دین

دارالافتای مصر ادعاهای داعش را پیرامون اسلام رد می کند

نوشتۀ ولید ابوالخیر در قاهره

در تازه ترین خبرنامه منتشر شده از دیده بان فتواهای تکفیری متعلق به دارالافتای مصر با عنوان «تروریستها» فراخوان ویدئویی «دولت اسلامی عراق وشام» (داعش) برای کشتن غیرنظامیان غیرمسلمان رد شده است. [بایگانی]

در تازه ترین خبرنامه منتشر شده از دیده بان فتواهای تکفیری متعلق به دارالافتای مصر با عنوان «تروریستها» فراخوان ویدئویی «دولت اسلامی عراق وشام» (داعش) برای کشتن غیرنظامیان غیرمسلمان رد شده است. [بایگانی]

دیده بان دارالافتای مصر برای فتواهای تکفیری وعده ای را که دریک فیلم ویدئویی منتشر شده بوسیله «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) داده شد رد کرد. دراین فیلم این گروه کشتن غیرنظامیان را در کشورهای غربی ترغیب می کند.

در فیلم داعش، که در روز 20 اوت ازطریق رسانه های اجتماعی منتشر شد، خواسته شد تا غیرنظامیان غیرمسلمان هدف قرارگیرند و علمای ارشد اسلامی با نام مشخص بی اعتبار شناخته شوند.

این دیده بان در تازه ترین خبرنامه خود با عنوان «ارهابیون» (تروریستها) به فیلم ویدئویی داعش پاسخ داد که «آنها ازدولت شما صرف نظر نکرده اند، بلکه شما هستید که دولت ما را تحریف کرده اید.»

خبرنامه روز 23 اوت به رد توجیه داعش مبنی برکشتن غیرنظامیانی اختصاص یافت که داعش آنهارا کافر قلمداد می کند.

در این خبرنامه آمده است: «اگر درک آنها این است که اسلام با زور شمشیرو قتل گسترش می یابد، این درک نادرست است زیرا دین هرگز با اجباردرک نمی شود و تاریخچه رسالت [کتاب مقدس خدا به بشریت که از طریق پیامبرآشکار شد] به خوبی شناخته شده است.»

درخبرنامه گفته شد: «متنها و نمونه های بسیاری وجود دارد که به این موضوع پرداخته است بنابراین آنها چگونه می توانند همه این صداها وشواهد مستدل وقاطع را نادیده بگیرند که اجبار در مذهب و قتل مردم بیگناه ممنوع است.»

دراین خبرنامه آمده است که داعش تفسیرهای منحرفانه ای از آیات قرآنی و احادیث پیامبر محمد را به روشی ارائه می کند که جوانان روستایی بدون دانش درست از مذهب، به پیوستن به این گروه یا انجام عملیات «انفرادی» ترغیب می شوند.

داعش در موضع دفاعی

سرلشکر عبدالکریم احمد، تحلیل گر امنیتی وافسربازنشسته ارتش مصر گفت که تازه ترین تحریکات داعش برای کشتن غیرنظامیان بیگناه به هیچ وجه شگفت آور نیست.

او به المشارق گفت: «چرا از این فراخوان شگفت زده می شویم زمانی که این گروه دراساس کشتن مسلمانان را جایزشمرده است.»

او گفت: «با بررسی دقیق شمار قربانیان داعش درمی یابیم که این گروه 10 برابرمسلمانان را بیشتر از غیرمسلمانان کشته است» و افزود که این گروه هیچ تمایزی میان یک مسلمان و غیرمسلمان قایل نیست مادامی که با داعش مخالفت می کنند.

احمد گفت که تازه ترین تحریک های این گروه از ضعفی ناشی می شود که آن را درسراسر جهان فرا گرفته است و حاصل حمله های امنیتی پیش گیرانه علیه آن است.

او گفت که داعش به تبع آن به روشهای تحریک آمیز به منظور برانگیختن هوادارانش درانجام حمله های منفردانه در بعضی از کشورهای عربی متوسل شده است.

