مطلب نخست


شرکت کنندگان در همایش مبارزه با تروریسم که بین 15 تا 17 ژانویه در کویت برگزار شد در مورد راههای بهبود رهگیری اینترنتی گروههای افراط گرا بحث و مذاکره کردند. [عکس با کسب اجازه از خبرگزاری کویت]

شورای همکاری خلیج برای مبارزه با تروریسم به ارتش الکترونیکی چشم دارد

واحدهای الکترونیک کشورهای عضو شورای همکاری خلیج برای از هم متلاشی کردن گروههای تروریستی توسط نظارت بر فعالیتهای آنها در اینترنت با یکدیگر همکاری خواهند کرد.

ویژه

آخرین اخبار