سلامتی

لبنان برای مبارزه با شیوع بیماری کووید-۱۹ در اردوگاه‌های آوارگان سوری به اقدامات پیشگیرانه روی آورده است

لبنان برای مبارزه با شیوع بیماری کووید-۱۹ در اردوگاه‌های آوارگان سوری به اقدامات پیشگیرانه روی آورده است

طرف های درگیر در یمن خواستار آتش بس در برابر ویروس کرونا هستند

طرف های درگیر در یمن خواستار آتش بس در برابر ویروس کرونا هستند

توجه همگانی به دروغ‌پردازی‌های چین، روسیه و ایران درباره ویروس کرونا

توجه همگانی به دروغ‌پردازی‌های چین، روسیه و ایران درباره ویروس کرونا

در میان اقدامات احتیاطی به دلیل کوید-۱۹ مدارس یمن بسته می شوند

در میان اقدامات احتیاطی به دلیل کوید-۱۹ مدارس یمن بسته می شوند

خاورمیانه اقدامات خود برای مبارزه با ویروس کووید ۱۹ را تشدید می کند

خاورمیانه اقدامات خود برای مبارزه با ویروس کووید ۱۹ را تشدید می کند

با گسترش شیوع بیماری، ایران کمک ایالات متحده برای مبارزه با کرونا را نپذیرفت

با گسترش شیوع بیماری، ایران کمک ایالات متحده برای مبارزه با کرونا را نپذیرفت

کارشناسان می‌گویند: سپاه پاسداران به شیوع «کووید-۱۹» کمک کرده است

کارشناسان می‌گویند: سپاه پاسداران به شیوع «کووید-۱۹» کمک کرده است

سازمان ملل: جهان عرب با خطر از دست دادن ۱.۷ میلیون شغل در اثر کرونا مواجه است

سازمان ملل: جهان عرب با خطر از دست دادن ۱.۷ میلیون شغل در اثر کرونا مواجه است

با شدت گرفتن اقدامات پیشگیرانه عادت های کشورهای حاشیه خلیج فارس تغییر می کند

با شدت گرفتن اقدامات پیشگیرانه عادت های کشورهای حاشیه خلیج فارس تغییر می کند

با گسترش ویروس کرونا، رژیم ایران با «بحران مشروعیت» روبه‌رو شده است

با گسترش ویروس کرونا، رژیم ایران با «بحران مشروعیت» روبه‌رو شده است