مطلب نخست


در این عکس یک هواپیمای شرکت هواپیمایی ماهان ایر در فرودگاهی در دمشق روی باند پرواز قرار دارد. کارشناس ها می گویند که  ایران از این شرکت هواپیمایی خصوصی استفاده کرده است تا انواع سلاح، تجهیزات نظامی و ستیزه جوهای خارجی را به مناطق جنگی مختلف در خاورمیانه منتقل کند. [عکس با کسب اجازه از محمد العبدالله]

ماهان ایر: شرکت هواپیمایی که جنگ های تحت حمایت ایران در خاورمیانه را تسهیل می کند

کارشناس ها می گویند که این شرکت هواپیمایی خصوصی به حمل انواع سلاح و ستیزه جو به مناطق جنگی سراسر این منطقه متهم است.

ویژه

آخرین اخبار