مطلب نخست


جیته گروتو یک سیستم غارهای به هم متصل است که تقریبا نُه کیلومتر امتداد دارد و در دره نهر الکلب در شمال بیروت قرار دارد. این غارها در زمانهای پیش از تاریخ مسکونی بوده است. [عکس با کسب اجازه از وزارت گردشگری لبنان]

ثبات سیاسی بخش گردشگری لبنان را رونق داد

مسئولان گفتند که یک رئیس جمهور تازه انتخاب شده و دولت فراگیر به ایجاد حس ثبات کمک کرده و این برای گرشگری مفید بوده است.

ویژه

آخرین اخبار