http://almashareq.com/fa/keywords/Topic/Refugees

پناهندگان

داوطلبان پناهندگان سوری را به سازمانهای خدماتی در لبنان ارتباط می دهند

پناهندگان سوری برای کمک به خانواده های ساکن در اردوگاه های لبنان وقت خودشان را داوطلبانه اختصاص می دهند تا برآورده شدن نیازهای مختلف تضمین شود.

پشتیبانی سازمان ملل متحد و سازمان های سوریه از بازگشت آوارگان

سازمان ملل متحد و سازمان های شریک این نهاد بین المللی برای بازگشت خانواده ها و اسکان مجدد آن ها در خانه و کاشانه اصلی شان پشتیبانی فراهم می کنند.

پناهندگان سوری مقیم لبنان امیدوارند به خانه بازگردند

براساس نظرسنجی اخیر سازمان ملل، 86 درصد از پناهندگان سوری امیدوارند به موطن خود بازگردند.

طرح اردن پاسخ جامع به بحران سوریه در سال 2019

پلاتفرم پاسخ اردن 2/4 میلیارد دلاری اردن بودجه برنامه هایی که ایجاد برگشت پذیری در درون پناهندگان سوریه ای و جوامع میزبان اردنی می کند را تامین می کند.

امارات متحده عربی و عریستان سعودی در لبنان کمکهای زمستانی توزیع کردند

به دنبال کمبود حمایتهای بین المللی کشورهای خلیج برای تحویل کمکهای بشردوستانه به پناهندگان سوری پیش قدم شدند.

لبنان برای رویارویی با بحران پناهنده ها 2.6 میلیارد دلار درخواست کرد

دولت لبنان برای تامین بودجه ارائه و تحویل کمک های بشردوستانه به پناهنده های سوری تبار و حمایت از جوامع میزبان این آواره ها درخواست کمک مالی کرده است.

بیروت میزبان نشست توسعه اقتصادی و اجتماعی اعراب

کشورهای عربی از جامعه بین المللی درخواست کردند «تلاشهای جمعی خود را دوبرابر نمایند» تا از کشورهای میزبان حمایت کرده و به پناهندگان سوری کمک کنند تا به کشور خود بازگردند.

عدم اجرای کامل طرح اردن برای پناهندگان سوری در سال 2018

پادشاهی اردن مبلغ کامل درخواستی برای کمک به تحمل فشار میزبانی از پناهندگان سوری دراین کشور را در سال گذشته به طور کامل دریافت نکرد.

تحقیق سازمان ملل متحد: پناهندگان سوری دربدهی بیشتری فرو می روند

یک مطالعه تازه نشان می دهد که 88 درصد از خانواده های پناهنده سوری ساکن لبنان در بدهکاری زندگی می کنند و به «روشهای منفی مقابله با آن» روی آورده اند.

پروژه بازیافت زندگی را در صیدا تغییر می دهد

پروژه عزم الشباب به پناهجویان سوری و لبنانی هایی که از مواد دورانداختنی اشیا و وسایل زیبا درست می کنند یاری رسانده است.

1 2 3 4 5 6 7 بعد