آموزش

رئیس پیشین دانشگاه قاهره روشهای ضد تروریسم را توضیح می دهد

نوشتۀ ولید ابو الخیر در قاهره

جابر نصار رئیس پیشین دانشگاه قاهره در یکی از مراسم دانشگاه سخنرانی می کند. نصار در یک مصاحبه اختصاصی با المشارق تلاشهای دانشگاه را برای جلوگیری از ریشه گیری روشهای عقیدتی افراط گرایانه توضیح داد. [عکس با کسب اجازه از جابر نصار]

جابر نصار رئیس پیشین دانشگاه قاهره در یکی از مراسم دانشگاه سخنرانی می کند. نصار در یک مصاحبه اختصاصی با المشارق تلاشهای دانشگاه را برای جلوگیری از ریشه گیری روشهای عقیدتی افراط گرایانه توضیح داد. [عکس با کسب اجازه از جابر نصار]

جابر نصار گفت رئیس پیشین دانشگاه قاهره گفت که برای مصون کردن دانش آموزان درمقابل روشهای عقیدتی افراطی لازم است تا رشد فکری آنها پرورش یافته و به شرکت در فعالیتهای فرهنگی تشویق شوند.

او درخلال یک مصاحبه اختصاصی به المشارق گفت که زیرا پیش از هر چیز دیگری جنگ علیه تروریسم باید افکار افراط گرایانه را هدف قراردهد.

نصار که در دوره تصدی اش در روز 31 ژوئیه پایان یافت تلاشهای خودش را در خلال دوره خدمتش به عنوان رئیس و تلاشهای جاری دانشکده این دانشگاه را برای تأمین محیطی توضیح داد که دانش آموزان را پرورش می دهد و افراط گرایی را سست می کند.

المشارق: به نظر شما نقش دانشگاه در مقابله با تروریسم چیست؟

دانشجویان دانشگاه قاهره دریکی از سالنهای دانشگاه که به هنر و کتابخوانی اختصاص یافته است عکس می گیرند. [عکس با کسب از جابر نصار]

دانشجویان دانشگاه قاهره دریکی از سالنهای دانشگاه که به هنر و کتابخوانی اختصاص یافته است عکس می گیرند. [عکس با کسب از جابر نصار]

جابر نصار: نقش دانشگاه در مبارزه با تروریسم حیاتی اما غیرمستقیم است. تروریسم یک اقدام است و با اجرای قانون و به کارگیری جبر لازم با این عمل خشونت بار مقابله می شود. اما اگر عمیقتر بکاویم درمی یابیم که تروریسم اقدامی است که از یک روش عقیدتی افراط گرایانه نشأت می گیرد.

روشهای عقیدتی افراط گرایانه منبع اصلی تروریسم است. بنا بر این نقش اصلی دانشگاه ازبین بردن افراط گرایی در جامعه و جلوگیری از اثرگذاری این روش عقیدتی بردانشجویان است.

المشارق: چگونه می توان با گسترش روش عقیدتی افراطی مبارزه کرد؟

نصار: نقش دانشگاه در مبارزه با روش عقیدتی افراط گرایانه و تروریسم برای خشکاندن منابع افراط گری بسیار برجسته بوده است.

افراط گرایی به فروپاشی فرایند آموزشی دردرون دانشگاه منجر شده است زیرا دانشجوی افراط گرا را نمی توان آموزش داد و استاد افراط گرا نمی تواند آموزشی فراهم کند که به سود کشور باشد.[...]

با توسل به قدرت نرم دانشگاه به عنوان پرورشگاه افکار، ادبیات وروشنگری می توان با [افراط گرایی] مقابله کرد. بنابراین دانشگاهها نقشی اصلی در مبارزه با افراط گرایی و تروریسم با یک فرایند سالم آموزشی دارند که فرهنگ، هنر و ادبیات را به کار می گیرد. یک دانشگاه نه تنها محل تحصیل بلکه محل تجمع و گردهم آوردن همه شکلهای فرهنگ، هنر و ادبیات است.

تجربه دانشگاه قاهره از این اندیشه، نگرش و مفهوم الهام گرفت و در مدت زمانی کوتاه در هدایت افکاردانشجویان و کارکنان به دور از روشهای عقیدتی افراطی موفق شد.

المشارق: فعالیتهای فکری که در افزایش آگاهی های دانشجویان پیرامون عقاید افراط گرایانه اجرا کردید چه بود؟

نصار: ما از هنر، ادبیات و مطالعه استفاده کردیم و ذهنیت دانشجویان را شکل دادیم تا تفاوتها را درآغوش گرفته و سایرین را بپذیرند و افقهای تفاهم خودشان را گسترده کنند.

برای این منظور برنامه های مهم فرهنگی دردانشگاه برگزارکردیم، مانند رقبتهای قرائت(خواندن)، که بوسیله یک مؤسسه اجرا شد، علاوه برآن از هنر، ادبیات، گفتمان، رویدادها و سمپوزیوم های هنری استفاده شد تا به همه نظرگاهها و عقاید مختلف برای ازبین بردن هرنوع توجیهی برای افراط گرایان در استخدام دانشجویان پرداخته شود.

المشارق: درباره ابتکار عمل مسابقه خواندن برای ما بگویید.

نصار: راه حل نابود کردن افراط گرایی تنها در مقابله نظامی که تنها بخش کوچکی از راه حل را ارائه می کند نیست. مقابله واقعی مبارزه با افراط گرایی با فرهنگ، اندیشه، هنر و آموزش و با شکل دادن ذهنیت دانشجویان برای پذیرش دیگران و تفاوتها است.

ما سالنهای کتابخوانی ایجاد کردیم که یک طرح بسیار کارآمد است که برای دسترش قراردادن همه دانشهای عمومی و داستانهای بلند برای دانشجویان طراحی شده است که می توانند یک کتاب را از اینترنت رزرو کرده و از کتابخانه دانشگاه تحویل بگیرند.

هر دانشجو سه جلد کتاب قرض می گیرد و کتاب چهارم را به صورت رایگان نگاه می دارد تا به او در ساخت یک کتابخانه کمک شود و برای گسترده کردن افقهایش آثار بسیاری را بخواند.

به این ابتکار عمل افتخار می کنیم و این اقدام ادامه خواهد یافت.

المشارق: چگونه از هنر برای مقابله با افراط گرایی استفاده می کنید؟

نصار: یک سلسله رویدادها برگزار کردیم تا هنر نمایشی را به همه شکلهای آن به دانشگاه بازگردانیم.

تصمیم گرفتم که درآغاز دوره ام به عنوان رئیس دانشگاه در سال 2013 همه دانشکده ها باید یک سالن نمایش داشته باشند و متعاقب آن شماری سالنهای نمایش از هشت به 16 عدد افزایش یافت. همچنین به همه دانشکده ها دستور دادم که باید یک گروه نمایش و همچنین گروه آوازه خوانی داشته باشند.

رقابتها برای نمایشهای کوتاه و بلند برگزار شد و با اهدای جوایز به دانشجویان به اوج رسید. درنتیجه دانشگاه اکنون درهمه شکلهای هنروفرهنگ دانشجویان با استعداد تولید کرد.

آیا این مقاله را می پسندید؟

1 نظر

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500

خداوند همه ما را موفقیت عنایت فرماید و یاری کند. مشارکت اندیشمندان در همه امور مربوط به حکومت توسعه استعداد و ریشه کنی همه ایدئولوژی های افراطی مسیر پیش رو می باشد.

پاسخ دهید