حقوق بشر

رسیدن کارتهای مشترک کمک رسانی به پناهجویان سوری آهسته است

نوشتۀ نهاد طوبالیان در بیروت

یک زن سوری با دو بچه اش برای گرم شدن دراطراف یک بخاری دردرون چادری در دره بکا گرد آمده اند. [عکس با کسب اجازه از کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد]

یک زن سوری با دو بچه اش برای گرم شدن دراطراف یک بخاری دردرون چادری در دره بکا گرد آمده اند. [عکس با کسب اجازه از کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد]

خانواده ها در دره بکا به المشارق می گویند که نزدیک به سه ماه پس ازآن که سازمانهای کمک رسانی درلبنان یک کارت عمومی طراحی شده تسهیل دسترسی پناهجویان سوری به کمکهای بشری را صادرکردند، بسیاری ازآنها هنوز این کارتها را دریافت نکرده اند.

این کارت اعتباری مشترک منسجم کننده تلاشهای برنامه جهانی غذا (دبلیو اف پی)، صندوق کودکان سازمان ملل متحد(یونیسف)، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (یو ان اچ سی آر) و کنسرسیوم نقد لبنان است.

هدف از این کارت عمومی، که جایگزین چندین کارت درحال استفاده کنونی است، کمک به آسیب پذیرترین گروه از مردم است تا از مجموعه برنامه های بشردوستانه شامل دسترسی به کمکهای ویژه زمستانی بین ماه های نوامبر تا مارس بهره مند شوند.

اما بعضی ازخانواده های می گویند که با گذشت نیمی از زمستان هنوز کارت دریافت نکرده اند.

لیزا ابوخالد معاون سرپرست اطلاعات عمومی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد(یو ان اچ سی آر) به المشارق گفت که سازمانهای شرکت کننده هنوز در حال توزیع کارتها هستند اگرچه کمکهای فراهم شده بدون این کارتها هم دردسترس است.

عایشه عثمان که با هفت فرزند خود، شوهر و والدین او در ارودگاه پناهندگان برالیاس در غرب دره بکا زندگی می کند از کسانی که هنوز این کارت را دریافت نکرده است.

او به المشارق گفت: «بسیاری از خانواده ها در اردوگاه کارتهای خودشان را دریافت کرده اند و ازدوماه پیش ازآن استفاده می کنند درحالی که من هنوز کمک زمستانی ام را با کارت سفید و کمک غذایی را با کارت آبی دریافت می کنم.»

او گفت: «من هنوز تماس یا نامه ای برای دریافت کارت [عمومی] ام دریافت نکرده ام.»

درهمین حال فتون محمد ابراهیم همسایه عثمان، به المشارق گفت که کارت اعتباری اش را درماه گذشته دریافت کرده است.

او گفت: «کارت مشترکم را در ماه دسامبر به دنبال رسیدن یک پیامک دریافت کردم که اطلاع داده بود برای اخذ کارت به مرکز کمیساریای عالی پناهندگان بروم. اما فقط می توانم کمکهای غذایی دریافت کنم و منتظر فعال شدن کمک زمستانی برای دریافت نفت برای گرم کردن چهار فرزند و مادرم هستم.»

پیامک ها و پیام رساننده

ابراهیم گفت که کمیساریای عالی پناهندگان از طریق ارسال پیامک از خبرهای تازه مربوط به کارتهای کمک رسانی اطلاع می دهد و زمانی که تاریخ تحویل کمک ها مشخص می شود برای دریافت آن به این مرکز درشهر زحله می رویم.

او گفت که این سازمان همچنین یک خط تماس برای پناهنگان دارد تا اگر پاسخگوی هر گونه پرسش باشد و از «پیک» ها دردرون اردوگاه استفاده می کند.

او گفت: «اگر آنها نتوانند به دلیل وضعیت گاه و بیگاه بد شبکه از طریق تلفن همراه با ما تماس بگیرند، بوسیله جونان داوطلب شاغل برای این کمیساریا برای ماه درارودگاه پیغام می فرستند.»

او افزود که این جوانان داوطلب به عنوان رابط میان پناهندگان و کمیساریای عالی پناهندگان کار می کنند و درخواستهای و نگرانی های پناهندگان را منتقل کرده و از خبرها شامل خبرهای مربوط به کمک رسانی آنها را مطلع می نمایند.

ابوخالد گفت که سازمان پناهندگان از پیامک ها و داوطلبان جوان سوری برای برقراری ارتباط با پناهنگان ثبت شده استفاده می کند «در هر کجایی که باشند، چه در ارودگاه، سرپناه یا خانه های خودشان.»

اوگفت که این داوطلبان درمیان جمعیت پناهندگان زندگی می کنند و به شکل روزانه با آنها درتماسی هستند و اشاره کرد که این سازمان در هر اردوگاه پناهندگان داوطلب دارد.

او گفت: «این سازمان با این داوطلبان از طریق یک برنامه معمولی تلفن همراه استفاده می کند و برای آنها پیامک ارسال می نماید و آنها هم به نوبه خود به دریافت کنندگان بویژه کسانی انتقال می دهند که تلفن همراه ندارند.»

او افزود که اینها شامل اطلاعات درمورد کمکهای موجود، نحوه اخذ کارتهای عمومی و سایر موارد است.

ابوخالد گفت: «همه ذی نفعان خدمات سازمانهای کمک رسانی نشانی های ثابت دارند ازجمله مکان اقامت و شماره تلفن و به این [سازمانها] از مکان تازه اقامت آنان در صورت تغییراطلاع داده می شود. با کسانی که شماره تلفن ندارند ازطریق داوطلبان ارتباط برقرارمی شود.»

او گفت که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل مراکز ثابتی در استانهای لبنان دارد که میزبان پناهجویان سوری هستند «و درهای آنان به روی آواره شدگان باز است تا هر درمورد هر موضوعی که لازم دارند پرس و جو کنند.»

او افزود: «یک بخش ویژه برای پرسشها در هر مرکز به همراه یک تیم از کارکنان برای پاسخ به پرسشهای آنان و برآوردن نیازهای آنان وجود دارد.»

همه مردم کمکهای یکسان دریافت نمی کنند

ابوخالد گفت که درکارتهای تازه همه کمکهای تأمین شده بوسیله سازمانهای کمک رسانی برای بیش از یک میلیون تن از پناهندگان سوری ثبت شده با کمیساریای عالی پناهندگان ادغام شده است.

او توضیح داد که اما همه پناهندگان کمکهای یکسان دریافت نمی کنند که براساس وضعیت اجتماعی و مالی آنها اختصاص می یابد که ازطریق تحقیق میدانی انجام شده بوسیله این کمیساریا پیرامون وضعیت آنها احراز شده است.

او گفت که در کارت تازه «27 دلار کمک غذایی بازای هر فرد درماه و 147 دلار برای کمکهای زمستانی برای هر خانواده درماه به مدت پنج ماه [نوامبر تا پایان مارس] و کمک ماهیانه 175 دلار برای نیازمندترین خانواده ها ترکیب شده است.»

او گفت: «برنامه کمک نقدی برای آموزش که بوسیله یونیسف تأمین شده به این کارت افزوده شد، به مبلغ 40 دلار برای هر دانش آموز درماه، و همچنین برنامه ویژه که به کمک به خانواده های آواره شده در وضعیت ضروری مانند بیماری یا مرگ اختصاص یافته است که طی آن مبلغ 250 دلار درماه برای مدتی بین سه ماه تا یک سال اختصاص یافته است.

