رسانه

در گزارشی حوثیها به هدف قرار دادن روزنامه نگاران در صنعا متهم شدند
رسانه
در گزارشی حوثیها به هدف قرار دادن روزنامه نگاران در صنعا متهم شدند
فیسبوک صدها حساب کاربری مرتبط با روسیه و ایران که اخبار دروغ منتشر می‌کردند را مسدود کرد
رسانه
فیسبوک صدها حساب کاربری مرتبط با روسیه و ایران که اخبار دروغ منتشر می‌کردند را مسدود کرد
یک گزارش: حوثیها در رده اول خشونت در سال 2019 بر علیه رسانه ها
رسانه
یک گزارش: حوثیها در رده اول خشونت در سال 2019 بر علیه رسانه ها
کارشناسان: حوثی ها تصویر نادرستی از توانمندی های نظامی خود ارائه می کند
رسانه
کارشناسان: حوثی ها تصویر نادرستی از توانمندی های نظامی خود ارائه می کند
یک گزارش: آزادی های رسانه ها در کشور جنگ زده یمن در معرض تهدید قرار دارد
رسانه
یک گزارش: آزادی های رسانه ها در کشور جنگ زده یمن در معرض تهدید قرار دارد
کارشناسان: حوثی ها برای جلب حمایت رسانه ها را دستکاری می کنند
رسانه
کارشناسان: حوثی ها برای جلب حمایت رسانه ها را دستکاری می کنند
با زوال داعش ماشین رسانه ای این گروه خاموش شد
رسانه
با زوال داعش ماشین رسانه ای این گروه خاموش شد
ماشین رسانه ای حوثی ها از نمونه ایرانی پیروی می کند
رسانه
ماشین رسانه ای حوثی ها از نمونه ایرانی پیروی می کند
تلاش شبکه های رسانه های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای چرخش مفاهیم جهانی
رسانه
تلاش شبکه های رسانه های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای چرخش مفاهیم جهانی
ساکنان اردوگاه الرکبان شایعات حکومت روسیه و سوریه را رد می کنند
رسانه
ساکنان اردوگاه الرکبان شایعات حکومت روسیه و سوریه را رد می کنند