امنیت

ممنوعیت حمل سلاح امنیت شبوه را تقویت می‌کند

ممنوعیت حمل سلاح امنیت شبوه را تقویت می‌کند

تقویت امنیت کشورهای خلیج از طریق مانورهای مشترک

تقویت امنیت کشورهای خلیج از طریق مانورهای مشترک

عمان بی‌طرفی خود را در مورد یمن حفظ می کند

عمان بی‌طرفی خود را در مورد یمن حفظ می کند

تقویت توانایی نیروهای آمریکایی در کویت با تجهیزات جدید

تقویت توانایی نیروهای آمریکایی در کویت با تجهیزات جدید

ارتش مصر: در درگیری های شبه جزیره سینا 46 عنصر افراطی کشته شدند

ارتش مصر: در درگیری های شبه جزیره سینا 46 عنصر افراطی کشته شدند

کارشناسان عرب: مانورهای مشترک موجب تحکیم ثبات منطقه ای می شود

کارشناسان عرب: مانورهای مشترک موجب تحکیم ثبات منطقه ای می شود

نیروهای شبوه یمن وعده دادند که القاعده را بیرون برانند

نیروهای شبوه یمن وعده دادند که القاعده را بیرون برانند

نیروهای یمنی اردوگاه آموزشی القاعده را تصرف کردند

نیروهای یمنی اردوگاه آموزشی القاعده را تصرف کردند

نیروهای ایالات متحده و قطر به مانور دفاعی مشترک پایان دادند

نیروهای ایالات متحده و قطر به مانور دفاعی مشترک پایان دادند

گروه رزمی اسپارتان امنیت خاورمیانه و خلیج را تقویت می کند

گروه رزمی اسپارتان امنیت خاورمیانه و خلیج را تقویت می کند