حقوق بشر

بچه سربازان پیشین در یمن بازپروری می شوند

نوشتۀ نبیل عبدالله التمیمی در عدن

بنیاد وثاق برای گرایش مدنی دومین مرحله از برنامه بازپروری بچه ها را در استانهای عمران و تعز درروز 23 دسامبر تکمیل کرد. [عکس با کسب اجازه از بنیاد وثاق برای گرایش مدنی]

بنیاد وثاق برای گرایش مدنی دومین مرحله از برنامه بازپروری بچه ها را در استانهای عمران و تعز درروز 23 دسامبر تکمیل کرد. [عکس با کسب اجازه از بنیاد وثاق برای گرایش مدنی]

بچه های جنگ زده و بچه سربازان در یمن برای ادغام دوباره با جامعه از طریق برنامه ای که بوسیله مرکز امداد و کمک رسانی بشردوستانه شاه سلمان (امداد کا اس) تأمین بودجه شده است کمک دریافت می کنند.

این برنامه بوسیله یک شریک محلی، بنیاد وثاق برای گرایش مدنی با نظارت از مرکز امداد کا اس اجرا می شود.

هدف از آن کمک به بچه سربازان و کودکانی است که از جنگ دریمن آسیب دیده اند و همچنین کمک به والدین و اعضای خانواده آنها.

این طرح در خلال مراحل اول و دوم اجرا، که چهار ماه تداوم داشت و درروز 23 دسامبر پایان یافت به 80 پسر بچه دراستانهای مارب، الجوف، تعز و عمران کمک کرد.

به گفته بنیاد وثاق یک مرحله تازه از این طرح درخلال سال 2018 اجرا خواهد شد و هدف ازآن گسترش خدمات برای بچه ها و خانواده ها دراستان صنعا بویژه دختران است.

پیش بینی می شود که این طرح برای حدود 2 هزار دختر بچه که از جنگ آسیب دیده اند سودمند باشد.

این طرح در دو مرحله نخست درپی بازپروری بچه سربازان، بدون توجه به سابقه یا وابستگی سیاسی آنان و حفاظت از آنها در مقابل نفوذهای مخرب آینده بود.

این طرح علاوه بر کمک به ادغام دوباره بچه ها به جامعه شامل یک بخش تحلیلی است که توصیه هایی را پیرامون این نکته ارائه می دهد که چگونه بتوان صورت فعال ازاستخدام بچه سربازان جلوگیری کرد.

کنشگران حقوق بشر یمنی که با المشارق سخن گفتند بر اهمیت برنامه های بازپروری برای بچه سربازان تأکید کرد و خواهان گسترش چنین تلاشهایی برای خدمت به بیشترین شمار بچه سربازان پیشین شدند.

بچه سربازان در جنگ یمن

یمن یکی از امضا کنندگان پیمان نامه حقوق بچه ها در سازمان ملل متحد است که شرکت بچه های زیر 18 سال را درجنگ ممنوع می کند.

با این وجود بچه های زیادی در جنگ کنونی کشور می جنگند و یونیسف برآورد می کند که بچه سربازان در رده های حوثی ها (انصارالله) و سایر گروه های مسلح متشکل درحال جنگ بوده و تا یک سوم همه جنگجویان دریمن را تشکیل می دهند.

دیده بان حقوق بشر (اچ آر دبلیو) درگزارش ماه ژوئن سال 2016 گفت که تلاشهای استخدام بچه سربازان با فقر حاکم در یمن تشدید شده است.

هفت پسر بچه که برای حوثی ها داوطلب شده بودند درماه مارس 2014 به دیده بان حقوق بشر گفتند که وظایف انجام شده بوسیله بچه سربازان شامل جنگ، حمل مهمات به خط مقدم و بازیابی جسدهای جنگجویان کشته شده در میدان نبرد بود.

سایر بچه ها به عنوان سربازان رسمی با پوشش یکدست در مقرهای بازرسی خدمت می کردند.

