط به تأمین نیازهای اولیه محدود باشد بلکه باید شامل بازپروری روانی هم باشد.»

او گفت برنامه هاروارد در آسیبهای پناهندگان برروی پناهندگان سوری در ترکیه، اردن و لبنان مطالعه ای انجام داد که نشان دهنده شمار زیادی از موارد آسیب دیده، ناهنجاری ها پس از سانحه، ( پی تی اس دی)، اضطراب، افسردگی و سایر آسیبها بود.

مولیکا گفت: «این مطالعات که باهمکاری با مرکز خدمات اجتماعی و مشارکت مدنی (سی سی ای سی اس) در دانشگاه آمریکایی بیروت (آ یو بی) انجام شد نشان داد که بین آسیب، ناهنجاری های پس ازسانحه و خشونت و آغاز بیماریهای مزمن و میزان مرگ ومیر ارتباط وجود دارد.»

او گفت که مطالعات نشان داده است که وضعیت روانی پناهندگان پس از بازگشت به خانه خایشان وخیم ترشده است بویژه درمیان کسانی که برای مدت زیادی در کشورهای میزبان مانده بودند و کسانی که به بازگشت به سوریه مجبورشدند.

او گفت: «ما برای سه سال با مرکز خدمات اجتماعی و مشارکت مدنی همکاری کردیم تا یک محیط مناسب برای پناهندگان سوری بویژه بچه ها و جوانان مدرسه ای فراهم کنیم.»

مدارس محیط امن دراختیار می گذارد

او گفت که این همکاری تا امروز به ساخت مدارس در دره بقاع منجر شده است که درآن از کسانی که درسوریه آسیب دیده اند حمایت فراهم می شود.

مولیکا گفت: «درمطالعه یافت شد که 70 درصد از [دانش آموزان] لحظات وحشتناکی را تجربه کرده اند» ازجمله درصد زیادی از بچه ها که شاهد قتل و سایر رویدادهای آسیب زننده بودند.

او گفت که بچه های امروز، «محیط خوبی درمدرسه دارند و ما برای آنها آرامش، امنیت و حمایتهای روانی فراهم می کنیم».

ربیع شبلی رئیس مرکز خدمات اجتماعی و مشارکت مدنی گفت که این مرکز درسال 2014 در شراکت با بنیاد کیانی طرح مدرسه سیار را در مناطقی در بقاع و شمال آغاز کرد که پناهندگان سوری درآنجا متمرکزهستند.

هدف از این کار ساخت واحدهای قابل تغییردرمقیاس، وسیار بود تا آموزش غیررسمی بریا دانش آموزان سوری درلبنان فراهم شود که به دسترسی به مدرسه رسمی دشواری داشتند.

شبلی گفت که این مدارس «به بهبود وضعیت ذهنی آسیب دیده بچه ها کمک کرد که حاصل محیط حمایت کننده ای بود که درآنجا فراهم می شد.»

طرح مداخله

شبلی گفت که این مرکز و برنامه هاروارد در آسیبهای پناهندگان یک تحقیق یکساله را برروی دانش آموزان پناهنده اجرا کرد که درآن یافت شد که «50 دانش آموز از هر 110 دانش آموز» از افسردگی رنج برده و فریادزده اند.

او گفت که نتیجه این مطالعه این مرکز را واداشت تا یک طرح مداخله به منظور تأمین محیطی حمایت کننده تدوین نماید که بچه ها بتوانند ازنظر روانی و اجتماعی درآنجا امنیت حس کنند.

او گفت که درطرح مداخله تازه، که برای اجرا درانتظاربودجه است، «[تأمین] یک محیط خوب برای دانش آموزان و درمان ناهنجاری های روانی و آسیبها بوسیله متخصصان است.»

ایلی کرم رئیس بنیاد توسعه، پژوهش، حمایت و مراقبتهای عملی به المشارق گفت که درهمین حال این بیناد به کار برای حمایت از پناهندگان سوری برای بیش از سه سال درچندین منطقه از بقاع مشغول بوده است.

او گفت: «ما اثر جنگ سوری برآنها، وضعیت زندگی، واینکه این عوامل چگونه برسلامتی روانی آنها اثرگذار بوده است و ...رابطه آنها را با جامعه میزبانشان بررسی می کنیم.»

او گفت که بنیاد توسعه، پژوهش، حمایت و مراقبتهای عملی قصد دارد تا عوامل منفی را که برپناهندگان سوری اثر می گذارد شناسایی کرده و به آنها درغلبه بر آن عوامل کمک کند.

آیا این مقاله را می پسندید؟

1 نظر

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500

سلام. من سه کودک دارم که در مدرسه الجراحیه المرج ثبت نام شده بودند. اما یک هفته بعد آنها را اخراج کردند. خواهش می کنم به ما کمک کند. به ویژه که من از [دریافت کمک های سازمان ملل متحد] محروم شده ام و هیچ نوع کمکی دریافت نمی کنم.

پاسخ دهید