http://almashareq.com/fa?change_locale=true

جامعه |

2018-11-19

یک مبارز سابق سوری که در جنگ نابینا شد دیگران را با اپلیکیشن هدایت می کند

احمد طلحه، بینایی خود را چهار سال پیش در جنگ سوریه از دست داد. امروز او با استفاده از یک اپلیکیشین که صفحه نمایش را می‌خواند به دوازده نفر مانند خود برای کار با تلفن های هوشمند خود کمک می کند.آخرین اخبار