جامعه

فیلمهای شرم آور دورویی سیاستمداران ایرانی را نشان می دهد

نوشته سلطان البارعی در ریاض

image

علی محمد احمدی، فرماندار پیشین استانی در جنوب غربی ایران، در یک عکس تبلیغی دیده می شود. او همچنین در یک فیلم ویدئویی شرم آور به همراه یک زن دیده می شود که درماه اوت پخش شد.[عکس به گردش درآمده دررسانه های اجتماعی]

فیلمهای درزکرده منتشر شده در ماه اوت همچنین دو تن از سیاستمداران ایرانی را در وضعیتهای شرم آور به همراه زنانی نشان می دهد که همسرانشان نیستند و منجربه اتهامهای دورویی آنها ازسوی کاربران رسانه های اجتماعی شد.

دراین فیلمها که همخوابی، بوسیدن زنان و دودکردن قلیان بوسیله این سیاستمداران را نشان می دهد معیار دوگانه رژیم ایرانی را نشان می دهد که مردم را به خاطر تخلفهای کوچک مانند عدم پیروی از قانون پوشش رسمی مجازات می کند.

علی محمد احمدی، فرماندار پیشین استان جنوبی کهگیلویه و بویراحمد، در دو فیلم با زنی ظاهر شده است که همسرش نیست. این فیلم در روزهای 4 و 6 اوت در اینترنت منتشر شد.

به گفته ناظران، یک برنامه تلویزیونی در فرانسه 24، دریکی ازفیلمها که به نظر می رسد بوسیله یک دورین مخفی ضبط شده است، دوتن روابط جنسی داشتند درحالی که درفیلم دیگرآنها به صحبت و بوسیدن مشغول بودند.

احمد روابط نزدیکی با دولت رئیس جمهور حسن روحانی دارد.

دریک فیلم ویدئویی که درروز 9 اوت منتشر شد یک سیاستمدار دیگر به نام عباس مالک زاده که به عنوان شهردار شهر صدرا در استان جنوبی فارس خدمت می کند به نوازش یک زن لخت در فیلمی مشغول است که خودش ضبط کرده است.

عکسها و فیلمهای کوتاه دیگری مالک زاده را در حال دودکردن قلیان با یک زن چند روز پس از دستگیری او به اتهامهای فساد نشان می دهد.

معیارهای دوگانه

سربدار یک دانش آموخته دانشگاه تهران و کنشگرایرانی گفت که اعمال این مردان نشان دهنده دورویی رژیم ایران در مجازات کردن مردم عادی بابت تخلفهای جزئی است.

او به المشارق گفت که بعضی از دختران درخیابان به دلیل عدم پیروی از قانون پوشش رسمی مورد ضرب و شتم قرارمی گیرند و اشاره کرد که با انتشار این فیلمهای مفتضحانه از مقامهای ایرانی، مردم می توانند معیار دوگانه را خودشان ببیند.

او گفت که فیلمهای درزکرده «دروغی بودن ادعاها را دررابطه با گسترش اسلام و تعالیم آن آشکار می کند.»

او گفت که این فیلمها در رسانه های اجتماعی ایران به صورت انبوه منتشر شده و منجر به هزاران اظهارنظر از سوی ایرانی ها شد که «براهمیت افشای این واقعیت ها تأکید می کند».

او گفت که این بویژه اهمیت دارد زیرا قراربود که احمدی در انتخابات قانونگذاری آینده نامزد شود درحالی که مالک زاده را سوء ظنهای فساد فراگرفته است.

حسن شایان که اهل تهران است گفت: «به محض آن که فیلمها ظاهر شد، رژیم به سرعت به دروغ متوسل شد و اجرای اقدامهای منحرف کننده را با استفاده از توجیه های غیرمنطقی [آغازکرد] تا برای این افتضاح سرپوش بگذارد.»

او به المشارق گفت که سیاستمداران ایرانی نوعا خودشان را « با هاله ای از شرافت» از انتقادهای عمومی حفاظت کرده مدعی هستند که هرگز مرتکب تخلفهای دینی نمی شوند.

او گفت: «اما اکنون که این هاله درهم شکسته شده، مردم ایران برای آشکارکردن حقیقت پنهان آنها پیگیری خواهند کرد» و اشاره کرد که «اکنون همه چیز متفاوت است».

آیا این مقاله را می پسندید؟

8 نظر

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500

خود رهبر فاسدتر است.

پاسخ دهید

ما نمی دانیم.

پاسخ دهید

ما باید این را پاسخ شما به شکست های میدانی که به دست مردان یمن متحمل شده اید، قلمداد کنیم. خداوند آنها را توانمند فرماید تا به تلاش شان علیه شما ادامه دهند. حواس و اندیشه هایتان فقط متمرکز بر روابط جنسی است، ای گاوهای شیرده آمریکا!

پاسخ دهید

شما برای عربستان سعودی و برای پول قلم می زنید! شرم آور است!

پاسخ دهید

این ها همه دروغ هستند.

پاسخ دهید

این امری عادی است که افراد فاسدی در رژیم ایران وجود داشته باشند. اما به این معنا نیست که خود رژیم فاسد است. آنها که می گویند رژیم ایران ایده آل است، اما ممکن است که اشتباهاتی داشته باشد، بداند که اشتباهات افراد با اشتباهات مرتبط با تصمیمات سرنوشت ساز متفاوت است.

پاسخ دهید

خدایی نیست جز خداوند یگانه و محمد پیامبر خداست.

پاسخ دهید

دروغ، دروغ!

پاسخ دهید