حقوق بشر

حوثی‌ها از یمنی‌هایی که خواستار دریافت کمک برنامه جهانی غذا هستند اخاذی می‌کنند

حوثی‌ها از یمنی‌هایی که خواستار دریافت کمک برنامه جهانی غذا هستند اخاذی می‌کنند

سازمان ملل متحد از مرگ یک مجرم جوان در ایران پس از ضرب و شتم توسط نگهبانان وحشت‌زده شد

سازمان ملل متحد از مرگ یک مجرم جوان در ایران پس از ضرب و شتم توسط نگهبانان وحشت‌زده شد

عفو یک بهایی محکوم به اعدام توسط حوثی‌های یمن

عفو یک بهایی محکوم به اعدام توسط حوثی‌های یمن

یک گزارش: حوثی‌ها در سال ۲۰۱۹ در صنعا مرتکب هزاران مورد سوءاستفاده شدند

یک گزارش: حوثی‌ها در سال ۲۰۱۹ در صنعا مرتکب هزاران مورد سوءاستفاده شدند

همزمان با افزایش نگرانی از بروز قحطی، حوثی‌ها مانع از رسیدن کمک‌ها به مردم می‌شوند

همزمان با افزایش نگرانی از بروز قحطی، حوثی‌ها مانع از رسیدن کمک‌ها به مردم می‌شوند

کارشناسان سازمان ملل متحد اقدام دولت ایران در «تهدید» خبرنگاران را محکوم می کنند

کارشناسان سازمان ملل متحد اقدام دولت ایران در «تهدید» خبرنگاران را محکوم می کنند

۳۵ نماینده یمنی در دادگاه تحت کنترل حوثی ها به اعدام محکوم شدند

۳۵ نماینده یمنی در دادگاه تحت کنترل حوثی ها به اعدام محکوم شدند

عفو بین الملل می گوید که ایران در سرکوب ماه نوامبر ۲۳ کودک را کشته اند

عفو بین الملل می گوید که ایران در سرکوب ماه نوامبر ۲۳ کودک را کشته اند

حوثی ها در حجه 115 هزار کیلوگرم کمک های امدادی غذایی را به سرقت بردند

حوثی ها در حجه 115 هزار کیلوگرم کمک های امدادی غذایی را به سرقت بردند

یک وزیر یمنی حوثی ها را به دلیل به خطر افتادن کمک‌ها مقصر می داند

یک وزیر یمنی حوثی ها را به دلیل به خطر افتادن کمک‌ها مقصر می داند