حقوق زنان

وزیران زن لبنانی برای رو به رو شدن با چالشها مشتاق هستند

نوشته نهاد طوبالیان در بیروت

از راست به چپ: ندا بستانی، می شدیاق، ریا الحسن و ویولت خیرالله صفدی به تازگی به عنوان چهار وزیر در دولت تازه لبنان منصوب شدند. [عکس با کسب اجازه از دفتر رسانه ای می شدیاق]

از راست به چپ: ندا بستانی، می شدیاق، ریا الحسن و ویولت خیرالله صفدی به تازگی به عنوان چهار وزیر در دولت تازه لبنان منصوب شدند. [عکس با کسب اجازه از دفتر رسانه ای می شدیاق]

دو تن از این وزرای زن لبنانی به المشارق گفتند که آنها که در دولت تازه انتصاب یافتند آماده رویارویی با چالشهایی هستند که به آنها واگذار می شود.

به دنبال هشت ماه بن بست برسراختلافهای سیاسی سعد الحریری نخست و زیر لبنان درروز 31 ژانویه اعضای یک کابینه را اعلام کرد که چهار زن در مقام های اصلی جای گرفته اند.

ریا الحسن وزیر پیشین دارایی ریاست وزارت کشور را برعهده خواهد داشت و به عنوان نخستین زن درمقام وزیر کشور درلبنان و جهان عرب درتاریخ ثبت شد.

می شدیاق روزنامه نگار پیشین، به عنوان وزیر امور خارجه برای امور اداری، ندا بوستانی از جنبش میهن پرستی آزاد وزیر نیرو و آب، و ویولت خیرالله صفدی به عنوان وزیر امور خارجه بازپروری اجتماعی و اقتصادی جوانان و زنان منصوب شدند.

وزیران زن مقامهای اصلی را به دست آوردند

شدیاق به المشارق گفت: «درحالی که مهم است که زنان در دولت حضورداشته باشند، اهمیت در مقامهایی است که درآن به ما سپرده شده است.»

او گفت که این برای نخستین بار است که یک زن درلبنان به عنوان وزیر کشور منصوب شده است و نخستین بار است که یک زن ریاست وزارت نیرو و آب را دارد زیرا این دو مقام «به شکل سنتی بوسیله مردان اشغال می شد.»

شدیاق گفت که در مورد مقام خودش به عنوان وزیر توسعه اداری، با «همه وزارتخانه ها، بویژه در رابطه با انتصابها و شفافیت رابطه خواهد داشت.»

او گفت: «ما براساس هرکدام از موجودیت برجسته دانشگاهی و حرفه ای خودمان منصوب شدیم تا به لبنان خدمت کنیم، با چالشهایی که به شکل عمده پیرامون اقتصاد و تحقق نتایج کنفرانس سیدر (سی ای دی آر ای) تمرکز دارد.»

توانمند کردن زنان و جوانان

صفدی، وزیر تازه بازپروری اجتماعی و اقتصادی جوانان و زنان گفت که در پی تغییر نام این وزارتخانه به وزارت اوقاف اجتماعی و اقتصادی زنان و جوانان است.

او به المشارق گفت: «بسیار مهم است که چهار تن از زنان فعال در دولت هستند.»

صفدی گفت که اولویت او توانمند ساختن زنان و جوانان است.

او گفت: «ما درمورد بازارکار مطالعه ای انجام خواهیم داد تا اطمینان حاصل کنیم که چه کمبود و نیازهایی وجود دارد و سپس جوانان درآن زمینه ها آموزش داده و ادغام می کنیم.»

او گفت که این وزارتخانه تلاش می کند تا تضمین شود که جوانان برای برآوردن نیازهای بازارکار آموزش می بینند تا به مهاجرت و بیکاری پایان داده شود و جوانان را به ماندن در میهن خودشان ترغیب کنیم.

صفدی گفت: «من برنامه ای برای توانمند کردن اقتصادی زنان ایجاد کرده ام تا آنها بتوانند ازخانواده هایشان حمایت کنند، اعضای فعال جامعه خودشان شوند و ازنظر اقتصادی خودکفا گردند.»

یک نمونه بی سابقه در لبنان

غاده شریم عطا یک کنشگر اجتماعی و استاد ادبیات فرانسه در دانشگاه لبنان دریک مطلب رسانه اجتماعی نوشت که این بسیارمهم است «چهارتن از زنان با زمینه های مختلف درمقامهای ارشد وزارتخانه ای برگزیده شدند».

عطا به المشارق گفت که انتصاب یک زنان برای ریاست وزارت کشور «بزرگترین شگفتی» بود. «این درتاریخ کشورهای عربی بی سابقه است و اعتبار آن به الحریری، نخست وزیر تعلق می گیرد.»

او گفت که همه وزارتخانه هایی که زنان برای آن برگزیده شدند از اهمیت اساسی برخوردار است مانند وزارت نیرو و آب که به مشکل برق می پردازد که برای دهه ها است که لبنان را رنج داده است.

او افزود که لبنان همچنین نیاز مبرم به توسعه اداری و اجرای برنامه دولت الکترونیکی دارد که هدف ازآن پیشرفته کردن امور عمومی اداری است.

او گفت که درهمین حال وزارت زنان و جوانان با چندین موضوع مهم رو به رو است.

اینها شامل حقوق زنان لبنانی برای انتقال حق شهروندی به بچه ها و همسر و اجرای سیستم سهمیه بندی در انتخابات پارلمانی است.

آیا این مقاله را می پسندید؟

1 نظر

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500

موفق باشید!

پاسخ دهید