او اشاره کرد که اما این مبلغ برای همگان دردسترس نیست زیرا کمک ماهیانه 175 دلار درماه برای نیازمندترین مردم اختصاص یافته که علاوه بر کمکهای زمستانی (75 دلار درماه) از نوامبر تا آخر مارس دریافت می کنند.

او گفت: «این کمک ماهیانه 22 درصد از پناهندگان ثبت شده بوسیله کمیساریای عالی پناهندگان را پوشش می دهد.»

ابوخالد افزود که پناهندگانی که کمکهای ماهیانه دریافت نمی کنند «مبلغ 147 دلار بازای هرخانواده را به مدت پنج ماه دریافت می کنند، علاوه برکمک غذایی 27 دلار برای هرفرد و همچنین کمک تحصیلی».

او گفت: «هرفرد آواره شده براساس معیارها و تحقیقاتی کمک مشترک اختصاصی دریافت می کند که بوسیله سازمانهای کمک رسانی پس از بررسی وضعیت پناهندگی انجام شده است.»

کمکها بدون داشتن کارت دردسترس است

ابوخالد گفت: «تا امروز، این کارتهای درمیان 840,000 تن از پناهندگان توزیع شده است و این کار برای بقیه پناهندگان ثبت شده با ما ادامه می یابد» و افزود که رسیدن به نیازمندترین مردم دراولویت بوده است.

او گفت: «زمانی که توزیع را اعلام کردیم همه کسانی که ثبت شده بودند نیامند اما اکثر آنها کارتها را دریافت کرده اند.»

او افزود که کسانی که هنوز کارتها را دریافت نکرده اند می توانند کمکهای اختصاص یافته به آنان را از طریق کارتهایی که دارند تا زمان دریافت کارت منفرد دریافت کنند.

او گفت که دراین کارت منفرد همه کمکهای اختصاص یافت ادغام شده است و استفاده از آن نسبت به کارتهای چندگانه آسان تر است و اشاره کرد که میزان کمکهای بدون تغییرمی ماند.

او گفت: «به رغم بودجه اندک، درپی تأمین کمکها برای بیشترین شمار پناهندگانی هستیم که بوسیله ما ثبت نام شده اند.»

آیا این مقاله را می پسندید؟

123 نظر

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500

ما به کمک غذایی نیاز داریم. خواهشمندم پاسخ دهید. شماره تلفن من (۹۰۹۱۶۰۰۴۶۲/۷۱۵۱۳۷۱۲) است.

پاسخ دهید

ما درخواست کمک غذایی داریم. خواهشمندم پاسخ دهید.

پاسخ دهید

برادر، من در جزین زندگی می کنم و سه سال است که نزد کمیسیون ثبت‌نام کرده‌ام. من دو کودک خردسال دارم. و هیچ کمکی از سازمان ملل دریافت نکردم. همه آنچه در این گزارش آمده، دروغ است. ما بارها با سازمان ملل تماس گرفتیم، اما پاسخ آنها این بود که آنها منابع لازم را ندارند. من دیابتی هستم. خواهش می‌کنم این موضوع را در نظر بگیرید.

پاسخ دهید

درود بر شما خداوند به شما برکت دهد. من مریم محمد ظاهر هستم. من یک سال است که از دریافت کمک ها محروم شده ام. من هیچ گونه کمک غذایی یا کرایه خانه دریافت نمی کنم. همه فرزندان من بیکار هستند. شرایط من به ویژه در ماه رمضان و عید بسیار بد است.

پاسخ دهید

درود بر شما! من یک کودک معلول سوری دارم. ما مقیم لبنان هستیم و نزد این کمیسیون نام نویسی کرده ایم. اما هیچگونه کمکی دریافت نکرده ایم. خواهش می کنم به مورد ما رسیدگی کنید.

پاسخ دهید

من زید غروان شرفو هستم. من نزد سازمان ملل نام نویسی کردم. من چهار فرزند دارم. من متاهل و بیمار هستم و من نمی توانم کار کنم. برنامه کمک غذایی را از من گرفته اند و هیچکس نیست که به ما کمک کند. خواهش می کنم که به من کمک کنید تا آینده فرزندانم را تامین کنم. من می خواهم مسافرت کنم. من یک پناهنده در لبنان هستم. خواهش می کنم به من کمک کنید.

پاسخ دهید

نام من تماثیل است. و من نزد سازمان ملل نام نویسی کرده ام. تنها امید من به رحمت خداوند است. ما در یک چادر زندگی می کنیم و در طوفان گرفتار شده ایم. شوهرم بیمار است و من دو دختر دارم که همیشه گرفتار بیماری و سردرد هستند. سه ماه پیش من را از برنامه کمک غذایی حذف کردند. من باید کرایه خانه، برق، هزینه زباله، و آب را بپردازم. من امیدوارم که سازمان ملل به من کمک کند؛ زیرا صاحبخانه کرایه اش را می‌خواهد و من چیزی برای دادن ندارم.

پاسخ دهید

من یک پناهنده سوری هستم. من برای مهاجرت به کمک نیاز دارم. من چهار فرزند دارم . وضعیت من در لبنان بسیار دشوار است. من می خواهم آینده فرزندانم را تامین کنم.

پاسخ دهید

من از سال ۲۰۱۴ ثبت نام شده ام، اما هیچ کمکی دریافت نکرده ام. نام من طرفه حسن الحمود است. ما چهار نفریم و شماره پرونده مان ۷۸۱۰۱۴سی۰۵۳۸۱ می باشد.

پاسخ دهید

من نیازمند کمک غذایی و یا مسافرتی هستم. من یک کودک معلول دارم و خودم هم مشکل قلبی دارم. خواهش می‌کنم کمکم کنید.

پاسخ دهید

من کارت قرمز را دریافت نکرده ام. من هیچ کمکی نگرفته ام. من متأهل هستم و یک پسر دارم.

پاسخ دهید

من هیچ گونه کمک غذایی دریافت نمی کنم. من دو طفل دارم، اما فقط یک بار سوخت دریافت کرده ام.

پاسخ دهید

ما که هیچ کدام از کمک هایی را که آنها در مورد حرف می زنند، ندیده ایم. ما سالانه فقط مبلغ 375 دلار کمک هزینه سوخت دریافت می کنیم و جز آن هیچ چیز دیگری ندیده ایم. ما در صوفر، جبل لبنان، محلۀ عالیه زندگی می کنیم.

پاسخ دهید

ما یک خانواده هشت نفره ایم. ما هفت ماه است که اجاره نداده ایم. این یعنی صاحبخانه می تواند من را بیرون کند و من از این بابت می ترسم. کارت خوراک برای مدت پنج ماه مسدود شده است و من جز خدا کسی را ندارم که به من کمک کند. خواهش می کنم به من کمک کنید تا با خانواده ام به کشوری برویم تا بتوانم در آن جا زندگی کنم و برای فرزندانم فرصت تحصیل را فراهم نمایم. با سپاس فراوان.

پاسخ دهید

درخواست من از سوی سازمان ملل رد شده است. من هیچگونه کمکی دریافت نمی کنم. خواهش می کنم کمک کنید.

پاسخ دهید

من کمک زمستانی را دریافت نکرده ام.