تضاد با مذهب

شیخ عبدالظاهر شحاته یکی از استادان در دانشکده شریعت دانشگاه الازهر گفت: «تحریک های داعش علیه غیرنظامیان در کشورهای غربی بویژه، و به طور عموم درهرکجا که هستند، با مذهب اسلام و شریعت و احادیث حقیقی پیامبر تضاد دارد.»

او به المشارق گفت که دین اسلام آسیب رساندن به غیرنظامیان را حتی درزمان جنگ منع کرده است.

او گفت: «بنا بر این چگونه می توان این تحریکها را [علیه] کشورهایی هدایت کرد که هیچ جنگی درخاک آنها درنگرفته است؟»

او گفت که داعش با این فیلم و فیلمهای دیگر درپی «لکه دار کردن جلوه اسلام، ایجاد تنفرگسترده علیه مسلمانان است و عاملی برای متهم شناخته شدن آنها به تروریسم درهرکجا که هستند می شود».

شحاته گفت که قانون شریعت خواهان احترام به قوانین محلی درکشورهایی است که مسلمانان به هردلیلی درآنجا مقیم هستند می باشد، چه به عنوان میهمان، چه برای تحصیل، اقامت یا اقامت موقتی.

او گفت که داعش درتازه ترین فیلم ویدئویی «یک بار دیگر به علمای مسلمان در منطقه عربی بویژه کسانی که در مؤسسه های رسمی مذهبی کار می کنند توهین کرد.»

او گفت که این یک مورد جدی است زیرا شدیدا با احترام به روحانیون تضاد دارد. با این وجود با توجه به آگاهی هایی که پیرامون اسلام حقیقی در میان مردم گسترش می یابد، داعش دراین نبرد بازنده است.

علما به شدت از روش عقیدتی داعش انتقاد کردند

شیخ راجح صبری از وزارت اوقاف مذهبی و یکی از اعضای «کاروان صلح» که الازهر برای اصلاح تصورات غلط منتشر شده بوسیله افراط گرایان به اطراف جهان فرستاده می شود گفت: «تلاش دیده بان فتواهای تکفیری و الازهر و همه مؤسسه های آن، و پاسخ با منطق و دلیل به آنها بسیار لازم است.»

او به المشارق گفت: «اگرچه شماری از مؤسسه های فرهنیگ و روشنفکران به طور دائمی روشهای عقیدتی داعش را به شدت مورد انتقاد قرارمی دهند دیدگاه های آنان به بخش اصلی مخاطبان درجمعیت نمی رسد.»

صبری گفت که به همین دلیل جزئیات و تکذیب موارد خاص در تازه ترین فیلم داعش، که بوسیله یک مؤسسه مذهبی معتبرصادرشد «درمبارزه با روش عقیدتی منحرفانه داعش بسیار موفق بود.»

او گفت که این خبرنامه بوسیله مؤسسه های مذهبی مصری منتشر شد و ازنظر علمایی گذشت که به دلیل دانش مذهبی وصلاحیتشان بسیار مورد احترام هستند و برای اتخاذ دیدگاه های میانه روی اسلامی، مقابله با تعصب گرایی، تروریسم و تنفر از دیگران شناخته شده هستند.

صبری گفت که این خبرنامه ها «بسیار حیاتی و لازم است بویژه زمانی که فیلمهای داعش حاوی میزان زیادی تحریک برای کشتار و سرنگون کردن دولت و مؤسسه های امنیتی است.»

آیا این مقاله را می پسندید؟

2 نظر

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500

داعش توسط غرب تروریست به وجود آمده است.

پاسخ دهید

خداوند به خاطر دفاع از ارزش های الله و دین پیامبرش و به خاطر رد شایعاتی که با هدف تحریف، تخریب، و آسیب رسانی منتشر می گردند، به شما برکت دهد.

پاسخ دهید