مطلب نخست


زائرین در مکه برای انجام مناسک حج در فصل قبل گرد هم آمده اند. امسال تعداد زیادی از یمنی ها برای انجام این مراسم مذهبی سفر می کنند و آژانس ها ثبت تقاضای سفر را به خاطر تکمیل ظرفیتشان متوقف کرده اند. [عکس تقدیمی از سامی البنا]

یمنی ها علی رغم شرایط سخت به حج می روند

سازمان هایی که حمل و نقل زائرین برای انجام حج را هماهنگ می کنند، به دلیل اینکه ظرفیتشان تکمیل شده است، ثبت تقاضا را متوقف کرده اند.

ویژه

آخرین اخبار