اقتصاد

در کنفرانس سدره 11 میلیارد دلار برای لبنان وعده داده شد

نوشته ثامر ابو زید در بیروت

امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با سعد الحریری در خلال کنفرانس بین المللی سدره در روز 6 آوریل در پاریس دست می دهد. [لودویک مارین/پول/خبرگزاری فرانسه]

امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه با سعد الحریری در خلال کنفرانس بین المللی سدره در روز 6 آوریل در پاریس دست می دهد. [لودویک مارین/پول/خبرگزاری فرانسه]

اهداکنندگان بین المللی درروز جمعه (6 آوریل) وعده دادند تا 11 میلیارد دلار به صورت وامهای تخفیفی برای حمایت از طرح های سرمایه گذاری لبنان پرداخت کنند.

این کمکها که در روز جمعه (6 آوریل) در کنفرانس سدره در پاریس وعده داده شد میزان نگرانی جامعه بین المللی را بر سر وضعیت اقتصادی و مالی درلبنان نشان می دهد که از عواقب جنگ سوریه رنج می برد.

این همچنین نشاندهنده تمایل جامعه بین المللی برای حفظ ثبات لبنان است که سعد الحریری نخست وزیر لبنان که خواهان حمایت بین المللی از لبنان شد و در این کنفرانس به آن آشاره کرد «این درمورد ثباتد فقط لبنان نیست.»

او گفت: «این ثبات منطقه است بنابراین درباره جهان ما است.»

سعد الحریری نخست وزیر لبنان در کنفران سدره در وزرات امور خارجه در روز 6 آوریل در پاریس سخنرانی می کند. اهداکنندگان بین المللی دریک کنفرانس در پاریس وعده دادند تا 11 میلیارد دلار به صورت وامهای کم بهره و کمک به لبنان پرداخت کنند که برای دورکردن بحران اقتصادی این کشور که ازعواقب جنگ سوریه به سختی آسیب دیده است برگزار شد. [لودویک مارین/پول/خبرگزاری فرانسه]

سعد الحریری نخست وزیر لبنان در کنفران سدره در وزرات امور خارجه در روز 6 آوریل در پاریس سخنرانی می کند. اهداکنندگان بین المللی دریک کنفرانس در پاریس وعده دادند تا 11 میلیارد دلار به صورت وامهای کم بهره و کمک به لبنان پرداخت کنند که برای دورکردن بحران اقتصادی این کشور که ازعواقب جنگ سوریه به سختی آسیب دیده است برگزار شد. [لودویک مارین/پول/خبرگزاری فرانسه]

نمایندگان 51 کشور، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، مؤسسه های مالی بین المللی و منطقه ای درآن حاضربودند.

آنها وعده دادند که از رشد اقتصادی لبنان حمایت کرده و سرمایه گذاریهای عمده ای را برای کمک به ارتقای زیرساختهای اساسی آن عرضه کردند.

حاضران دراین کنفرانس برای حمایت به «تشویق آن درادامه سیاست عدم مداخله و اجتناب از اختلافهای منطقه ای و حفاظت از آن درمقابل جنگهایی که دراطراف این کشور درگرفته است» تجهیزقوی بین المللی و منطقه ای را نشان می دهد.

بیش از 11 میلیارد دلار واعده های مالی

شرکت کنندگان وامهای تخفیفی و بلاعوض به مبلغ بیش از 11 میلیارد دلار وعده داند به شرط آن که این کشور اصلاحات را به پیش ببرد.

بانک جهانی 4 میلیارد دلار در طول پنج سال؛ بانک اروپایی بازسازی و توسعه 1.1 میلیارد یورو(1.35 میلیارد دلار) در خلال شش سال؛ صندوق توسعه سعودی 1 میلیارد دلار؛ بانک سرمایه گزاری اروپا 800 میلیون یورو(981 میلیون دلار)؛ بانک توسعه اسلامی 750 میلیون دلار درطول پنج سال؛ فرانسه 550 میلیون یورو(675 میلیون دلار) در طول چهار سال؛ صندوق کویت 500 میلیون دلار در پنح سال؛ قطر500 میلیون دلار در پنج سال؛ هلند 200 تا 300 میلیون یورو(245 تا 368 میلیون دلار)؛ ترکیه 200 میلیون دلار؛ اتحادیه اروپا 150 میلیون یورو(184 میلیون دلار) ؛ آلمان 120 میلیون یورو(147 میلیون دلار) و ایالات متحده 115 میلیون دلار وعده داند.

دربیانیه نهایی آمده است : «به رغم پیشرفتهای مطلوب اخیر، لبنان هنوز با دشورایها و چالشهای زیادی رو به رو است. جنگ سوریه، و آوارگی جعیت حاصل از آن و هجوم پناهندگان به لبنان، براقتصاد، زیرساختها و خدمات اجتماعی لبنان اثرگذاربوده است.»

نرخ بیکاری که از ابتدا بالا بود بیشتر شده است بویژه درمیان جوانان. بیش از 200 هزار تن از لبنانی ها به خط فقر کشور رسیده اند. اینها دشواریهای اساسی برای لبنان است که یک خدمت عمومی جهانی را با میزبانی آوارگان به جامعه جهانی رائه می دهد.

دورنمای دولت لبنان

الحریری که دورنمای دولتش را ارائه می کرد و برچهارستون مشترک مبتنی است گفت : «چالش امروز تغییر مسیر این گرایش از نظر رشد، فقر و بیکاری است.»

