تروریسم |

2018-10-22

کارشناسان: تحریم‌های جدید برای محدود کردن نفوذ و فعالیت های غیرقانونی حزب الله

تحریم‌ های جدید آمریکا علیه حزب الله، با قطع منابع مالی این گروه، کمک می کند فعالیت های خرابکارانه این شبه نظامیان تحت حمایت ایران در منطقه محدود شود.آخرین اخبار