تروریسم

حوثی ها برای انجام تبلیغات کلاسها را متوقف می کنند

نوشته نبیل عبدالله التمیمی در عدن

پسران مدرسه ای یمنی در روز 8 فوریه 2015 در پایتخت صنعا در کلاس حاضر می شوند، یعنی دو روز پس از آن که حوثی ها قدرت را با انحلال دولت و مجلس دردست گرفتند. سه سال بعد، این گروه شبه نظامی کلاسهای را برای یک ماه متوقف کرده و آن را با فعالیتهایی جایگزین می کند که هدف از آن شستشوی مغزی و استخدام بچه ها دررده های خودش است. [محمد حویص/خبرگزاری فرانسه]

پسران مدرسه ای یمنی در روز 8 فوریه 2015 در پایتخت صنعا در کلاس حاضر می شوند، یعنی دو روز پس از آن که حوثی ها قدرت را با انحلال دولت و مجلس دردست گرفتند. سه سال بعد، این گروه شبه نظامی کلاسهای را برای یک ماه متوقف کرده و آن را با فعالیتهایی جایگزین می کند که هدف از آن شستشوی مغزی و استخدام بچه ها دررده های خودش است. [محمد حویص/خبرگزاری فرانسه]

کنشگران یمنی گفتند که حوثی ها(انصارالله) به تازگی کلاسهای عادی را درمدارس تحت کنترل خودشان به مدت یکماه به تعلیق درآوردند و آن را با فعالیتهایی جایگزین کرده اند که درپی تلقین تعالیم مذهبی به دانش آموزان و آماده کردن آنها برای استخدام در این گروه است.

این گروه شبه نظامی تحت حمایت ایران از طریق وزارت آموزش که تحت کنترل آن است، دستوری را برای همه مدارس صنعا صادر کرد تا کلاسهای را از روز 5 فوریه (روز شهدا) برای مدت یک ماه متوقف کنند.

از مدارس خواسته شد تا به جای درسهای عادی «برنامه ها و فعالیتهای فرهنگی» برای جشن گرفتن این رویداد سالیانه برگزار کنند که در سالهای اخیر برای جمع آوری پول و همدردی عمومی برای شبه نظامیان از آن استفاده شده است.

دراین دستور خواسته شد تا با تحویل گزارش کامل از این فعالیتها به همراه عکس وفیلم به حوثی ها شرکت آنها ثبت شود.

عبدالرحمان برمان وکیل و کنشگر حقوق بشر به المشارق گفت: «خطر این اقدام آن است که هدفش آماده کردن دانش آموزان برای استخدام شدن از طریق تمرکز بر شهید، ارزش و احترام آن و قهرمانگرایی است تا دانش آموزان را به اهمیت درک شده شهید متصل کند.»

او گفت که این رویدادو سایر رویدادهای شبیه به آن برای بزرگداشت شهیدان درفرایند آموزش وقفه ایجاد کرده و بچه ها را به دیدن این جنگجویان به عنوان قهرمانان کشته شد ترغیب می کند که به نوبه اش انگیزه ای می شود تا خودشان به نبرد بپیوندند.

تلفات در رده های حوثی ها

رشاد الشرعبی تحلیلگر سیاسی به المشارق گفت که شبه نظامیان حوثی در سه سال جنگ بسیاری از جنگجویانشان را ازدست داده اند.

او گفت این گروه شبه نظامی با دیدن کاهش نیروهایش براثر جراحت و تلفات، و همچنین با تبیلغ عمومی جدایی از کنگره عمومی مردم متعلق به علی عبدالله صالح رئیس جمهور کشته شده یمن به استخدام اجباری نیرومشغول شده است.

او گفت که شبه نظامیان برای تقویت شمار نیروها، نخست به مناطق حومه و روستایی و استخدام آنها روی آورد و سرانجام به مدارس رسید.

الشرعبی گفت: «فرایند آشکار شستشوی مغزی با هدف قراردادن جوانان و بچه ها در جریان است.»

او گفت که دراین دوره دشوار اقتصادی، جایی که فرصتهای شغلی اندک است حوثی ها به جوانان به همراه روند شستشوی مغزی برای آماده کردن آنها به استخدام شدن، انگیزه هایی هم عرضه می کنند.

الشرعبی گفت: «رویداد ماه شهیدان بخشی از فرایند شستشوی مغزی است.»

«آغاز شده به همراه تبلیغات»

موسی النمرانی کنشگر گفت: «رویداد روز شهید برگزار شده بوسیله حوثی ها دانش آموزان مدرسه ای را با روشهای متعدد تحت شستشوی مغزی عقیدتی قرارمی دهد.»

او به المشارق گفت که این گروه شبه نظامی علاوه بر اشباع دانش آموزان از طریق تبلیغات در رسانه محلی، با سخنرانی هایی که بوسیله آموزگاران وابسته این گروه انجام می شود آنها را تحت تأثیر قرارمی دهد. بعضی ازاین آموزگاران اختصاصا به همین منظور استخدام شده اند.

او گفت: «ما عکسهای بسیاری از بچه های جنگجو دیده ایم، که بعضی از آنها پس از شستشوی مغزی درکانالهای رسانه ای وابسته به شبه نظامیان ظاهرشده اند درحالیکه دیگران به همراه شبه نظامیان به میدان نبرد رانده شد، کشته ویا اسیر شدند.»

او فزود: «بسیاری از آنها در خطهای مقدم مانده اند.»

النمرانی گفت: «متأسفانه بچه ها برای استخدام هدفی آسان و مطلوب شبه نظامیان هستند زیرا استخدام بچه های جنگجو به منابع زیادی نیاز ندارد.»

آیا این مقاله را می پسندید؟

1 نظر

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500

یک خبر غیرواقعی. خبرنگاری که از عدن گزارش می دهد خودش گواهی برای دروغ بودن این خبر است.

پاسخ دهید