پاسخ دهید

من هیچ گونه کمکی دریافت نمی کنم و اوضاعم بسیار ناجور است. من 260 ندارم و هیچ چیزی از هیچ کسی نمی گیرم. من کارت ندارم و کمک زمستانی یا غذایی هم دریافت نمی کنم. من دو فرزند دارم و ساعت کار کمی دارم. خواهش می کنم که به من کمک کنید. من به کمک نیاز دارم.

پاسخ دهید

نام من بشار است. اوضاع من ناجور است. من هیچ گونه کمکی دریافت نمی کنم و هیچ چیزی از هیچ کسی نمی گیرم. من دو فرزند دارم و نیازمند کمک هستم.

پاسخ دهید

اسم من خلف است. من دو سال است که نزد کمیسیون نام نویسی کرده ام، اما هیچ چیزی از آن نگرفته ام. خواهش می کنم که به من کمک کنید.

پاسخ دهید

من کارت سفید دارم. من فقط یک بار [کمک] دریافت کردم. اما دو سال است که هیچ چیزی نگرفته ام. آنها به من کارت قرمز ندادند.

پاسخ دهید

به خدا سوگند این ها همه دروغ و بی معنا هستند. ما که هیچ چیز ندیده ام. ما از سال 2011 تا کنون در لبنان بوده ایم.

پاسخ دهید

ما در ماه ژوئن سال 2017 یک مصاحبه داشتیم و تا حالا خبری نشده است. همسر من اکنون آبستن است. ما از شما فقط کمک غذایی و گازوئیل می خواهیم.

پاسخ دهید

من نیازمند کمک فوری شما هستم. آنها با وجود این که من بیش از هر کس دیگری به کمک نیاز دارم، کمک های زمستانی و غذایی من را متوقف کردند. من یک پسر بی مادر دارم، دختر من جوان است، و شوهر بیمار است و حقوقش کفاف مخارج مان را نمی دهد. حقوق او 200 هزار لیرۀ لبنان است. خواهش می کنم که با پرداخت کمک های زمستانی به من یاری برسانید. با این که کمک غذایی بسیار خوب و از لحاظ اقلام مصرفی مانند روغن، شکر، برنج، عدس، و غیره به ما کمک می کرد، آن را قطع کردند. امیدوارم که شما بتوانید کارت غذا را برای ما از نو برقرار کنید و من بسیار سپاسگزار خواهم شد. وضعیت ما بسیار دشوار است، اما به هرحال خدا را شکر می کنیم. من دوستانی دارم که با این که وضعشان بسیار بهتر از من است، اما کارت هایشان مسدود نشده اند.

پاسخ دهید

با سلام. آیا در طرابلس و باب الرمل لبنان کمک های زمستانی سال 2017 توزیع خواهد شد؟

پاسخ دهید

من یک فرد معلول هستم. یک پای من قطع شده است و هیچگونه کمکی دریافت نمی کنم.

پاسخ دهید

درود بر شما! من اسما ثابت الکنعان هستم. به رغم این که من یک مادر معلول و سه کودک دارم ما چهار سال است که از دریافت کمک های غذایی محروم بوده ایم. پس عدالت کجا است؟ من بارها شکایت کرده و به زحله مراجعه کرده ام، اما هیچ فایده ای نداشته است. خواهش می کنم به ما رحم کنید. خواهش می کنم به ما کمک کنید. پس حقوق کودکان و حقوق بشر کجا است؟ عدالت وجود ندارد. 78844124

پاسخ دهید

خواهش می کنم به من کمک غذایی بدهید. شمارۀ پروندۀ من 909-13co3851 است.

پاسخ دهید

من محمد دیاب هستم و شماره پرونده من 909-113co385 است. من امیدوارم که شما بتوانید به من کمک غذایی بدهید.

پاسخ دهید

اوضاع من بغرنج است. من چهار فرزند خردسال دارم و پدر آنها سه سال پیش درگذشته است. همه کمک های دریافتی من شش ماه پیش متوقف شدند. من بیش از دو میلیون به مردم بدهکار هستم. خواهش می کنم که به من کمک کنید. همۀ کسانی که دور و بر من هستند، مردانی را دارند که کار می کنند و پول دریافت می کنند [نامفهوم]. اما من شاغل نیستم و کسی را هم ندارم که به من کمک کند. فرزندان من یتیم هستند. این منصفانه نیست.

پاسخ دهید

آنها کدام بررسی ها را در مورد وضعیت آوارگان انجام داده اند؟ آنها مردمی هستند که هیچ چیزی ندارند و از همه چیز محروم شده اند. شما لبریز از دروغ و فریب هستید.

پاسخ دهید

من مادر چهار کودک خردسال هستم. من مدت 4 سال است که نزد سازمان ملل ثبت نام کرده ام و فقط کارت غذا دریافت کرده ام. با توجه به بیماری شوهرم دیگر نمی دانم که چگونه می توانم زنده بمانم. به خدا سوگند که وضعیت من بسیار بد است.

پاسخ دهید

من محمد الحمدان هستم. من چهار سال است که در لبنان بودم. با این که سه کودک زیر پنج سال دارم، اما هیچ گونه کمکی دریافت نکردم، هر بار که من برای درخواست کمک به این کمیسیون می روم، آنها من را از آنجا بیرون می کنند.

پاسخ دهید

درود اعراب بر شما باد! من یک مرد جوان 26 سالۀ سوری هستم. نام من سلام است. من دو پسر دوقلو دارم. من قبلا به عنوان یک برقکار خانگی در سوریه کار می کردم. آنها من را به زور بردند تا در ارتش سوریه مشغول به کار شوم. اما من ترجیح دادم تا فرار کنم و در لبنان پناهنده شوم. به ویژه آن که چهار برادر من در زندان های سوریه محبوس هستند. هیچکس جز من نیست که از زن و فرزندانم حمایت کند. تنها چیزی که می خواهم این است که با کرامت و بدون ترس و وحشت زندگی کنم. با سپاس فراوان!

پاسخ دهید

شمارۀ پرونده LEB16C37896. ما خواهان کمک های غذایی و مالی هستیم.

پاسخ دهید

من میساء اسماعیل هستم. من چهار ماه است که هیچ کمکی دریافت نکرده ام. خواهش می کنم به من کمک کنید و حداقل به من کمک غذایی بدهید. من چهار کودک یتیم بی پدر دارم و هیچکس را ندارم که از من پشتیبانی کند. همۀ همسایگان من یا پدر دارند و یا فرزندان بزرگسالی دارند که شاغل می باشند و با این حال همه نوع کمک ها را دریافت می کنند. در همین حین من هیچکس را ندارم که از من پشتیبانی کند و با این حال نه کمک غذایی می گیرم، نه کمک گرمایشی، و نه هیچ نوع کمک دیگر. من همۀ مردم را دوست دارم. خواهش می کنم به من کمک کنید و پرونده ام (c1117914-781) را بررسی کنید.

پاسخ دهید

من با این که در سه مهره مشکل دیسک دارم اما هنوز کارت دریافت نکرده ام. من شکایتم را ثبت کرده ام و آنها گفتند که من تا پیش از آمدن آنها کمکی دریافت نخواهم کرد. من سه فرزند دارم (7، 6، و 1 ساله.) همچنین همسرم هم آبستن است.

پاسخ دهید

من یکسال است که نزد سازمان ملل نام نویسی کرده ام. با این حال من هنوز کارت مشترک کمک غذایی را دریافت نکرده ام. من دو فرزند دارم و اوضاعم خیلی بد است.

