دین

حوثی ها روشهای عقیدتی را بر کارکنان دولت تحمیل می کنند

نوشته ابو بکر الیمانی در صنعا

image

آموزگاران یمنی دریک اعتراض برای جنگ کنونی و تعلیق حقوقهای ماهیانه خودشان درخارج از دفتر سازمان ملل متحد در صنعا در روز 3 اکتبر 2017 شرکت می کنند. کارکنان دولتی درصنعا تهدید شده اند که درصورت عدم شرکت در«دوره های فرهنگی» اجباری مقررشده بوسیله حوثی ها درآمدهای بیشتری را ازدست خواهند داد.[محمد حویص/خبرگزاری فرانسه]

حوثی ها (انصارالله) تحت حمایت ایران درماه های اخیر کارکنان دولتی را درصنعا وسایر بخشهای یمن مجبور کرده اند تا در «دوره های فرهنگی» سخنرانی هایی شرکت کنند که روش های عقیدتی فرقه گرایی این شبه نظامیان را تبلیغ می کند.

این دوره ها به دنبال دستور روز 12 مارس برای هر چهارشنبه تعیین شده است که طی آن رهبریت حوثی ها دستور برگزاری نشستهای آموزشی هفتگی را برای کارکنان وزارتخانه های دولتی تحت کنترل آن صادر کرد.

براساس این دستور، هدف از این نشستها و سمینارها تضمین اتحاد کارکنان وزارتی و تقویت استقامت آنها است.

کارکنان وزارتخانه ها مخابرات و دارایی حوثی ها جزو کسانی هستند که مجبور به پیروی از این دستور شده اند.

درهمین حال به سازمانهای درآمد زا دستور داده شده است تا توزیع مزایای تشویقی کارکنان را متوقف کنند مگر آن که آنها در دوره های فرهنگی و مذهبی نام نویسی نمایند.

کلاسهای اجباری

محمد صالح مدیر منابع انسانی در یک وزارتخانه در صنعا به المشارق گفت که حوثی ها برگزاری «دوره های فرهنگی» هفتگی را برای کارکنان تمام وقت در وزارتخانه ای که او مشغول به کار است و سازمانهای وابسته آغاز کردند.

او گفت که این دوره ها و سخنرانی ها ماهیتا مذهبی و فرهنگی است وحضور در آن برای کارکنان اجباری شده است که نمی توانند درصورت حاضر بودن در محل کار در روزی که برگزاری می شود از شرکت درآن اجتناب کنند.

سلمی احمد، رئیس یکی اداره های وزارتی به المشارق گفت که او پیامکی دریافت کرد که اطلاع می داد لازم است در یک دوره یک هفته ای آموزشی برای کارکنان زن شرکت کند واین که به حاضران 1 هزار ریال یمنی(4 دلار) درروز پرداخت می شود.

او گفت: «بعضی از کارکنان زن به خاطر 1 هزار دینار [برای شرکت] موافقت کردند تا به دلیل شرایط دشواری که دارند بتوانند برای بچه هایشان خوراک تهیه کنند.»

صالح حزام، کارمند دولت به المشارق گفت: «آنها ما را برای 12 روز از خانواده هایمان دور کردند تا در یک دوره فرهنگی شرکت کنیم.»

او گفت: «کسانی که شرکت نکردند از فهرست پرداخت حقوق ماه بعد و فهرست مزایای حمل ونقل حذف خواهند شد اگرچه به مدت بیست ماه است که چیزی به ما پرداخت نشده و وضعیت ما بسیار اسفبار است.»

ناجی محمد یک کارمند اداره حسابداری وزارتخانه به المشارق گفت که او در این سخنرانی ها شرکت نمی کند و نسبت به فواید آن متقاعد نشده است.

او توضیح داد که اینها بر اساس روش عقیدتی حوثی ها را که براساس ولایت فقیه( شورای نگهبان) است بنا شده است.

او گفت که بسیاری از کسانی که دراین سخنرانی ها شرکت کرده اند مجبور به این کار شدند زیرا درغیراینصورت برای ازدست دادن مزایایی که از درآمدهای مالیاتی دریافت می کنند و حذف نامهایشان از فهرست دریافت حقوق مسئول می شوند.

تعالیم عقیدتی

رشاد الشرعبی کارشناس رسانه ای به المشارق گفت: «تعالیم عقدیتی همه قشرها و گروها و کارکنان غیرنظامی و نظامی دولتی یک موضوع بسیار جدی است».

او گفت: «حوثی ها بسیاری از جنگجویان آموزش دیده عقیدتی خود بوسیله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران (آی آر جی سی) را درایران و بوسیله حزب الله لبنان و یا درصنعا تحت نظارت کارشناسان ایرانی و لبنانی از دست داده اند.»

«آنها بسیاری از پوششهای اجتماعی و سیاسی را که بوسیله علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین به آنها داده شده بود و شریک آنها بود تا زمانی که به او خیانت کرده و او را نابود کردند از دست داده اند بنا بر این به چنین روشهای برای تجهیز همه توده ها متوسل شده است و این کار را ارائه تعالیم عقیدتی و دوره های فرهنگی به آنها انجام می دهد.»

او گفت که مردم یمن که بوسیله حوثی ها گمراه شده اند «از فساد، سوء استفاده از اموال عمومی وعدم موفقیت مؤسسه های اداری دولت آگاه تر شده اند.»

الشرعبی گفت: «بسیاری از مردم مانع پیوستن پسرانشان به جبهه های جنگ به عنوان جنگجو به شبه نظامیان می شوند بنابراین شبه نظامیان به برگزاری چنین دوره های متوسل می شوند.»

وضاح الجلیل پژوهشگر امور سیاسی به المشارق گفت که دستور تازه حوثی ها بخشی از «روشهای بغرنج» این گروه است.

او گفت: «این یک گروه متعصب بسته است که از تأثیر هنر، ادبیات و هرچیزی که به آزادی اندیشه ارتباط دارد می ترسد.»

او اشاره کرد: «جنبشهای فرقه گرای افراطی در کارها، اقدامها و مواضع خودشان شباهت دارند و اگر چه روشهای عقیدتی آنها متفاوت است، چهارچوب اصلی یکی و عین هم است و محتوای آنها هم یکی است.»

الجلیل گفت: «برای آن که این گروه ها آینده و مراکز نفوذ و کنترل خودشان را حفظ کنند باید اندیشه نسلهای گوناگون را شکل دهند.»

او افزود: «درحالی که آنها برای اعمال قدرت قوای نظامی، امنیتی وضد اطلاعاتی را در دست دارند، از عدم پذیرش منطقشان بوسیله توده ها ترس دارند بنابراین برای ایجادو تلقین آن در ذهنهای مردم از طریق روشهای مختلف تلاش می کنند.»

آیا این مقاله را می پسندید؟
19
0 نظر
شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق