اعتراضات |

2018-09-24

واکنش شدید نسبت به نامگذاری خیابانی در بیروت به نام قاتل الحریری

سعد الحریری گفت، اقدام شهرداری الغبیر وابسته به حزب الله برای نامگذاری خیابانی به نام مصطفی بدرالدین را «مایه تاسف» است.آخرین اخبار