http://almashareq.com/fa/keywords/Topic/Human_Rights

حقوق بشر

یمن از سازمان ملل خواست تا در منطقه حجور دخالت کند

وزارت حقوق بشر یمن منطقه حجور در استان حجه را ناحیه فاجعه خوانده است و از سازمان ملل خواسته تا در آن دخالت کند.

درکنفرانس اهداکنندگان یمن وعده پرداخت 2.6 میلیارد دلار به سازمان ملل داده شد

این وعده ها درهمان روزی داده شد که سازمان ملل اعلام کرد گروه های این سازمان توانستند به انبارهای حیاتی کمکهای غذایی درشهر بندری الحدیده برسند.

آواره شدگان الحدیده با دشواریهای مداوم رو به هستند

بیش از یک میلیون تن مردم آواره درخلال شش ماه گذشته از این استان بندری دریای سیاه آواره شده اند درحالی که وضعیت بی ثبات باقی مانده است.

پیشنهاد سازمان ملل برای گذرگاههای امن در الحدیده

رییس هیئت ناظران سازمان ملل در یمن از نیروهای بین المللی خواسته تا مدیریت مناطق پراکنده در شهر را به عهده بگیرند و گذرگاههای امن را بگشایند.

غذا سلاح است: جنگ بخاطر غلات یمن آزمونی برای آتش بس

آسیابهای دریای سرخ الحدیده که حاوی گندمی که می تواند حدود 4 میلیون نفر را تغذیه کند می باشد و در آن مینهای زیادی توسط حوثیها کار گذاشته شده است محدوده ممنوعه سازمانهای کمک رسانی می باشد.

مسئولان: حوثی ها «در ارتکاب تخلفها علیه حقوق بشر رقیب ندارند»

یک مقام مسئول در کمیته حقوق بشر گفت که نصب مین و استخدام بچه سربازها بوسیله حوثی ها در سال 2018 بی همتا بود.

سازمان ملل با تحویل کمکها به سوریه از طریق اردن ادامه می دهد

سازمان ملل متحد در روز 9 دسامبر تحویل استثنایی کمکها را از طریق گذرگاه نصیب -جابر آغاز کرد که از روز 25 ژوئن نخستین بار است که انجام می شود.

طرح امارات متحده عربی و سعودی برای مقابله با بحران غذا در یمن

به همت طرح 500 میلیون دلاری «امداد» به زنان، کودکان و آسیب پذیرترین افشار جمعیت یمن کمک های امدادی غذایی تحویل داده خواهد شد.

کتابی که کشته شدن زندانیان تحت شکنجه در زندان های رژیم سوریه را مستند کرده است

کتاب جدید غاده بکیر، نویسنده سوری، درباره داستان زندگی زندانی های رژیم سوریه از کودکی تا شهادت است.

تقاضای گروههای امدادرسان برای گذر ایمنِ شهروندان یمنی

سازمان های امدادی می گویند که غیرنظامیان شهر بندری الحدیده «بهای وحشتناکی پرداخت خواهند کرد» مگر آنکه طرفهای درگیر جنگ برای محافظت از آنها اقدام فوری به عمل آورند.

1 2 3 4 5 6 7 بعد