اقتصاد

تلاش لبنان برای جلب سرمایه گذاری بخش خصوصی

نوشته جنید سلمان در بیروت

سعد الحریری نخست وزیر لبنان کنفرانس سرمایه گذاری در زیرساختهای لبنان را روز سه شنبه (6 مارس) در بیروت افتتاح کرد. [جنید سلمان/بیروت]

سعد الحریری نخست وزیر لبنان کنفرانس سرمایه گذاری در زیرساختهای لبنان را روز سه شنبه (6 مارس) در بیروت افتتاح کرد. [جنید سلمان/بیروت]

سعد الحریری نخست وزیر لبنان روز سه شنبه (6 مارس) «کنفرانس سرمایه گذاری در زیرساختهای لبنان» در بیروت را برای تسهیل بهبود اقتصادی و کمک به لبنان برای کسب مجدد وضعیت اقتصادی و مالی افتتاح کرد.

این کنفرانس پیشاپیش و برای آماده شدن جهت برگزاری کنفرانس سی ای دی آر ای برای حمایت از لبنان که قرار است در 6 آوریل در پاریس برگزار گردد، اجرا شد.

این کنفرانس قرار است نقش بخش خصوصی جهت آماده سازی مسیر برای تامین 40 درصد از بودجه پروژه ها را بر اساس قانون مالکیت بخش دولتی-خصوصی (پی پی پی) 2017 را تقویت نماید.

بیش از 600 نفر از 200 کشور منطقه و جهان در کنفرانس 6 مارس به نمایندگی از 200 شرکت، سازمان اقتصادی، صندوقهای توسعه و صندوقهای سرمایه گذاری مشترک در این کنفرانس شرکت کردند.

پیش بینی شده است که جامعه بین المللی با 16 میلیارد دلار در یک برنامه 10 ساله سرمایه گذاری در طی برگزاری سی ای دی آر ای حمایت نماید.

این سرمایه گذاری در بخشهای انرژی، آب، حمل و نقل، ارتباطات، فاضلاب و ضایعات جامد انجام خواهد شد و بیش از 40 درصد از پروژه های این طرح قرار ا ست از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی تامین گردد.

این برنامه قرار است نمای اقتصاد لبنان را بهبود بخشیده و سرمایه بخش خصوصی را بسیج نماید و فرصتهای شغلی و جهش اقتصادی ایجاد نماید.

پیش بینی می شود این برنامه قابلیت رقابت اقتصادی را بهبود بخشیده و باعث بهبود مسیرهای تجاری و صادرات بین لبنان و بازارهای کشورهای همسایه گردد.

سرمایه گذاری بخش خصوصی

الحریری گفت لبنان وارد فاز جدیدی با مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه های زیر بنایی لبنان شده است.

وی گفت: «موفقیت کنفرانس سی ای دی آر ای عمدتا بستگی به نیت جدی جامعه بین الملل برای حمایت از لبنان در جهت حمایت از ثبات اقتصادی کشور دارد.»

وی افزود این کنفرانس همچنین به «اراده واقعی کلیه احزاب سیاسی برای ادامه روند اصلاح امور مالی و اجرای اصلاحات ساختاری و بخشهای مختلف که باعث تقویت فعالیت بخش خصوصی می گردد» بستگی دارد.

وی گفت لبنان در حال اجرای اصلاحات مورد نیاز برای تشویق بخش خصوصی و دادن امکانات لازم به کشور برای پایان دادن به ضایعات مالی و فساد می باشد.

محمد شقیر رئیس فدراسیون اتاقهای بازرگانی، صنعت و کشاورزی لبنان گفت پروژه های یاد شده در کنفرانس در چهارچوب قانون پی پی پی سال 2017 قرار دارند.

وی به المشارق گفت: «این پروژه ها دارای ابعاد توسعه ای مهم بوده که اقتصاد لبنان را از رکود خارج می کند، نرخ رشد را تقویت کرده، فرصتهای شغلی ایجاد کرده و [زیرساختهای اصلی] را ارتقاء خواهند داد.»

وی گفت: «هر میلیارد دلاری که در لبنان سرمایه گذاری شده است 1 درصد رشد داشته و 15000 شغل ایجاد می کند.»

شقیر گفت بسیار مهم است که احزاب سیاسی لبنان با پروژه های گوناگونی که برای تسهیل کار و اطمینان از موفقیت برنامه پیشنهاد می شوند موافقت نماید.

زیر ساخت پیشرفته

وریج صابونجیان وزیر سابق صنایع لبنان گفت: «لبنان درگیر شرایط اقتصادی دشوار می باشد و بنابراین نیاز فوری به پروژه های زیر بنایی دارد تا اقتصاد را تقویت و احیاء نماید.»

وی به المشارق گفت: «زیر ساخت توسعه یافته برای اطمینان از فراوانی پروژه ها، تسهیل کسب و کارها، جذب سرمایه گذاری و ایجاد شغل برای ارتقاء اقتصاد لبنان ضروری می باشد.»

کامل وزنه یکی از اقتصاد دانان گفت: «اگر همه چیز خوب پیش برود، سرمایه گذاری [در زیر ساختها] اقتصاد لبنان که زیرساخت آن به مدت بیش از 20 سال توسعه نیافته است را احیاء خواهد کرد.»

وی گفت لبنان به سرمایه گذاریهای کلان در بخشهای پایه برای افزایش نرخ رشد، ایجاد فرصتهای شغلی و بهبود کیفیت سرویستهای عمومی و رقابتی کردن اقتصاد خود نیاز دارد.

آیا این مقاله را می پسندید؟

0 نظر

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500