سلامتی

ضربه شدید پاندمی ویروس کرونا به کارگران فقیر مصر

ضربه شدید پاندمی ویروس کرونا به کارگران فقیر مصر

قبطیان مصر مراسم هفته مقدس را به دلیل ویروس متوقف می‌کنند

قبطیان مصر مراسم هفته مقدس را به دلیل ویروس متوقف می‌کنند

استفاده اردن از هواپیماهای بدون سرنشین برای مقابله با ویروس کرونا

استفاده اردن از هواپیماهای بدون سرنشین برای مقابله با ویروس کرونا

عربستان قوانین منع رفت و آمد شبانه روزی را بخاطر ویروس در شهرهای مقدس به اجرا گذاشت

عربستان قوانین منع رفت و آمد شبانه روزی را بخاطر ویروس در شهرهای مقدس به اجرا گذاشت

شروع مقررات منع رفت و آمد در حضرموت یمن برای مقابله با ویروس کرونا

شروع مقررات منع رفت و آمد در حضرموت یمن برای مقابله با ویروس کرونا

با رسیدن میزان مرگ و میر ناشی از ویروس به ۳۱۶۰ نفر، ایران نسبت به تداوم بحران برای ماه‌های متمادی هشدار داد

با رسیدن میزان مرگ و میر ناشی از ویروس به ۳۱۶۰ نفر، ایران نسبت به تداوم بحران برای ماه‌های متمادی هشدار داد

مقامات می‌گویند که اقدامات ایران شهروندان عربستان سعودی را در معرض خطر قرار می‌دهد

مقامات می‌گویند که اقدامات ایران شهروندان عربستان سعودی را در معرض خطر قرار می‌دهد

عربستان سعودی از مسلمانان خواست به دلیل ویروس کرونا حج را به تعویق بیاندازند

عربستان سعودی از مسلمانان خواست به دلیل ویروس کرونا حج را به تعویق بیاندازند

لبنان برای مبارزه با شیوع بیماری کووید-۱۹ در اردوگاه‌های آوارگان سوری به اقدامات پیشگیرانه روی آورده است

لبنان برای مبارزه با شیوع بیماری کووید-۱۹ در اردوگاه‌های آوارگان سوری به اقدامات پیشگیرانه روی آورده است

طرف های درگیر در یمن خواستار آتش بس در برابر ویروس کرونا هستند

طرف های درگیر در یمن خواستار آتش بس در برابر ویروس کرونا هستند