پناهندگان

سازمان ملل: آوارگی بیش از ۹۰ هزار نفر در مارب یمن
پناهندگان
سازمان ملل: آوارگی بیش از ۹۰ هزار نفر در مارب یمن
لبنان برنامه بازگشت پناهندگان سوری را منتشر کرد
پناهندگان
لبنان برنامه بازگشت پناهندگان سوری را منتشر کرد
همزمان با بحران لبنان، آوارگان سوری به کشور خود بازمی‌گردند
پناهندگان
همزمان با بحران لبنان، آوارگان سوری به کشور خود بازمی‌گردند
پناهجویان سوری در لبنان و اردن با شرایطی دشوارتر از گذشته رو‌به‌رو هستند
پناهندگان
پناهجویان سوری در لبنان و اردن با شرایطی دشوارتر از گذشته رو‌به‌رو هستند
زنان پناهنده سوری در لبنان در کسب‌و‌کار موفق می‌شوند
پناهندگان
زنان پناهنده سوری در لبنان در کسب‌و‌کار موفق می‌شوند
بحران لبنان آوارگان سوری را به شدت تحت فشار قرار داده است
پناهندگان
بحران لبنان آوارگان سوری را به شدت تحت فشار قرار داده است
همزمان با خروج گسترده مردم از الجوف، استان مأرب یمن درخواست کمک کرد
پناهندگان
همزمان با خروج گسترده مردم از الجوف، استان مأرب یمن درخواست کمک کرد
کمبود بودجه باعث به خطر افتادن کمک به پناهجویان سوری در لبنان می‌شود
پناهندگان
کمبود بودجه باعث به خطر افتادن کمک به پناهجویان سوری در لبنان می‌شود
درخواست پناهجویان عرسال برای کمک‌های زمستانی
پناهندگان
درخواست پناهجویان عرسال برای کمک‌های زمستانی
برنامه امداد به پناهندگان سوری در لبنان کمک می کند تا وارد بازار کار شوند
پناهندگان
برنامه امداد به پناهندگان سوری در لبنان کمک می کند تا وارد بازار کار شوند