حقوق بشر

درخواست از پناهجویان سوری در لبنان به ثبت تولد نوزادان

نوشته نهاد طوبالیان در بیروت

کودکان پناهجوی سوری، که در این عکس دیده می شوند، از زمان تولد در اردوگاههای لبنان زندگی کرده اند. از پناهجویان سوری در لبنان خواسته شده تا تولد کودکان خود را ثبت کنند چرا که این کاردر نهایت موجب تسهیل گرفتن شهروندی و مزایای سوری برای آنها می شود.[ نهاد طوبایان/المشارق]

کودکان پناهجوی سوری، که در این عکس دیده می شوند، از زمان تولد در اردوگاههای لبنان زندگی کرده اند. از پناهجویان سوری در لبنان خواسته شده تا تولد کودکان خود را ثبت کنند چرا که این کاردر نهایت موجب تسهیل گرفتن شهروندی و مزایای سوری برای آنها می شود.[ نهاد طوبایان/المشارق]

مسئولین لبنانی پناهجویان سوری را تشویق می کنند تا تولد کودکان خود را ثبت کنند و می گویند که این کاردرنهایت موجب تسهیل گرفتن شهروندی سوریه برای آنها می شود.

مسئولین لبنانی به المشارق گفتند که شناسنامه ثبت شده موجب تسهیل روند گرفتن کارت شناسایی به هنگام بازگشت خانواده [به سوریه] می شود.

این امر همچنین کار دولت های لبنان و سوریه برای تعیین شمار شهروندان سوری که بازمی گردند را آسان تر می کند.

وزیر کار لبنان، کمیل ابوسلیمان روز 4 اکتبر نسبت به پیامدهای عدم ثبت تولد پناهجویان سوری هشدار داد و گفت که این امر می تواند پیامدهای منفی برای پناهجویان سوری و شهروندان لبنانی هر دو داشته باشد.

مسئولین لبنانی خانواده های سوری را تشویق می کنند تا تولد کودکان خود که در لبنان متولد شده اند را ثبت کنند تا آنها در نهایت بتوانند شهروندی سوریه را کسب کنند.[ نهاد طوبالیان/المشارق]

مسئولین لبنانی خانواده های سوری را تشویق می کنند تا تولد کودکان خود که در لبنان متولد شده اند را ثبت کنند تا آنها در نهایت بتوانند شهروندی سوریه را کسب کنند.[ نهاد طوبالیان/المشارق]

او گفت که به هماهنگی با وزارت کشور و سازمان های امنیتی مربوطه در رابطه با این کار همچنان ادامه می دهد.

دولت لبنان روز 8 فوریه 2018 حکمی را صادر کرد که به همه کودکان سوری که از اوایل سال 2011 در لبنان متولد شده اند، اجازه می دهد تا بدون نیاز به حکم قضایی به صورت اداری تولدشان به ثبت برسد.

دولت سپس به وزارت کشور و شهرداری ها اختیار داد تا تولد سوری ها در لبنان پس از سال 2011 را بدون فرآیندهای قضایی پیچیده ثبت کنند.

به گفته کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، 188،000 کودک سوری بین سالهای 2011 و 2019 در لبنان متولد شده اند در حالی که تا تاریخ 31 ژوئیه نزدیک به 926،000 پناهنده سوری در لبنان حضور داشته اند.

روند ثبت تولد

به گفته یک منبع در وزارت کشور، ثبت تولد یک نوزاد سوری نیازمند صدور شناسنامه ای است که از سوی پزشک مربوطه، ماما یا بیمارستان تأیید شده باشد به اضافه یک رونوشت از ثبت نام خانواده.

در صورتی که ثبت نام خانواده در دسترس نباشد، ازعقدنامه والدین و شناسنامه امضا شده از سوی شهردار محل تولد کودک می توان به جای آن استفاده کرد.