نخست: افزایش سرمایه گذاری در زیرساختها با اجرای برنامه های صرف هزینه سرمایه گذاری بلند پروازانه؛

دوم: تضمین برنامه سرمایه گذاری در اجرای یک چارچوب جامع مالی و با بدهی های پایدار از طریق اجرای مالیات با هدف کاهش کسری بودجه به میزان 5 درصد درطول پنج سال.

سوم: «اجرای اصلاحات زیرساختی مورد نیاز لبنان برای تحقق همه توانهای بالقوه رشد که بخش خصوصی یک نقش اساسی درآن ایفا می کند به همراه تقویت عدالت اجتماعی.»

این اصلاحات شامل مبارزه با فساد، بهبود امور اداری مالیات، زیرساختهای بخش دولتی و پیشرفته کردن آن، بهبود فرایندهای خرید، ارتقای سنتهای سهمیه بندی، کامپیوتری کردن دولت، ایجاد محیط تجاری بهرت، و افزایش کارآیی و پایداری بخشها.

چهارم: توسعه یک استراتژی برای تنوع بخشیدن به بخشهای تولید و تحقق توان بالقوه صادرات لبنان.

نگرانی ها درمورد افزایش بدهی ها

ولید جمبلاط نماینده مجلس لبنان در یک مطلب رسانه اجتماعی نوشت : «کنفرانس سدره به لبنان یک هدیه زیبا داد اما آن را به اصلاحات مشروط کرد.»

«ما کارهای لازم را انجام خواهیم داد؟ یا این کنفرانس مانند بقیه در معماهایی از وعده ها؛ فساد و فراموشی پایان می یابد.؟

جمال الجراح وزیر مخابرات به المشارق گفت: «ما [از بعضی ها انتقاد] شنیده ایم که این پول بدهی لبنان است. اما ما می پرسیم : چگونه می توانیم بدون پول برق تأمین کنیم؟»

نهاد المچوک وزیر کشور و شهرداری ها گفت: «موفقیت کنفرانس سدره یک پیروزی برای سیاست معقول سعد الحریر نخست وزیر است که ثبات و آرامش را برای ایجاد فصای مناسب سیاسی برای سرمایه گذاری برگزید.»

درهمین حال به گفته ندیم جمایل نماینده مجلس لبنان «این پیروزی در گرفتن 11 میلیارد دلار از کنفرانس سدره نیست بلکه در نحوه هزینه کردن آن بر سر اصلاحات لازم و توقف مسیر فساد و تلف کردن آن است.»

او گفت که پیروزی بزرگتر در یافتن ابزارها برای بازپرداخت این وام نهفته است.

آنتونی حداد تحلیلگر اقتصادی و رئیس جنبش احیای دموکراتیک گفت که توپ اکنون محکم در زمین لبنان افتاده است.

او به المشارق گفت که جامعه بین المللی تمایل خود را برای شرط بستن برآینده لبنان نشان داده است بنابراین کسب دوباره اعتماد برعهده لبنان است.

او گفت: «این حمایت بین المللی به اصلاحات اساسی مشروط است که فقط می تواند کنفرانس سدره و نتایج آن را به یک فرصت برای نجات لبنان از پرتگاه اقتصادی و اجتماعی تبدیل کند.»

وعده های کمک نظامی در کنفرانس رم 2

در نیمه ماه مارس لبنان یک استراتژی پنج ساله را در کنفرانس رم 2 ارائه داد و به کشورهای اهدا کننده جزئیات نیازهای ارتش و سازمانهای امنیتی برای حفظ ثبات تشریح کرد و وعده های کمک دریافت نمود.

الحریری گفت که این کنفرانس با طرح هایی که بوسیله ارتش و موسسه های امنیتی ارائه شد و «توجه بسیاری » به آن شده است بازتاب علاقه بین المللی در ثبات و امنیت لبنان است.

او در این کفنرانس گفت: «برای ایجاد اعتماد دراینجا هستیم زیرا تأیید می کنیم که یک امنیت بادوام برای لبنان یک امنیت بادوام برای منطقه است.»

سرتیپ مارون هتی که در امور امنیتی و دفاعی به الحریری مشاوره می دهد گفت: «این کنفرانس که امیدواریهای مثبتی برای کمکهای نظامی به لبنان به دست آورد پس از اجرا کارآمد خواهد بود.

او به المشارق گفت که جزئیات مربوط به این کمکها محرمانه است زیر به امور امنیتی ودفاعی مرتبط است.

هتی گفت که طرح های میش عون رئیس جمهور برای یک استراتژی تازه ملی هم مورد گفت و گو قرارگرفت و افزود که «شرکت کنندگان این کنفرانس ترغیب و حمایت خودشان را از رئیس جمهور عون برای پیشبرد این طرح ابراز کردند.

او افزود: «یکپارچه کردن نگرش لبنان برای موضوع دفاع با یک متن متعهد کننده و امضا شده بوسیله همه حزبهای لبنانی راه روشنی را ترسیم می کند که قابل انکار، نادیده گرفتن و یا نقض بوسیله هیچ حزبی نخواهد بود.»

جنید سلیمان در بیروت هم به نوشتن این گزارش کمک کرد.

آیا این مقاله را می پسندید؟

0 نظر

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500