محیط زیست

احتمال بروز فاجعه در ساحل یمن به دلیل اینکه حوثی‌ها مانع از تعمیر و نگهداری نفتکش صافر می‌شوند

احتمال بروز فاجعه در ساحل یمن به دلیل اینکه حوثی‌ها مانع از تعمیر و نگهداری نفتکش صافر می‌شوند

بحران زباله باعث شیوع وبا در شهر تاریخی تعز یمن شده است

بحران زباله باعث شیوع وبا در شهر تاریخی تعز یمن شده است

یمن بودجه ای را برای کمک به طوفان المهره اختصاص می دهد

یمن بودجه ای را برای کمک به طوفان المهره اختصاص می دهد

عربستان سعودی به مناطق خسارت دیده از طوفان در یمن کمک می فرستد

عربستان سعودی به مناطق خسارت دیده از طوفان در یمن کمک می فرستد

رسیدگی لبنان به آلودگی رودخانه لیطانی

رسیدگی لبنان به آلودگی رودخانه لیطانی

بحران زباله درلبنان درمیان گزارشهای مربوط به مدیریت بد دوباره ظاهر شد

بحران زباله درلبنان درمیان گزارشهای مربوط به مدیریت بد دوباره ظاهر شد

مردم لبنان مسئولیت تلاش برای پاکسازی شهر را به دوش می گیرند

مردم لبنان مسئولیت تلاش برای پاکسازی شهر را به دوش می گیرند

اردن برای تقویت امنیت غذایی به کشاورزان کمک می کند

اردن برای تقویت امنیت غذایی به کشاورزان کمک می کند