پاسخ دهید

هیچ عدالتی وجود ندارد مگر عدل خداوندی. من نام نویسی شده بودم. اما پرونده ام برای مدت 6 ماه گم شده بود. بعد از این که آن را گرفتم برای مدت کوتاهی کمک غذایی دریافت کردم. بعد از آن آنها من را رد کردند. حالا مدت سه سال است که من درخواست داده و اعتراض کرده ام، اما کمک هزینۀ حمل و نقل را هم از دست دادم. من یک روز تمام معطل آنها می شوم تا این که آنها می گویند شما اجازه دارید با یک کارمند صحبت کنید. او سپس می گوید که آنها پرونده و شکایت من را بررسی خواهند کرد و سپس با من تماس خواهند گرفت. من بسیار خوشحال به خانه بازمی گردم و سپس آنها به من می گویند که دیگر نیا و من باید با تلفن با آنها تماس بگیرم. وقتی من برای تماس تلفنی تلاش می کنم آن خط همیشه مشغول است. اگر هم جواب بدهند باز هم بازنده من هستم، چرا که باید برای مدت طولانی به یک موزیک ملایم گوش کنم تا آرام شوم. به این ترتیب من پولم را به خاطر هزینه کارت تلفن دور می ریزم. نهایتا آنها به من پاسخ می دهند و از بابت تماس از من تشکر می کنند و می گویند که پرونده من را بررسی خواهند کرد و با من تماس خواهند گرفت!

پاسخ دهید

من ماه ها است که نزد سازمان ملل نام نویسی کرده ام، اما هنوز هیچگونه کارتی دریافت نکرده ام. خواهش می کنم کمکم کنید.

پاسخ دهید

من 2 سال است که از دریافت کمک های غذایی محروم شده ام. شوهرم عقب مانده ذهنی و ناشنوا است. با وجود وضعیتی آنها من را رد کرده اند. من بچه های خردسال دارم. خواهش می کنم کمک کنید.

پاسخ دهید

شما هیچگونه مقرراتی را برای توزیع کمک ها دنبال نمی کنید. برخی افراد بسیار پولدار هستند که شما به آنها کمک می کنید و افرادی هستند که هیچ چیزی ندارند و با این حال شما آنها را رد می کنید.

پاسخ دهید

درود بر شما!

پاسخ دهید

ما برای مدت یک سال کمک غذایی دریافت کردیم و بعد از آن ما را رد کردند. من از فشار خون بالا و بیماری قلبی و همچنین مرض قند رنج می برم. ما از دریافت هرگونه کمکی محروم بوده ایم و من دلیل آن را نمی دانم. خواهش می کنم به یاد داشته باشید که کسانی هستند که به رغم بینیازی همه گونه کمک دریافت می کنند. پرسش من این است: این کمک ها بر چه اساسی ارائه می شوند؟

پاسخ دهید

من هیچگاه هیچگونه کمکی دریافت نکرده ام. این بی عدالتی است. من دو دختر دارم و نمی توانم آنها را خوب بزرگ کنم. من دو سال است که نام نویسی کرده ام و هنوز هیچ چیزی دریافت نکرده ام.

پاسخ دهید

من چهار فرزند دارم. وضع من بسیار دشوار است. من نیازمند کمک غذایی هستم.

پاسخ دهید

من مدت 4 سال است که از کار بیکار شده ام و از هیچ مزایایی استفاده نکرده ام. من دو دختر دارم و بیمار هستم. بینایی من خوب نیست. شوهر من از خواهرش هم حمایت می کند. من از شما درخواست کمک مالی یا غذایی دارم (76968467) ما خواهان کمک مالی و غذایی هستیم.

پاسخ دهید

من از سال 2013 نزد سازمان ملل نام نویسی کرده ام. من و خانواده ام هیچ کمکی دریافت نکرده ایم. من یک دختربچۀ یکساله دارم.

پاسخ دهید

کمک ماهانه: شمارۀ پرونده: LEB16C70128، شمارۀ کاربر: 81674518. ما از کمیسیون [نامفهوم] درخواست کمک داریم. خواهش می کنم به ما کمک مالی ارائه دهید.

پاسخ دهید

این پر از دروغ است. افراد بسیار نیازمندی وجود دارند که هیچ چیزی دریافت نمی کنند و در همین حال کسانی هستند که هیچ احتیاجی ندارند و در عین حال همه جور کمک دریافت می کنند. من امیدوارم که در این رابطه تحقیقی انجام شود.

پاسخ دهید

من سه سال است که نزد سازمان ملل نام نویسی کرده ام. در این مدت من هیچگونه کمک غذایی دریافت نکرده ام. [نامفهوم] من دو فرزند دارم. من به خاطر شرایط و مقررات تعیین شده توسط دولت سوریه برای اشتغال در لبنان، بیکار هستم. ما باید چه کار کنیم؟! آیا شما ما را به حال خودمان می گذارید تا بمیریم؟! خواهش می کنم به ما اجازه دهید به کشوری برویم تا در آن جا بتوانیم زندگی کنیم.

پاسخ دهید

آنها متقلب هستند. شما بر چه اساسی این کمک ها را توزیع می کنید؟ کسانی هستند که چهار یا پنج خودرو دارند و با این حال کمک غذایی، کارت 260، و سوخت گرمایشی دریافت می کنند. در حال که کسانی هم هستند که پول نان را هم نمی توانند بپردازند. اگر رشوه، دزدی، پارتی بازی نبود، اوضاع این گونه نمی شد.

پاسخ دهید

من هیچگونه کمک غذایی یا زمستانه یا هرگونه کمک دیگری دریافت نکرده ام. من 9 سر عائله دارم و همۀ آنها کودک هستند. شمارۀ پروندۀ من 16c701152 است.

پاسخ دهید

دریافت کمک غذایی.

پاسخ دهید

بی عدالتی آشکاری علیه برخی از مردم اعمال می شود. من پنج فرزند دارم و بیکارم. من نمی توانم شغلی پیدا کنم. من نیازمند کرایه خانه و هزینه های مدرسه هستم. من حتی نمی توانم پول نان درآورم. [نامفهوم] من قبلا کارت غذا داشتم، اما آن را گم کردم. من فقط یک راه حل می خواهم. من برای خودم هیچ چیزی نمی خواهم. فقط برای بچه هایم می خواهم. [نامفهوم] شماره پرونده من C0135413-781 است.

پاسخ دهید

من چهار سال است که نزد این کمیسیون نام نویسی کرده ام. من قبلا اقلام غذایی دریافت می کردم. اما آنها از یک سال و نیم پیش من را بی هیچ دلیلی محروم کردند. من چهار کودک خردسال دارم و وضعیت خودم را به سازمان ملل متحد گفته ام. اما هیچ کس پاسخی نداده است. کودک من مدرسه ندارد. من هیچ کمکی دریافت نمی کنم. آنها هفت ماه پیش آمدند و وضعیت من را بررسی کردند. اما دیگر هرگر برنگشتند. خواهش می کنم که به من کمک کنید.

