انرژی

آزانس بین المللی انرژی اتمی: ایران دسترسی بازرسان به دو محل را ممنوع کرد

آزانس بین المللی انرژی اتمی: ایران دسترسی بازرسان به دو محل را ممنوع کرد

ایالات متحده 4 شرکت نفتی مرتبط به نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تحریم کرد

ایالات متحده 4 شرکت نفتی مرتبط به نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تحریم کرد

دولت یمن به انحصار واردات نفت پایان می دهد

دولت یمن به انحصار واردات نفت پایان می دهد

ایران درپی طولانی کردن جنگ درسوریه برای منافع خود است

ایران درپی طولانی کردن جنگ درسوریه برای منافع خود است

گاز زیر دریا گرمابخش رویای مصر برای تبدیل شدن به قطب انرژی منطقه ای

گاز زیر دریا گرمابخش رویای مصر برای تبدیل شدن به قطب انرژی منطقه ای

نفت به انرژی خوشیدی: عربستان به مرکز تولید انرژی تجدیدپذیر تبدیل می شود

نفت به انرژی خوشیدی: عربستان به مرکز تولید انرژی تجدیدپذیر تبدیل می شود

صنعا تحت کنترل حوثی ها با بحران شدید سوخت روبرو است

صنعا تحت کنترل حوثی ها با بحران شدید سوخت روبرو است

حوثی ها قیمت مشتقات نفتی را افزایش دادند

حوثی ها قیمت مشتقات نفتی را افزایش دادند