مطلب نخست


این تصویر که در 21 سپتامبر 2014 گرفته شده است حوثیهای مسلح را در حال شعار دادن در زمان نگهبانی از ایست بازرسی ایجاد شده پس از اینکه گروه مناطق شمالی صنعا پایتخت کشور را تصرف کرد را نشان می دهد. [محمد حویص/ خبرگزاری فرانسه]

رنج و محنت 3 سال پس از اشغال حوثیها گریبانگیر یمن شده است

این درگیری که پس از اشغال پایتخت یمن توسط حوثیها ایجاد شد هزاران کشته بر جای گذاشت و این کشور فقیر را تکه تکه کرده است.

ویژه

آخرین اخبار