پاسخ دهید

من پنج سال است که نام نویسی کرده ام و کارت 260 یا هر کمک مالی دیگر را دریافت نکرده ام. من و فرزندانم با افراد دیگر زندگی می کنیم. به خدا سوگند که شغلی ندارم و چهار فرزند دارم. ما از مسئولین درخواست می کنیم که با ما همکاری کنند و به درخواست ما پاسخ دهند. من امیدوارم که این کمیسیون پروندۀ من (c2674213-781) را بررسی کند و با ما همکاری نماید. در صورت امکان مسافرت من برای خود و خانواده ام درخواست پناهندگی دارم. خداوند به شما پاداش دهد. (0096171638109)

پاسخ دهید

من یک پناهنده هستم. به جز مبلغ 20 دلار آمریکا برای یک دانش آموز مدرسه یک سال است که هیچ کمک دیگری دریافت نکرده ام. چه کار باید بکنم؟

پاسخ دهید

کارت آبی من تعلیق شده است تا کارت قرمز جایگزین آن شود، اما هنوز آن را دریافت نکرده ام. من از ماه ژانویه در وضعیت تعلیق بوده ام و هیچ کمکی دریافت نکرده ام. من سه فرزند دارم که سن آنها بین 1 تا 4 سال است. من قدرت پرداخت هزینۀ شیر، پوشک، غذا، و غیره برای آنها را ندارم. من به مرکز سازمان ملل رفتم و آنها به من گفتند که پروندۀ من نشان می دهد که هر ماه کمک دریافت کرده ام. با این حال من کارتی ندارم که بتوانم از این کمک ها برداشت کنم. آنها برای من پیغامی جهت دریافت کارت قرمز مشترک نفرستاده اند. آنها تا به حال مشکل من را حل نکرده اند. من تا حالا پنج بار با سازمان ملل تماس گرفته ام، و هیچ گونه مزایایی دریافت نکرده ام. خواهش می کنم که به من کمک کنید.

پاسخ دهید

ممکن است سخنان او روی کاغذ این گونه باشد، اما در واقعیت این طور نیست. من خیلی از لبنانی ها را می شناسم که خانه و ماشین دارند و با این حال نزد این کمیسیون نام نویسی کرده اند و کمک های غذایی و زمستانی دریافت می کنند. در همین حال ما درخواست ما [جهت دریافت کمک] رد شده است. این داستان یک پناهنده سوری است.

پاسخ دهید

من محمد عمر علی هستم. 3 سال است که از دریافت کمک های غذایی محروم شده ام. من چهار فرزند دارم که سن آنها از 2 ماه تا 8 سال است. من نمی دانم که چرا کمک های غذایی از من دریغ شده است. اگر فهمیدید که من به کمک نیاز ندارم در آن صورت به من کمک نکنید. خواهش می کنم به این نگاهی بیاندازید. با سپاس از شما.

پاسخ دهید

من مدت 5 سال است که نام نویسی کرده ام و کارت 260 هزار دلاری و به طور کلی هیچگونه کمک مالی دیگری را دریافت نکرده ام. من و کودکانم همراه با افراد دیگری زندگی می کنیم. من شاغل نیستم و 4 فرزند دارم. ما درخواست داریم که مسئولان با ما همکاری کنند و به درخواست ما پاسخ دهند. من از این کمیسیون می خواهم که پرونده من (13c267742-781) را بررسی کند و من امیدوارم که آنها بتوانند با ما همکاری کنند. در رابطه با سفر به یک کشور دیگر من برای خود و خانواده ام درخواست پناهندگی دارم. با سپاس فراوان از شما. (0096171638109)

پاسخ دهید

من موسی هستم. من حدود 4 سال یا بیشتر است که نزد سازمان ملل متحد نام نویسی کرده ام. هرگونه مزایا از من دریغ شده است و من دلیل آن را نمی دانم. این همچنین در شرایطی است که من نیاز بسیار فوری دارم؛ زیرا زنم، 4 فرزندم، و مادرم همگی با من زندگی می کنند. من 5 ماه است که بی خانمان بوده ام و از خانۀ برادرم به خانۀ خواهرم، و از خانۀ پسرعمویم به خانۀ دوستم، و غیره جابجا می شوم. من همراه با پسرعمویم در منطقۀ السقی در طرابلس یک چادر پیدا کردیم و در آن ماندیم. از آن جا که اجاره خانه ما چهار ماه عقب افتاده بود و ما دیگر توان پرداخت اجاره خانه را نداشتیم، صاحبخانه ما را بیرون کرد. من دارای معلولیت دائمی هستم و پایم هم شکسته است. فقط خدا از وضع ما باخبر است. ما چندین بار به آنها مراجعه کردیم، اما فایده ای نداشته است. من فقط می خواهم بدانم که باید چه کار کنم و شکایت خود را نزد چه کسی ببریم.

پاسخ دهید

برادر. من یک و نیم سال است که نام نویسی کرده ام. اما هیچ کمکی دریافت نکرده ام.

پاسخ دهید

درود بر شما! من امیدوارم که شما بتوانید با حل مشکلم به من کمک کنید.

پاسخ دهید

شما دروغگو و نیرنگ باز هستید. شما مردم را نام نویسی می کنید تا پول دریافت کنید و جیب هایتان را پر کنید. ما این بازی را فهمیده ایم.

پاسخ دهید

من پرسشی دارم. من با این کارت از این کمیسیون مقداری پول گرفته ام. آیا کمک دیگری هم در کار است؟ پرسش دوم من دربارۀ درمان پزشکی است. وقتی شما به یک بیمارستان می روید آنها از شما می خواهند که مدرکی ارائه دهید که در آن عکس همسر و فرزندانتان نشان داده شده باشد. در غیر این صورت آنها از شما می خواهند که هزینه هایی را بپردازید. خواهش می کنم به این پرسش ها پاسخ دهید و خداوند به شما پاداش خواهد داد. با سپاس از تلاش های شما.

پاسخ دهید

نه، نه، نه این دروغ است. من و فرزندانم از سرما و باران رنج فراوانی برده ایم. من خیلی شکایت کرده ام و هنوز هم آنها به من می گویند که هیچ شکایتی از جانب من دریافت نکرده اند. من واجد شرایط دریافت کمک های زمستانی هستم و با این حال هیچگونه کمک زمستانی، کمک هزینۀ فرزند، و یا کمک هزینۀ کرایۀ مسکن دریافت نکرده ام. آنها امدند و وضعیت من را دیدند و با این وجود آنها به من بی اعتنایی کردند و به همۀ همسایگان من، که برخی از آنها هیچ نیازی نداشتند، کمک کردند. آنها برای ما کاری نکردند و به کسانی پرداخت کردند که نیازی ندارند. این بی عدالتی است. من فقط کمک غذایی دریافت می کنم. من باید کار می کردم و فرزندان خردسالم را به سر کار می بردم تا بتوانم از پس کرایۀ مسکن برآمده و فرزندانم را تأمین کنم. این بی عدالتی است. افرادی هستند که از شما هیچ چیزی نگرفته اند. من با سازمان ملل منتحد تماس گرفته ام و همه گونه تماس ها و شکایات ممکن را مطرح کرده ام. اما سرانجام متقاعد شدم که شکایت بردن نزد هر کس دیگری جز خداوند برابر با تحقیر است.

پاسخ دهید

نه، این کاملا دروغ است. بی عدالتی بس است! افرادی هستند که نجات یافته اند و کسانی هستند که رنج برده اند. من نمی توانم فرزندانم را رها کنم و سر کار بروم. [نامفهوم] و از آنها پشتیبانی کنم. شما کجا هستید؟ البته که پاسخی نیست و کسی اهمیت نمی دهد. آنها آمدند و از من کلی اطلاعات گرفتند. روز بعد ما با شگفتی دیدیم که آنها به همسایۀ من کمک هزینۀ کرایۀ مسکن و کمک زمستانی می دهند، در صورتی که او فرد ثروتمندی است و صاحب یک خانه است.

