رسانه

سازمان ملل متحد نقض حقوق روزنامه نگاران یمنی را محکوم می کند
رسانه
سازمان ملل متحد نقض حقوق روزنامه نگاران یمنی را محکوم می کند
«ارتش سایبری» حزب الله، اطلاعات نادرست و تبلیغات سپاه پاسداران را منتشر می کند
رسانه
«ارتش سایبری» حزب الله، اطلاعات نادرست و تبلیغات سپاه پاسداران را منتشر می کند
گروههای حقوق بشر: ایران باید به اعتراف گیری اجباری زندانیان در تلویزیون پایان دهد
رسانه
گروههای حقوق بشر: ایران باید به اعتراف گیری اجباری زندانیان در تلویزیون پایان دهد
نبیل حسن القعیطی، یک روزنامه‌ نگار در یمن کشته شد
رسانه
نبیل حسن القعیطی، یک روزنامه‌ نگار در یمن کشته شد
در گزارشی حوثیها به هدف قرار دادن روزنامه نگاران در صنعا متهم شدند
رسانه
در گزارشی حوثیها به هدف قرار دادن روزنامه نگاران در صنعا متهم شدند
فیسبوک صدها حساب کاربری مرتبط با روسیه و ایران که اخبار دروغ منتشر می‌کردند را مسدود کرد
رسانه
فیسبوک صدها حساب کاربری مرتبط با روسیه و ایران که اخبار دروغ منتشر می‌کردند را مسدود کرد
یک گزارش: حوثیها در رده اول خشونت در سال 2019 بر علیه رسانه ها
رسانه
یک گزارش: حوثیها در رده اول خشونت در سال 2019 بر علیه رسانه ها
کارشناسان: حوثی ها تصویر نادرستی از توانمندی های نظامی خود ارائه می کند
رسانه
کارشناسان: حوثی ها تصویر نادرستی از توانمندی های نظامی خود ارائه می کند
یک گزارش: آزادی های رسانه ها در کشور جنگ زده یمن در معرض تهدید قرار دارد
رسانه
یک گزارش: آزادی های رسانه ها در کشور جنگ زده یمن در معرض تهدید قرار دارد
کارشناسان: حوثی ها برای جلب حمایت رسانه ها را دستکاری می کنند
رسانه
کارشناسان: حوثی ها برای جلب حمایت رسانه ها را دستکاری می کنند