حقوق بشر

افزایش فعالیت های حکومت ایران برای ترور مخالفانش در خارج از کشور
حقوق بشر
افزایش فعالیت های حکومت ایران برای ترور مخالفانش در خارج از کشور
هشدار دیده بان حقوق بشر در مورد «پیامدهای مرگبار» ممانعت از کمک به یمن
حقوق بشر
هشدار دیده بان حقوق بشر در مورد «پیامدهای مرگبار» ممانعت از کمک به یمن
نقض حقوق انسانی ۶ هزار غیرنظامی یمنی
حقوق بشر
نقض حقوق انسانی ۶ هزار غیرنظامی یمنی
یک گروه حقوق بشری: ایران قادر به کنترل ویروس کرونا در زندانها نیست
حقوق بشر
یک گروه حقوق بشری: ایران قادر به کنترل ویروس کرونا در زندانها نیست
عفو بین‌الملل ایران را به «شکنجه گسترده» پس از اعتراضات متهم کرد
حقوق بشر
عفو بین‌الملل ایران را به «شکنجه گسترده» پس از اعتراضات متهم کرد
زندانیان بهائی که به تازگی آزاد شده بودند از یمن تبعید گردیدند
حقوق بشر
زندانیان بهائی که به تازگی آزاد شده بودند از یمن تبعید گردیدند
عفو بین ‌الملل می ‌گوید درخواست مقامات زندان ایران برای کمک در مورد کروناویروس نادیده گرفته می ‌شود
حقوق بشر
عفو بین ‌الملل می ‌گوید درخواست مقامات زندان ایران برای کمک در مورد کروناویروس نادیده گرفته می ‌شود
ویروس کرونا: بحرانی دیگر برای پناهندگان سوری در اردن
حقوق بشر
ویروس کرونا: بحرانی دیگر برای پناهندگان سوری در اردن
شش ماه پس از قتل معترضان در ایران فعال ها نگران عدم اجرای عدالت هستند
حقوق بشر
شش ماه پس از قتل معترضان در ایران فعال ها نگران عدم اجرای عدالت هستند
کارشناسان در صحت آمار قربانیان اعتراضات ایران تردید دارند
حقوق بشر
کارشناسان در صحت آمار قربانیان اعتراضات ایران تردید دارند