پاسخ دهید

نه، این حقیقت ندارد. من از اول زمستان تا به حال مدام تماس گرفته ام و شکایت کرده ام، اما سودی نداشته است. هیچ چیزی جز کمک غذایی وجود ندارد. تا به حال آنها به من کمک هزینۀ کرایه مسکن، کمک زمستانی، و یا هیچگونه کمک مالی دیگری نپرداخته اند. در همین حال آنها به افرادی که هیچ نیازی ندارند کمک پرداخته اند و من را که خانواده ای با دو فرزند دارم به حال خودم رها کرده اند. این بی عدالتی است.

پاسخ دهید

من از ماه فوریۀ سال 2016 تاکنون تزد این کمیسیون نانم نویسی کرده ام. من فقط برای مدت سه ماه کمک زمستانی را دریافت کردم. اما با این که نیازمندم و کودکی دارم که هم اکنون فلج است هیچگونه کمک غذایی دریافت نکرده ام.

پاسخ دهید

دربارۀ تمدید آوارگان سوری در لبنان.

پاسخ دهید

من 4 سال است که نزد سازمان ملل متحد نام نویسی کرده ام و هنوز از این سازمان چیزی دریافت نکرده ام. این در حالی است که شرایط بسیار بدی دارم. آنها حدود 7 ماه پیش نزد من آمدند و وضعیت من را بررسی کردند و من امیدوار بودم که آنها بتوانند به من کمک کنند. اما من هنوز هیچ چیز ندیدم. به خدا سوگند غیرعادلانه است. هیچ عدالتی در کار نیست. بلکه بی عدالتی فراوان است. فرزندان من با شکم گرسنه به رختخواب می روند. من چهار فرزند دارم و شوهرم بیمار است. پس سازمان ملل متحد کجا است؟ چرا نمی آید تا وضعیت من را ببیند؟ هر بار که با آنها تماس می گیرم آنها به من می گویند که در حال بررسی پرونده ام هستند. [نامفهوم] خواهش می کنم برای سفر یا هر چیز دیگری کمک کنید. من فقط خواهان یک راه حل برای وضعیتم هستم.

پاسخ دهید

من برای مدت بیش از یکسال است که نزد این کمیسیون نام نویسی کرده ام. اما تاکنون هیچگونه کمک غذایی دریافت نکرده ام .من یک فرزند دارم و همسرم آبستن است.

پاسخ دهید

ما امیدواریم که یک کمیتۀ خارجی جهت بررسی عملکرد کمیسیون لبنانی، به ویژه افراد خارجی که مسئولیت مدیریت را بر عهده دارند و نه کارمندان لبنانی، اعزام شود. این کمیته خواهد دید که آنها هیچگونه سیاست بشردوستانه ای ندارند. آنها بیشتر شبیه یک گروه فاسد هستند که میان مردم بر اساس منافع خودشان تبعیض قائل می شوند، حتی اگر این مدیریت خارج از لبنان باشد. 71691931

پاسخ دهید

من محمد هستم. من و خانواده ام در لبنان زندگی می کنیم. من هیچگونه کمکی از سازمان ملل متحد دریافت نکرده ام. مدارک شخصی من و خانواده ام (گذرنانه ها و کتاب های خانوادگی مان) به سرقت رفته است. ما به سازمان ملل متحد رفتیم و درخواست کردیم که به ما جهت کسب مدارک شخصی جدید کمک کنند، اما آنها این کار را نکردند. این در صورتی است که من برای مدت یکسال است که نزد سازمان ملل متحد نام نویسی کرده ام. خواهش می کنم به ما کمک کنید.

پاسخ دهید

من از سال 2012 در لبنان بوده ام. من اول یک کارت غذای آبی دریافت کردم. اما یکسال بعد یا کمی بیشتر این کارت به خاطر فقدان تأمین مالی از سوی کشورهای اهداکننده به حالت تعلیق درآمد. با این که من بارها به کمیسیون مراجعه کردم، اما هنوز هیچ چیزی دریافت نکرده ام. من فقیرم و به جز خداوند هیچ پشتیبانی ندارم. همسر من بیمار است و عمل جراحی قلب باز روی او انجام شده است. او همیشه به دارو نیاز دارد. از زمان آمدن من به لبنان تاکنون چند زمستان گذشته است و با این حال من هنوز از کمک های ویژۀ گرمایشی زمستان برخوردار نشده ام و حتی یک سیلندر گاز یا یک بخاری نگرفته ام. فقط خود خدا از وضع من باخبر است. من نمی دانم شکایتم را باید نزد چه کسی ببرم. خدا من را بس است و او برای من بهترین وکیل است. خدا ما را به کشور خودمان بازگرداند. این بهترین اتفاق ممکن است، چرا که مهلت اقامت ما سر آمده است و ما چیزی نداریم که هزینۀ آن را بپردازیم.

پاسخ دهید

من سوخت برای گرمایش، کمک های غذایی، و یا پزشکی نمی خواهم. خدا خودش من را بس است. من فقط درخواست می کنم که عدالت بیشتر شود. چون کسانی هستند که به رغم این که در شرایط خوبی به سر می برند، اما این کمک ها را دریافت می کنند، در حالی که نیازمندان فراموش شده اند. این به آن معنا است که همانند [نامفهوم] آنها این را به لبنانی ها می دهند. کسانی هستند که [نامفهوم] و بهترین خودروها را دارند و پولدار هستند و با این حال سازمان ملل کرایۀ خانۀ آنها را می پردازد و هر ماه 5,000 هم بابت کمک غذایی می دهد. برای افراد پولدار کار پیدا می شود. من می گویم که پول دارم، اما به خدا سوگند فقط توان پرداخت کرایه خانه ام را دارم. من می گویم که افرادی هستند که از من نیازمندتر می باشند. 50 درصد از سوری های ساکن کفر تبنیت نیازی به کارت غذا ندارند. این در حالی است که افراد نیازمندی در آنجا هستند. کسانی هم هستند که وقتی می شوند نمایندگان سازمان ملل دارند برای مصاحبه می آیند اسباب و اثاثیۀ خود را بیرون می برند و نزد همسایگانشان می گذارند و وانمود می کنند که نیازمند هستند. آنها اگر یک میلیون دلار هم داشته باشند، باز هم می گویند که چیزی ندارند تا با آن شکم بچه هایشان را سیر کنند. من فقط می خواهم شاهد اجرای عدالت باشم.

پاسخ دهید

من بیش از 3 سال است که نزد سازمان ملل نام نویسی کرده ام. من 4 فرزند دارم و اوضاع من خیلی بد است است. من می خواهم به کانادا مهاجرت کنم. من از افراد ذیربط می خواهم که به من کمک کنند. شمارۀ تلفن من 70024925 است.

پاسخ دهید

من مریم جاسم هستم. افراد بسیاری هستند که کمک های بسیاری را دریافت کرده اند، در حالی که دیگران هیچ چیزی نمی گیرند. هیچگونه عدالتی وجود ندارد.

پاسخ دهید

ممکن است کم به عنوان کسی که به کمک های امدادی نیاز ندارد طبقه بندی شده باشم. من از زمان ورودم به لبنان در سال 2013 هیچ گونه کمکی دریافت نکرده ام، حتی کمک های غذایی فوریتی. خواهش می کنم که توجه کنید که من وقتی کشورم را ترک کردم فقط لباس هایم را بر تن داشتم و دیگر هیچ. چیزی که مرا ناراحت می کند این است که افرادی هستند که دارای فروشگاه ها و خودروهای لوکس می باشند و زندگی آسوده ای دارند و با این حال بیشتر کمک های امدادی را از طریق سازمان ملل متحد و سازمان های خیریه دریافت می کنند. این در حالی است که اعضا و کارکنان سازمان ملل متحد به ما می گویند که ما واجد شرایط نیستیم.!!!

