اقتصاد

بخش بانکداری کشورهای عرب از تحریمهای ایالات متحده پیروی می کند

نوشته نهاد طوبالیان در بیروت

سلامه ریاض رئیس بانک مرکزی لبنان می گویند بانکهای لبنانی از تحریمهای ایالات متحده در مورد همه افراد، شرکتها و گروههای تعیین شده پیروی کرده اند. [عکس با کسب اجازه از بانک مرکزی]

سلامه ریاض رئیس بانک مرکزی لبنان می گویند بانکهای لبنانی از تحریمهای ایالات متحده در مورد همه افراد، شرکتها و گروههای تعیین شده پیروی کرده اند. [عکس با کسب اجازه از بانک مرکزی]

مقامات بانکی از سرتارس منطقه به المشارق گفتند بخش بانکداری کشورهای عربی از تحریمهای ایالات متحده در مورد همه افراد، شرکتها و گروههای مشخص شده پیروی کرده است.

بانک مرکزی لبنان (بی دی ال) بخشنامه های جدیدی صادر کرده است که تعهد خود به اجرای تحریمات مربوط به پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم (آ ام ال/سی اف تی) را تصریح می کند.

ریاض سلامه که در کنفرانس بانکداری اعراب در 23 آوریل صحبت می کرد در مورد قوانین موجود لبنان و بانک مرکزی لبنان تاکید که تاکنون با مسائل مربوط به تامین مالی تروریسم و پولشویی برخورد کرده اند.

وی گفت این موارد تایید می کند که لبنان از قوانین ضد پولشویی و تامین مالی تروریسم تبعیت کرده است.

وی گفت در خلال بررسی های منظم از بانکها، کمیته ویژه تحقیق بانک مرکزی تبعیت بانکها از این قوانین و بخشنامه ها را ارزیابی می کند.

این کمیسیون همچنین میزان بهبود سیستمهای اطلاعاتی بانکهای لبنانی در مبارزه با پولهای غیرقانونی را بررسی می کند و در این امر درجه بالای تبعیت بانکها از این موارد را یافته است.

پیروی از استانداردهای بین المللی

نسیب غبریل اقتصاد دان ارشد گروه بانکی بیبلوس به المشارق گفت: «اولویت بخش بانکداری حفظ اطمینان سپرده گذاران، وام گیرندگان و سهامداران است.»

بخش بانکداری هزینه مالی تبعیت از استانداردهای بانکی داخلی و بین المللی مانند شفافیت در سرمایه گذاری و مخارج با ارزش «برای پیشگیری از به خطر انداختن اعتبار یا عملکرد خود» را در نظر دارد.

وی گفت: «بانکها از بخشنامه های مختلف صادر شده توسط بانک مرکزی لبنان استقبال به عمل آورده اند چون اجرای آنها باعث می شود این بخش در استانداردهای بین المللی را رعایت کرده و از آنان در برابر تغییرات و بی ثباتی حفاظت بعمل می آورد.»

غبریل گفت: «بخشنامه های مربوط به قوانین ضد پولشویی و تامین مالی تروریسم و قوانین تبادل اطلاعات مالیاتی برای حفظ اطمینان در این بخش و اعتبار و تبعیت آن از استانداردها و قوانین بین المللی ضروری می باشند.»

وی افزود بخشنامه های مربوط به اجرای استانداردهای بازل در مورد پیش نیازهای نقدینگی و توانایی پرداخت بدهی همچنین «تبعیت بخش بانکداری از استانداردهای بین المللی را منعکس کرده و اطمینان گروههای بین المللی را افزایش می دهد.»

استانداردهای بازل مجموعه ای از تمهیدات ایجاد شده توسط کمیته نظارت بر بانکداری بازل که مورد تایید بین المللی قرار گرفته اند می باشند که هدف آن تقویت قوانین، نظارت و مدریریت ریسک بانکها می باشد.

غبریل گفت تبعیت لبنان از بخشنامه های بین المللی بانکداری و استانداردهای هم به نوبه خود به تقویت روابط با بانکها و نهادهای خارجی و عربی کمک می کند.

وی گفت بخش بانکداری لبنان «اقدامات پیشگیرانه متعددی» را برای مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی به اجرا گذاشته است.

وی افزود: «این قوانین اجازه نخواهد داد که بخش بانکداری لبنان به نقطه انتقال یا محل امنی برای وجوه غیر قانونی یا پول افرادی یا نهادهایی که تحت تحریمات بین المللی قرار دارند تبدیل شود. این قوانین به سپرده گذاران اطمینان خاطر می دهد که پول آنان در بانکهای لبنان در برابر هر گونه خطری امن می باشد.»

تعهد مصر و کویت به تحریمات ایالات متحده

جمال نجم معاون بانک مرکزی مصر (سی بی ای) به المشارق گفت مصر به اجرای همه تحریمات ایالات متحده که مربوط به تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی می باشند «کاملا متعهد» است.

وی گفت مصر همچنین با کشورهای دیگر منطقه برای بهبود اقدامات مختلف ضد تروریسم همکاری کرده است.

نجم گفت بانک مرکزی مصر بهنگامهای صادر شده توسط نیروی کاری اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا را به صورت منظم دریافت می کند.

وی گفت این بدین خاطر است که «ما بخشی از تیمی هستیم که تعهد کشورها به مبارزه با تروریسم و پولشویی را بررسی می کند.»

وی افزود مصر بخشی از یک سیستم جهانی برای مبارزه با تروریسم و پولشویی می باشد و تاکید کرد بهمین خاطر بانک مرکزی مصر «از همه تحریمات و قوانین بین المللی مربوطه» پیروی می کند.

عادل المجید رئیس اتحادیه بانکهای کویت در همین حال اطمینان داد که بانکهای کویت «از لیست افراد، گروهها و شرکتهای تحت تعقیب ایالات متحده تبعیت کامل دارند.»

وی به المشارق گفت: « اجرای تحریمات اعمال شده بر ایران و گروههای وابسته به آن در منطقه چالشی برای ما محسوب نمی گردد.»

آیا این مقاله را می پسندید؟

0 نظر

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500