محیط زیست

حوثی‌ها همچنان نسبت به هشدارها درباره پایانه نفتی صافر بی‌اعتنا هستند
محیط زیست
حوثی‌ها همچنان نسبت به هشدارها درباره پایانه نفتی صافر بی‌اعتنا هستند
یمن نسبت به فاجعه زیست محیطی در دریای سرخ هشدار داد
محیط زیست
یمن نسبت به فاجعه زیست محیطی در دریای سرخ هشدار داد
احتمال بروز فاجعه در ساحل یمن به دلیل اینکه حوثی‌ها مانع از تعمیر و نگهداری نفتکش صافر می‌شوند
محیط زیست
احتمال بروز فاجعه در ساحل یمن به دلیل اینکه حوثی‌ها مانع از تعمیر و نگهداری نفتکش صافر می‌شوند
بحران زباله باعث شیوع وبا در شهر تاریخی تعز یمن شده است
محیط زیست
بحران زباله باعث شیوع وبا در شهر تاریخی تعز یمن شده است
یمن بودجه ای را برای کمک به طوفان المهره اختصاص می دهد
محیط زیست
یمن بودجه ای را برای کمک به طوفان المهره اختصاص می دهد
عربستان سعودی به مناطق خسارت دیده از طوفان در یمن کمک می فرستد
محیط زیست
عربستان سعودی به مناطق خسارت دیده از طوفان در یمن کمک می فرستد
رسیدگی لبنان به آلودگی رودخانه لیطانی
محیط زیست
رسیدگی لبنان به آلودگی رودخانه لیطانی
بحران زباله درلبنان درمیان گزارشهای مربوط به مدیریت بد دوباره ظاهر شد
محیط زیست
بحران زباله درلبنان درمیان گزارشهای مربوط به مدیریت بد دوباره ظاهر شد
مردم لبنان مسئولیت تلاش برای پاکسازی شهر را به دوش می گیرند
محیط زیست
مردم لبنان مسئولیت تلاش برای پاکسازی شهر را به دوش می گیرند
اردن برای تقویت امنیت غذایی به کشاورزان کمک می کند
محیط زیست
اردن برای تقویت امنیت غذایی به کشاورزان کمک می کند