پاسخ دهید

من در یک چادر زندگی می کنم و کارت غذا کافی نیست. خواهش می کنم کمک کنید.

پاسخ دهید

سه چهارم کارمندان سازمان ملل متحد در لبنان دزد هستند.

پاسخ دهید

کارت غذای من تعلیق شده است؛ چرا که در روند تأیید کارت آبی شرکت نکردم. من یک کارت مشترک دریافت کرده ام و مدارک کمیسیون را تجدید نموده ام. ما پنج نفر هستیم و همۀ ما از این سبد غذایی استفاده می کردیم.

پاسخ دهید

من یک سال و نیم است که از داشتن کارت غذا محروم شده ام. من نمی دانم چرا هر بار به سازمان ملل زنگ می زنم یا با خط ویژه تماس می گیرم آنها می گویند که من مجاز نیستم. خواهش می کنم توجه کنید که من به شدت به آن نیاز دارم. این منصفانه نیست. ما 5 نفر هستیم.

پاسخ دهید

این حقیقت ندارد. من از سازمان ملل هیچ منفعتی نمی برم. جهت اطمینان با من از طریق 03146889 تماس بگیرید و بیایید تا خودتان ما را ببینید.

پاسخ دهید

چرا این ماه هیچ پیامکی را از سوی این کمیسیون در رابطه با کمک های غذایی دریافت نکرده ایم؟ هیچ مانده حسابی در آن وجود ندارد. خواهش می کنم پاسخ دهید. هم اکنون یک خانواده با 8 کودک به معنای واقعی کلمه در معرض خطر قرار دارند.

پاسخ دهید

من متأهلم و یک فرزند دارم. من یک مرد معلول هستم و هنوز هیچ چیزی دریافت نکرده ام. من در یک اتاق زندگی می کنم که عرض آن 1.5 متر و طول آن 2 متر است. بیایید و وضعیت من را ببینید. افزون بر این اداره کل امنیت به من کارت ترک محل را داده است. من باید به کجا بروم؟

پاسخ دهید

من مدت دو ماه است که پرونده دارم. اما هیچ کارت یا مزایایی از هیچ محلی دریافت نکرده ام.

پاسخ دهید

من یک سال است که اینجا هستم و هیچکس هیچ کاری برای ما نکرده است.

پاسخ دهید

من متأهلم و یک فرزند دارم. من نزد سازمان ملل نام نویسی کرده ام. اما هیچ چیزی یا هیچ کارتی دریافت نکرده ام.

پاسخ دهید

گزارش هایی که هیچ ربطی به مطلب فوق ندارند. تحقیقات ناموفق. کسانی هستند که نیاز فوری به کمک دارند. در حالی که دیگران از شغل، کمک، غذا، سوخت گرمایشی، مدارس، و همه چیز برخوردار می باشند. هیچ عدالتی وجود ندارد.

پاسخ دهید

من نام نویسی شده ام، اما هیچ چیز دریافت نکرده ام. من همراهان بیمار و سالمندی دارم و هر بار شکایت می کنم، آنها می گویند که با من تماس خواهند گرفت. اما هیچکس با من تماس نگرفته است.

پاسخ دهید

برادرم و خانواده ام بیش از دو سال است که در بقاع غربی هستند. اما هیچ کس به آنها پاسخ نمی دهد. آنها هیچ چیزی دریافت نکرده اند و هر بار که شکایت می کنند به آنها می گویند که بعدا درست می شود. ده نفر همراه با پدر و مادر پیر و بیمارم هیچ چیزی نگرفته اند. آخر چرا؟

پاسخ دهید

ما دو سال است که آواره شده ایم و هیچ گونه کمک بشردوستانه ای دریافت نکرده ایم.

پاسخ دهید

من کارت را گرفته ام، اما شارژ نشده است. با این که پیغامی دریافت کرده ام مبنی بر این که کارت شارژ شده است، اما این طور نیست.

پاسخ دهید

به خدا سوگند که این حرام است. ما دو سال است که جواب رد گرفته ایم و هیچ کمک غذایی و یا گرمایشی دریافت نکرده ایم. خواهش می کنم که به ما کمک کنید.

پاسخ دهید

من برای بیش از دو سال است که از دریافت کمک سبد غذایی محروم شده ام.

پاسخ دهید

درود بر شما. ما یک کارت دریافت کرده ایم، اما متأسفانه خالی است. ما از هیچ کدام از منافع برخوردار نشده ایم و هنوز شارز نشده است. ما با این که زمستان تمام شده، اما هنوز هیچ گونه کمک غذایی، زمستانی، یا گرمایشی نگرفته ایم.

پاسخ دهید

این مقام مسئول در سازمان مذکور دروغگو است. آنها به کسانی که نیاز ندارند، کمک می کنند و نیازمندان واقعی را به حال خود رها می کنند. همۀ کارهای آنها بر اساس گزارش های دروغین نمایندگان لبنانی است و نه نمایندگان سوری. این نمایندگان گزارش هایی را به نفع پناهندگان سوری باشد، نمی فرستند؛ مگر این که به ازای آن پول دریافت کنند. من یک پناهنده سوری هستم و می دانم که چه می گویم. من هیچ نوع کمکی از پول لبنان دریافت نمی کنم. با این که نزد این کمیسیون نام نویسی کرده ام.

پاسخ دهید

من از سال 2014 نزد این کمیسیون نام نویسی کرده ام. من هیچ گونه کمک غذایی دریافت نکرده ام. من متأهلم و سه دختر دارم که بزرگترین آنها شش ساله و کوچکترین آنها هشت ماهه است. من هیچ گونه کارت یکپارچه ای دریافت نکرده ام. شماره تلفن من 0096171739846 است.

پاسخ دهید

بدبخت مردم ما ایران که افردادی همچون تو مقاله مینوسند اون وقت تو مملکتمون داریم از کشنکی میمیریم

پاسخ دهید

من علاء هستم و در بقاع غزه زندگی می کنم. من متأهلم و یک پسر یک ساله دارم. من از سازمان ملل متحد هیچ گونه کمکی نه به صورت کارت قرمز و نه کارت سفید دریافت نکرده ام.

پاسخ دهید

نه، به خاطر این که پناهندگان فقیرتری هستند که برای مدت یک سال یا بیشتر کمک های ماهانه به مبلغ 260,000 را دریافت کرده اند.

پاسخ دهید

ما کمک های زمستانی را دریافت نکرده ایم.

پاسخ دهید

درود بر شما! آیا می توانید لطف کرده و کمکم کنید؟ من دو سال است که جواب منفی گرفته ام و چهار کودک زیر شش ساله دارم. من از کمک های مرتبط با سوخت گرمایشی یا نواع دیگر که توسط سازمان ملل متحد ارائه می شوند، برخوردار نشده ام.

پاسخ دهید

درود، رحمت، و برکات خداوند بر شما باد! من پنج فرزند دارم. هیچ کس نیست که به من کمک کند. آنها دو سال است که کمک های غذایی را متوقف کرده اند. بزرگترین فرزند من 10 ساله و کوچک ترین فرزند من یک ساله است. هیچ کس به وضعیت من رسیدگی نمی کند. من بارها شکایت کرده ام، اما هیچ کس پاسخگو نیست.

