حقوق بشر

خشم و اندوه، یک سال پس از سرکوب اعتراضات در ایران
حقوق بشر
خشم و اندوه، یک سال پس از سرکوب اعتراضات در ایران
سازمان ملل متحد: افزایش بی سابقه آمار سوء تغذیه کودکان یمن جنگ زده
حقوق بشر
سازمان ملل متحد: افزایش بی سابقه آمار سوء تغذیه کودکان یمن جنگ زده
استقبال یمنی ها از کسب جایزه نوبل توسط برنامه جهانی غذا به رغم چالش ها
حقوق بشر
استقبال یمنی ها از کسب جایزه نوبل توسط برنامه جهانی غذا به رغم چالش ها
ابراز نگرانی ایرانی ها درباره کارت های ملی هوشمند
حقوق بشر
ابراز نگرانی ایرانی ها درباره کارت های ملی هوشمند
آوارگی در یمن: فرار از مرگ به سوی مواجهه با خطر
حقوق بشر
آوارگی در یمن: فرار از مرگ به سوی مواجهه با خطر
مشکلات پناهندگان سوری در بحبوحه بحران اقتصادی لبنان
حقوق بشر
مشکلات پناهندگان سوری در بحبوحه بحران اقتصادی لبنان
افزایش نگرانی ها نسبت به وضعیت یک کنشگر زندانی در ایران
حقوق بشر
افزایش نگرانی ها نسبت به وضعیت یک کنشگر زندانی در ایران
نقض حقوق بهائیان و سایر اقلیت های آسیب پذیر توسط حوثی ها
حقوق بشر
نقض حقوق بهائیان و سایر اقلیت های آسیب پذیر توسط حوثی ها
تعطیلی برنامه‌ های مهم بشردوستانه سازمان ملل در یمن
حقوق بشر
تعطیلی برنامه‌ های مهم بشردوستانه سازمان ملل در یمن
افزایش فعالیت های حکومت ایران برای ترور مخالفانش در خارج از کشور
حقوق بشر
افزایش فعالیت های حکومت ایران برای ترور مخالفانش در خارج از کشور