اقتصاد

سیستم بانکی لبنان از قوانین مالی بین المللی پیروی می کند

نوشته جنید سلمان دربیروت

بانک مرکزی لبنان بربانکهای کشور نظارت دارد تا تضمین شود که آنها به معیارهای مالی بین المللی پایبند هستند. [جنید سلمان/المشارق]

بانک مرکزی لبنان بربانکهای کشور نظارت دارد تا تضمین شود که آنها به معیارهای مالی بین المللی پایبند هستند. [جنید سلمان/المشارق]

تحت تحریم های تازه علیه ایران و حزب الله که از اوایل این ماه به اجرا درآمد، همه کشورها، نهادها و شرکتهای خارجی درصورت خرید نفت از ایران یا معامله با بانکهای ایرانی از ورود به بازارهای ایالات متحده منع خواهند شد.

در تحریمهای اعلام شده بوسیله خزانه داری ایالات متحده 50 بانک ایرانی و شعبه های تابعه خارجی و داخلی آنها و 400 فقره هدف دیگر از جمله بیش از 200 فرد و شناور دربخشهای نیرو و کشتیرانی ایران و یک خط هوایی ایران و بیش از 65 فروند از هواپیماهای آن مورد تحریم قرارگرفت.

خزانه داری دراعلام این تحریمها گفت که کسانی که درمعامله های خاصی با نهادها و افراد تعیین شده دراین تحریم شرکت کنند ممکن است خودشان در معرض اقدامهای اجرایی، افزوده شده به تحریم یا ممنوعیت قرارگیرند.

علاوه برآن، به جز مورد استثنا، هر مؤسسه مالی خارجی که آگاهانه مبادله مالی قابل توجهی را برای هرکدام از نهادها یا افراد تعیین شده در تحریم تسهیل کند احتمالا مورد تحریمهای ایالات متحده قرارگیرد.

اگرچه میزان مبادلات بازرگانی میان لبنان و ایران پایین است، اما حضور حزب الله که خود آن تحت تحریمهای ایالات متحده است، بانکهای لبنانی را با چالشهایی از نظر تابعیت از قوانین و اجتناب از تحریمها رو به رو می کند.

به گفته وزارت دارایی لبنان، تحریمهای تحمیل شده علیه ایران هیچگونه عواقب مستقیمی برلبنان ندارد زیرا بانکها و سیستم مالی این کشور از قوانین بین المللی پیروی می کند.

نسیب غبریل اقتصاددان ارشد گروه بانکهای بیبلوس به المشارق گفت: «بانکها بدون توجه به تحریهای ایران، مکانیزمی برای تابعیت از همه معیارهای بین المللی دراختیاردارند.»

او گفت که آنها به مبارزه با پولشویی و تروریسم مالی معیارهای تعیین شده در قانون پیروی ازحساب مالیات خارجی، قانونی که در مبادله اطلاعات مالیاتی بوسیله پارلمان تصویب شده است، وبه معیارهای بازل در زمنیه نقدینگی و ملزومات پرداخت بدهی متعهد هستند.

بانکهای لبنان تجریه زیادی در تبعیت از معیارهای بین المللی دارند و به همکاری با بانک مرکزی لبنان ادامه می دهند.

او افزود: «ما مکانیزم لازم برای این پیروی دردست داریم.»

تبعیت از بانک مرکزی

فؤاد سنیوره نخست وزیر پیشین به المشارق گفت که اطمینان دارد که بانکهای لبنان «از قوانین و معیارهای بین المللی تبعیت می کند.»

اما او نسبت به عواقب تحریمها ابراز نگرانی کرد و گفت که اقتصاد درهم تنیده است و فشار بریک جنبه برسایر جنبه ها اثرگذار خواهد بود.

وسام فتوح دبیرکل اتحادیه بانکهای عربی گفت که لازم نیست تا بانکهای لبنانی اقدامهای دیگری اجرا کنند زیرا از قبل براساس « تبعیت از دستورالعملهای بانک مرکزی» حفاظت شده اند.

او گفت که این بانکها از پیش دستورهای بانک مرکزی را اجرا کرده اند و هیچ مشکلی در سروکار داشتن با تحریمها به این دلیل ندارند.

جاسم عجاقه اقتصاد دان به المشارق گفت: «بانک مرکزی لبنان استراتژی ها را برای بخش بانکداری تدوین می کند.»

او گفت رئیس بانک از همان آغاز «پیرو یک استراتژی براساس مجتمع کردن بخش بانکی به بخش مالی بین المللی و تبعیت از معیارها و قوانین مالی بین المللی بود».

او افزود که برای سالهاست که بانکهای لبنان به اجرای تحریمها متعهد بود و حسابرسان بین المللی می توانند این را تأیید کنند.

او گفت که حجم سالیانه مبادلات بازرگانی بین لبنان و ایران از 3 میلیون دلار فراترنمی رود «که تا جایی که به مبادله بازرگانی بین کشورها مربوط است مبلغ ناچیزی است.»

او گفت: «علاوه برآن، زمانی که بانک جهانی مبالغ ارسالی بوسیله لبنانی های مقیم خارج را بررسی کرد گفت که مبالغ ارسال شده از لبنانی ها از ایران نزدیک به صفر است.»

او گفت که این نشان می دهد که عواقب معدودی از تحریمها بربانکها و اقتصاد لبنان وجود خواهد داشت زیرا معامله های اندک تجاری یا مالی با ایران وجود دارد.

حسابهای مرتبط با حزب الله بسته شده است

انتوان فرح اقتصاد دان و نویسنده در روزنامه الجمهوریه گفت: «بانکهای لبنان از تحریمهای گذشته علیه ایران تجربه دارند و مدارک مستدلی از تبعیت از معیارهای بین المللی دردست دارند که عواقب را محدود[ کرده است].»

او به المشارق گفت که معامله های رسمی میان لبنان و ایران محدود است اما حزب الله با ایران مرتبط است که خطر عواقب حاصل از تحریمهای تازه علیه ایران را افزایش می دهد.

او گفت که درتحریمها اظهار شده است که هدف ازآن کاهش نفوذ ایران درمنطقه است حزب الله یکی از شاخه های آن است.

فرح گفت: «بانکها حساب سیاستمداران [حزب الله] را در پیروی از تحریمهای گذشته می بستند درحالی که امروز حساب هر فردی را که به معامله با این حزب مظنون است می بندند.»

او افزود که بندی در تحریمها وجود دارد که اجازه نمی دهد تا ابراز ناآگاهی از ارتباط مشتری با حزب الله به عنوان یک عذر مورد استفاده قرار گیرد.

آیا این مقاله را می پسندید؟

0 نظر

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500