پاسخ دهید

من با این که نیاز فوری به کمک زمستانی دارم، اما آن را دریافت نکرده ام. من فرزندان خردسالی دارم و خانه ام بسیار کوچک و بسیار سرد است. من توان تهیه سوخت گرمایشی یا هیچ نوع گرمازای دیگری را ندارم. خواهش می کنم کمکم کنید.

پاسخ دهید

شما چگونه می توانید به خانواده هایی که از دریافت کمک های غذایی محروم شده اند، که استاندارد زندگی و وضعیت آنها به خاطر بیماری به وخامت گراییده است، که نمی توانند نیازهای خود را برآورده کنند، که زیر خط فقر رفته و حالا تهدید شده اند که باید محلی که در آن زندگی می کنند را ترک کنند، برای این افراد چه کاری می توانید انجام بدهید؟ من دارم در مورد خودم صحبت می کنم.

پاسخ دهید

عصر به خیر. من در بیرالیاس زندگی می کنم. من هیچ گونه کمکی، چه سوخت و چه کمک های دیگر دریافت نکرده ام.

پاسخ دهید

چرا آنها که در سوریه زندگی می کنند و از دولت حقوق های کارمندی دریافت می کنند، حق دارند تا به بهانۀ پناهنده بودن در لبنان کمک دریافت کنند؟ این در حالی است که به کسانی که نمی توانند وارد کشور خود شده و یا از آن خارج شوند، گفته شده است که آنها واجد شرایط دریافت کمک های زمستانی نیستند. آیا این عدالت است؟

پاسخ دهید

من دو کودک خردسال دارم و هیچ گونه کمکی، چه برای گرمایش، چه برای غذا، و چه برای هر چیز دیگری دریافت نمی کنم.

پاسخ دهید

من یک پناهنده در لبنان هستم. مدت سه ماه است که در زحله نزد این کمیسیون نام نویسی کرده ام. اما به جز کمک سوخت هیچ گونه کمک دیگری دریافت نکرده ام. من در لبنان تازه وارد هستم و به کمک نیاز دارم. شماره تلفن من 70895681 است.

پاسخ دهید

من مایلم به خانم لیز خالد پاسخ دهم و بگویم که بیشتر مردم از کمک با خبر نیستند و از محرومیت، گرسنگی، و انواع مختلف زندگی نامناسب رنج برده اند. من برای مثال مورد خودم را می گویم که مشابه هزاران فرد محروم دیگر است. من سرپرست یک خانوادۀ هفت نفره هستم. بزرگترین فرزند من 15 ساله و کوچکترین فرزند من یک سال و نیمه است. سه یا چهار ماه بعد از نام نویسی نزد کمیسیون ما در نهایت شگفتی دیدیم که با این که من سه کودک دانش آموز دارم، اما با این وجود درخواست ما برای کمک های غذایی و سایر کمک ها را رد کرده اند. از ماه سپتامبر سال 2015 تاکنون ما هیچ گونه کمک غذایی دریافت نکرده ایم، با این که کارت قرمز را دریافت کرده ام. من چندین بار با تلفنی که در این مراکز ثبت شده بود، تماس گرفته و شکایت خود را مطرح کرده بودم. اما هیچ اتفاقی نیافتده است. شماره پرونده من 14c42870-871 است. من ناچار شدم تا پرونده ام را به بیروت منتقل کنم، به این امید که کمکی بیابم. من خانه ای را اجاره کرده ام تا در سرمای زمستان بقاع از فرزندام محافظت کنم. اما فهمیده ام که وضعیتم از بد به بدتر تغییر یافته است. چرا این کمیسیون من و هزاران تن دیگر مثل من را نمی بیند؟

پاسخ دهید

بله، این درست است. هیچ تبعیضی میان فقیر و غنی از لحاظ پناهندگان وجود ندارد. خانواده هایی هستند که از قبل از بحران سوریه در لبنان بوده اند و در خانه های بزرگ و خوبی زندگی می کنند که حدود 500 دلار یا بیشتر پایشان تمام می شود. با این حال، آنها کمک های خوراکی دریافت می کنند و در دفاع از منافع خود خوب عمل می نمایند. درآمد ماهانه بعضی از آنها بیش از 1,500 دلار است. من آماده ام که با کمیسیون معامله کنم و گزارش آنها را بدهم. خود من برای مدت یک سال و نیم پرونده داشته ام و خانواده ام را به پرونده ام اضافه کرده ام. آنها به ایشان کد نقره ای داده اند. وضعیت ما بسیار وخیم است. من برای مدت دو ماه فهرست سازمان غذا را داشتم، اما هیچ نتیجه ای از جمله کمک و یا هر چیز دیگری مشاهده نکرده ام. در بقاع غربی خانواده ای هست که دو ماه پیش به لبنان آمده و کدهای نقره ای دارند. این خانواده چهار نفره هست و آنها با خویشاوندان خود هستند، اما کمک های غذایی فوری 260 و همچنین کمک های زمستانی دریافت می کنند. این یعنی تبعیض وجود دارد.

پاسخ دهید

نظر من میگه شیتانی،که استارت این اتفاقات را دراین کشورها اجرا میکنه نابودش کنین.

پاسخ دهید

درود بر شما. من برای مدت دو سال رد شده ام. من 4 فرزند زیر هفت سال دارم. من هیچ چیزی برای گرمایش و یا چیز دیگری ندارم. شماره تلفن من 71939085 است.

پاسخ دهید

من برای مدت دو سال است که نام نویسی کرده ام و کارت نفت گرمایشی گرفته ام. این اولین کمکی است که از زمان نام نویسی نزد این کمیسیون دریافت می کنم. من مسئولیت سه خواهر و همچنین پسر خود را بر عهده دارم. همسر من آبستن است. من از این وضعیت خود که بدتر و بدتر هم می شود، ناراحت هستم. ما توان پرداخت کرایه را نداریم. در حالی که دیگران کمک های بسیاری را دریافت می کنند. من نمی دانم که چه کار باید بکنم. بهترین چیز این است که بگوییم که خدا ما را بس است و او بهترین وکیل است.

پاسخ دهید

من برای مدت دو سال است که رد شده ام. من 4 فرزند زیر شش سال دارم و هیچ گونه کمکی دریافت نکرده ام.

پاسخ دهید

من 5 فرزند دارم و آنها از دریافت نفت برای گرمایش محروم شده اند. این بی عدالتی است. خواهش می کنم که شرایط را خوب بررسی کنید.

پاسخ دهید

ما کمک زمستانی را دریافت کرده ایم، اما هیچ گونه کمک غذایی نگرفته ایم.

پاسخ دهید

کمک های زمستانی در آستانه اتمام است. من از کارت سوخت منتفع نشده ام. این شماره تلفن من است: 78943435.

پاسخ دهید

بسیار خوب، کسانی هستند که برای مدت بیش از دو سال اینجا بوده اند، اما هنوز هیچ چیز دریافت نکرده اند.

پاسخ دهید

من یک پناهنده سوری هستم که برای مدت دو سال توسط سازمان ملل رد شده ام. من نفت گرمایشی و یا کمک های غذایی دریافت نکرده ام. من چهار فرزند خردسال دارم که همۀ آنها دختر هستند.

پاسخ دهید