به گفته محمد عسکر وزیر حقوق بشر حوثی ها بیش از 10 هزار بچه سرباز را استخدام کرده اند.

او گفت که بچه های زیاد دیگری هستند که به دلیل جنگ رنج برده اند و افزود که هدف بنیاد وثاق دستیابی به بیشترین شمار این بچه ها در سال 2018 است.

آسیبهای بدنی و روانی

عبدالرحمان القباطی مدیر کل برنامه بنیاد وثاق گفت: «طرح بازپروری بچه سربازان[وکسانی] که از جنگ آسیب دیده اند با ملزومات مرحله حیاتی که بریمن می گذرد انطباق دارد.»

او به المشارق گفت: «بچه ها از طریق استخدام و اعزام به میدانهای نبرد در این جنگ هدف قرارگرفته اند و هم ازنظر بدنی و هم روانی به تلفات جنگ[ تبدیل شده اند].»

او افزود: «هدف از برنامه حفاظت از بچه ها با اعزام آنها به مدرسه، ادغام دوباره آنان به جامعه و دورنگاه داشتن آنها از فضای خشونت است.»

براساس دستورالعملهای طرح بازپروری، هدف بازپروری روانی و آموزشی بچه های استخدام شده و جنگ زده به روشی است که ادغام دوباره آنان را به درون جامعه تسهیل می کند.

سازمان کمک رسانی کا اس گفت که این شامل نام نویسی دوباره در مدرسه است زیرا بسیاری از آنها مجبور به ترک تحصیل شده اند.

راه به سوی بازپروری اجتماعی

راه به سوی بازپروری شامل یک سلسله جلسه های روان درمانی، به همراه جلسه های آموزشی و آگاهی رساننده و فعالیتها برای بچه های والدین است.

اینها شامل کشف دوباره استعدادهای پنهان بچه ها از طریق آموزشهای فشرده مهارتی و افزایش آگاهی درمیان والدین از روشهای استخدام و حقوق حفظ بچه ها است.

برای خانواده ها هم سهمیه های غذایی فراهم می شود تا نسبت به ارسال بچه هایشان برای کسب درآمد فشار احساس نکنند.

فعالیتهای برای بچه های شامل اختلاط همکلاسی ها از طریق رویدادهای ورزشی و بازدیدهای میدانی، و برگزاری کلاسهای جبرانی با آموزگاران متخصص بود تا بازگشت به مدرسه برای بچه ها بسیار دشوار نشود.

هزاران تن دیگر نیازمند کمک هستند

موسی النمرانی کنشگر به المشارق گفت که طرح بازپروری «یک تلاش و فعالیت مهم است اما نیازمند بودجه قابل توجهی است تا برای بچه های بیشتری که نیازمندبازپروری هستند اجرا شود.

او گفت که هزاران تن از بچه های یمنی هستند که به این نوع برنامه نیازدارند و اشاره کرد: «نیاز درمیدان بسیار زیاد است.»

او افزود: «بسیارضروری است تا منابع مالی این برنامه برای پوشش نیازهای رو به افزایش بیشتر شود زیرا برآورد می شود که شمار بچه سربازان به هزاران تن و بچه هایی که از جنگ آسیب دیده اند به ده ها هزار تن می رسد.»

عبدالرحمان برمان وکیل و کنشگر حقوق بشر گفت درحالی که تلاشها برای بازپروری بچه سربازان استخدام شده بوسیله حوثی ها که به نیروهای یمنی تسلیم شده اند قابل ستایش است اما برای کمک به این بچه های باید کارهای بیشتری انجام شود.

او به المشارق گفت: «این دوره های بازپروری بچه سربازان تلاشی بود که در بعضی از مناطق نظامی درعدن و مارب انجام شد اما اینها به دلیل نبود کارشناسان بین المللی در این زمنیه درسطح لازم نبودند.»

آیا این مقاله را می پسندید؟

0 نظر

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500