حقوق بشر

حوثی ها در حجه 115 هزار کیلوگرم کمک های امدادی غذایی را به سرقت بردند

حوثی ها در حجه 115 هزار کیلوگرم کمک های امدادی غذایی را به سرقت بردند

یک وزیر یمنی حوثی ها را به دلیل به خطر افتادن کمک‌ها مقصر می داند

یک وزیر یمنی حوثی ها را به دلیل به خطر افتادن کمک‌ها مقصر می داند

نخستین پروازبشردوستانه سازمان ملل، صنعا که تحت کنترل حوثی ها می باشد را ترک کرد

نخستین پروازبشردوستانه سازمان ملل، صنعا که تحت کنترل حوثی ها می باشد را ترک کرد

طوفان های زمستانی سبب وقوع سیل در اردوگاه های دره بقاع شده اند

طوفان های زمستانی سبب وقوع سیل در اردوگاه های دره بقاع شده اند

ایران موافق است که تنش زدایی «تنها راه حل» بحران با آمریکا است

ایران موافق است که تنش زدایی «تنها راه حل» بحران با آمریکا است

فلسطینی های غزه بهای دخالت ایران را می پردازند

فلسطینی های غزه بهای دخالت ایران را می پردازند

حوثی ها دخترهای مدرسه ای را برای تقویت نیرو دررده هایشان استخدام می کنند

حوثی ها دخترهای مدرسه ای را برای تقویت نیرو دررده هایشان استخدام می کنند

حمله حوثی ها بحران آوارگان را دریمن تشدید می کند

حمله حوثی ها بحران آوارگان را دریمن تشدید می کند

گزارش ها حاکی از هزاران تخلف حوثی در صنعا است

گزارش ها حاکی از هزاران تخلف حوثی در صنعا است

عفو بین الملل: جنگ یمن برای مردم معلول یمن دشوارتراز همه بوده است

عفو بین الملل: جنگ یمن برای مردم معلول یمن دشوارتراز همه بوده است