برای ثبت تولد کودکان سوری در لبنان، مدارک باید به اداره سرشماری منطقه ارسال شود. دو قسمت در شناسنامه کودک باید پر شود و شناسنامه نزد اداره سرشماری محلی به ثبت برسد.

این منبع وزارتخانه گفت که سپس مدارک برای تأیید اعتبار به وزارت امور خارجه و مهاجران و سپس به سفارت سوریه در لبنان ارسال می شوند.

لزوم ثبت تولد

جورج نجار از دفتر بقاع وابسته به مرکز حقوق بشر لبنان گفت که ثبت شناسنامه نزد سفارت سوریه،« به پناهجویان سوری اجازه می دهد تا تولد فرزندشان را در اداره ثبت خانواده های سوری، به ثبت برسانند.»

نجار مسئول رسیدگی و پیگیری امور مربوط به ثبت تولد نوزادان سوری است.

وی گفت که ثبت این تولدها بسیار مهم است، برای اینکه براساس معاهدات و پیمان های بین المللی، هر نوزادی که خارج از کشور خود متولد شود باید اوراق شناسایی داشته باشد تا بتواند شهروندی آن کشور را کسب کند.

او به المشارق گفت،« اهمیت ثبت تولد نوزادان سوری در لبنان در این است که وابستگی کودک به والدینش را ثابت می کند و به این ترتیب اصل و نَسَب سوری او شناخته می شود.»

نجار گفت که در نتیجه این کار، کودک حق کسب شهروندی سوریه را در پی تکمیل روند ثبت در لبنان، به دست می آورد.

وی گفت که با این کار همچنین می توان کودک را نزد کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل برای دریافت کمک، ثبت نام در مدرسه و گذر از مرز به سوریه، علاوه بر کسب حقوق دیگر، ثبت نام کرد.

نجار افزود که ثبت تولد نوزادانی که از والدین سوری متولد شده اند و صدور اوراق شناسایی برای آنها،« وضعیت آنها را قانونی می کند و مانع از اخاذی و بهره برداری از آنها می شود و از آنها محافظت می کند.»

تسهیل روند ثبت

مسئول اطلاعات عمومی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، لیزا ابوخالد گفت که تولد 30 درصد از تمام کودکان پناهجوی سوری متولد لبنان به عنوان اتباع خارجی در 2019 به ثبت رسیده که نسبت به سال 2017، 10 درصد افزایش یافته است برای اینکه دولت لبنان کار ثبت تولد آنها را تسهیل کرده است.

او به المشارق گفت که در ماه سپتامبر 2017، دولت لبنان روند تسهیل ثبت تولد کودکان سوری و ثبت ازدواج والدین آنها را آغاز کرد.

وی گفت،« کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل با وزارتخانه های کشور و امور اجتماعی و نیز سازمان های محلی و بین المللی غیردولتی برای رسیدگی به مسئله ثبت تولد، همکاری می کند.»

این سازمان همچنین برای کسانی که با مشکل روبرو می شوند، کمک حقوقی فراهم می کند.

ابوخالد گفت،« در تمام مراحل ثبت تولد، پیشرفت حاصل شده که نشان دهنده تعهد همگان برای رسیدگی به این مسئله است.»

وی گفت که گرفتن شناسنامه مهم است،« برای اینکه سندی است که هویت کودک و شهروندی او به عنوان یک سوری ثابت می کند.»

وی گفت که این کار در طول زندگی کودک ، از زمان بازگشت به سوریه ، برای ثبت نام در آنجا و دریافت خدمات در سوریه ، مانند واکسیناسیون به موقع و ثبت نام در مدرسه ، ضروری است.

ابوخالد گفت که کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل انتظار دارد،« شمار ثبت تولدها تا پایان سال 2019 افزایش یابد که این امر ناشی از تصمیمی است که دولت گرفته و ظرفیت دفاتر سرشماری برای ثبت تولدها را افزایش داده است.»

آیا این مقاله را می پسندید؟

0 نظر

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500