اقتصاد

هدف از طرحهای «سیدر» ایجاد شغل برای لبنانی ها و پناهندگان سوری است

نوشته جنید سلمان در بیروت

image

یک کشاورز سوری در یک زمین زراعی در زحله در دردره بقاع لبنان مشغول کار است. قانون لبنان استخدام پناهندگان سوری را در سه بخش مجاز می شناسد: زیرساختها، محیط زیست و کشاورزی. [جنید سلمان/المشارق]

لبنان تدارکاتی را برای اجرای طرح های تأیید شده در کنفرانس آوریل 2018 سیدر در پاریس آغاز کرد که هدف ازآن رونق دادن به اقتصاد است.

اهدا کنندگان بین المللی در این کنفرانس وعده پرداخت وامهای آسان را به منظور برقراری طرحهای سرمایه گذاری به ارزش کل 11.8 میلیارد دلار دادند.

درروز 18 فوریه سعد الحریری نخست وزیر یک نشست اولیه مشاوره ای با مؤسسه های مالی اهداکنندگان بین المللی برگزار کرد تا پیرامون گامهای مورد نیاز برای تسریع اجرای تصمیمها درآن کنفرانس مذاکره شود.

به دنبال این نشست پیردوکوانس نماینده وزارتخانه ای فرانسه برای مدیترانه ازلبنان دیدار کرد که مسئول اجرای قطعنامه های کنفرانس سیدر است.

دوکوانس در یک کنفرانس خبری در روز 1 مارس گفت: «دولت لبنان زمان زیادی ندارد و باید فورا اقدام کند.»

با طرح های تأیید شده بوسیله کنفرانس سیدر که جمع آن 250 پروژه است، برای هزاران تن از جوانان لبنانی شغل ایجاد کرده و همچنین از نیروی کاری تأمین شده بوسیله پناهندگان درلبنان بهره خواهد برد.

این طرح ها حاوی شرایطی است که درآن فرصتهای شغلی که برای هرکدام ازلبنانی ها و پناهندگان سوری تأمین خواهد شد برآورد شده است.

ندیم المنلا رایزن امور اقتصادی حریری به دنبال نشست روز 18 فوریه گفت: «قانون لبنان استخدام پناهندگان سوری را در سه بخش زیربنایی، محیط زیست و کشاورز مجاز می شناسد.»

ایجاد فرصتهای شغلی

ناصر یاسین مدیرکل مؤسسه عصام فارس برای سیاستهای عمومی و امور بین المللی به المشارق گفت یکی از هدفهای اصلی کنفرانس سیدر «ایجاد شغل از طریق طرح های سرمایه گذاری است.»

او گفت: «این طرح ها به نیروی کار نیاز دارد و پناهندگان سوری البته بخشی ازآن است» و اشاره کرد که بخش زیربنایی بخش عمده طرح های سرمایه گذاری قابل اجرا را به خود اختصاص داد.

او افزود: «به خوبی شناخته شده است که کارگران سوری بخش عمده نیروی کاری را در بخش ساختمانی [لبنان] تشکیل می دهد و بنابراین پناهندگان می توانند از فرصتهای شغلی که موجود خواهد بود بهره مند شوند.»

موریس متا رئیس بخش اقتصادی روزنامه النهار گفت که کار برروی طرح های کنفرانس سیدر آغاز شده است و بین مؤسسه های بین المللی، بخش بانکداری لبنان و شرکتهای خصوصی شرکت کننده در تأمین مالی طرح های تصویب شده سرمایه گذاری نشستهایی بیشتری برگزارخواهد شد.

او گفت که درنخستین نشست، هرپروژه به شکل جداگانه مورد بحث قرارگرفت و تلاش شد تا برنامه اجرایی برای آن تدوین شود و اشاره کرد که این پروژه ها یک سال و شاید بیشتر طول بکشد تا درمیدان اثرآن دیده شود.

متا گفت که اما بعضی ازطرح ها بنا برماهیت آنها، مانند طرح های زیربنایی، کارگران را از جمعیت پناهندگان جذب می کند.

تمرکز بر طرح های زیربنایی

جاسم عجاقه اقتصاددان گفت: «عمده پروژه های مطرح شده درگزارشی که بوسیله دولت لبنان درکنفرانس سیدر ارائه شد اساسا طرح های زیربنایی است.»

اینها شامل طرح هایی در بخش حمل و نقل (8.8 میلیارد دلار)، آب (4.9 میلیارد دلار)، بهسازی فاضلاب (2.7 میلیارد دلار)، برق (5.6 میلیارد دلار)، مخابرات راه دور (700 میلیون دلار)، مدیریت زباله (1.4 میلیارد دلار) و فرهنگ و گردشگر و صنعت (1.2 میلیارد دلار) است.

او به المشارق گفت: «اکثر مشاغلی که ایجاد خواهد شد برای پناهندگان سوری مناسب است و هزاران تن ازآنان را جذب خواهد کرد.»

عجاقه گفت که اما هدف اصلی سرمایه گذاری دربرانگیختن رشد اقتصاد داخلی و ایجاد شغل است.

او گفت: «سعد الحریری نخست وزیر گفت که پروژه های سیدر 900 هزار شغل در طول 10 ساله دوره اجرا ایجاد خواهد کرد.»

او گفت: «رشد می تواند تنها با افزایش درآمد بیشترین شمار خانوارها درلبنان به حرکت درآید» و افزود که سرمایه گذاریها درصورتیکه خانوارها ازآن بهره مند نشوند کارآمد نخواهد بود.

کامل وزنه اقتصاددان گفت: «لبنان هیچ راهی برای خروج [از بحران اقتصادی اش] ندارد به جزآن که وامها و قرضهای تأمین شده بوسیله سیدر را دریافت کند.»

او به المشارق گفت که درمیان طرفهای سیاسی برای اجرای اقدامهای سیدر وفاق وجود دارد زیرا این به توسعه زیرساختهای توسعه منجرشده و به احیای کشور و تحرک اقتصاد ملی کمک خواهد کرد.

به گفته وزنه مزایایی که این وامها عرضه می کنند، آن است که برای طرح های توسعه هزینه خواهد شد که به این معنا است «آنها هزینه سرمایه گذاری خواهد بود نه هزنیه جاری یا هزنیه ای که برای خدمات بدهی پرداخت می شود.»

آیا این مقاله را می پسندید؟

1 نظر

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500

من یک مهاجر از سوریه هستم که به خاطر شرایط دشوار مهاجرت کرده ام و نیازمند آن هستم که به خاطر بهتر کردن وضعیت زندگی خود به هر کشوری که بشود سفر کنم.

پاسخ دهید