حقوق بشر

سازمان دولتی یمن نیازمند کمک بیشتر برای آوارگان داخلی می باشد

نوشتۀ فیصل دارم در یمن

سازمان های کمک رسانی مواد غذایی را میان آوارگان داخلی یمن توزیع می کنند. [عکس تقدیمی از سوی واحد اجرایی آوارگان داخلی یمن]

سازمان های کمک رسانی مواد غذایی را میان آوارگان داخلی یمن توزیع می کنند. [عکس تقدیمی از سوی واحد اجرایی آوارگان داخلی یمن]

با ادامۀ نبرد در یمن، میلیون ها آواره داخلی نیازمند کمک های فوری مواد غذایی هستند.

عبدالوهاب الوشلی، مدیر واحد اجرایی آوارگان داخلی یمن، گفت که سازمان های داخلی و بین المللی برای حمایت از آوارگان داخلی و کاهش تاثیرات جنگ تلاش می کنند، اما کارهای بیشتری باید انجام شود.

الوشلی در مصاحبه با المشارق گفت که واحد اجرایی که یک سازمان دولتی مستقر در صنعا می باشد، در حال ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی ملی ویژه آوارگان داخلی می باشد و همچنین این واحد تلاش می کند تا تامین کمک های غذایی به آوارگان داخلی را به خاطر اینکه آنها بخشی از جمعیت می باشند که جنگ به آنان بیشترین آسیب را وارد کرده است، بهبود بخشد.

المشارق: چند آواره داخلی در یمن وجود دارند؟

عبدالوهاب الوشلی: تعداد آوارگان داخلی در اثر جنگ یمن که از ماه مارس 2015 آغاز شده است فراتر از 3.2 میلیون نفر است.

این رقم توسط سازمان های سازمان ملل متحد که در مناطق مختلف کار می کنند جمع آوری شده است، اما نشان دهنده تعداد واقعی آوارگان نمی باشد، اما عددی است که توسط ماتریس رهگیری آوارگی (دی تی ام) به دست آمده است. برخی در نتیجه جنگ آواره شده اند و اکثر آنان خانه های خود را غیر داوطلبانه به خاطر اینکه شهرها و مناطق آنان استان سعده و مناطق دیگر به مناطق جنگی تبدیل شده اند، ترک کرده اند.

واحد اجرایی در حال حاضر مشغول ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی ملی برای ثبت آوارگان داخلی است تا بتواند بهتر به آنان کمک کند؛ چرا که آنان بیشترین آسیب را از جنگ دیده اند.

المشارق: میزان کمک های ارائه شده به آوارگان چه میزان است و آیا کافی می باشد؟

الوشلی: کمک ارائه شده توسط سازمان های بشردوستانه هنوز کافی نیست و [نیازهای] تنها 20 تا 30 درصد از کل آوارگان ثبت شده در ماتریس رهگیری آوارگی را پوشش می دهد.

کمک های بشردوستانه فقط محدود به حمایت از آوارگان داخلی محدود نمی شود، بلکه به همۀ بخش های آسیب دیده و آسیب پذیر جامعه نیز مربوط می شود. گزارش های بین المللی اظهار می دارند که 85 درصد از جمعیت نیازمند کمک های غذایی می باشند. به عبارت دیگر، اکثر یمنی ها به خاطر جنگ و محاصره بودن نیازمند کمک های غذایی می باشند.

آوارگان داخلی آسیب دیده ترین بخش [جمعیت] می باشند و تنها بخشی از این کمک را دریافت می کنند. برنامه مواد غذایی می گوید که این سازمان کمک های غذایی برای 3 میلیون نفر تأمین می کند و آوارگان داخلی فقط بخشی از آنان هستند.

المشارق: به نیازهای آوارگان داخلی با توجه کمک های ناکافی بین المللی چگونه رسیدگی می شود؟

الوشلی: گروه های محلی بخش بزرگتری از کمک ها را به آوارگان داخلی نسبت به سازمان های کمک رسانی بین المللی ارائه می کنند. به همین خاطر است که واحد اجرایی در حال ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی برای ثبت آوارگان داخلی است تا بتواند کمک مستقیم بهتری به آنان ارائه کند. [...]

گروه های محلی و سازمان های محلی و خیریه ها و همچنین افراد نیکوکار گاهگاهی از آوارگان داخلی حمایت می کنند، اما این کمک به صورت منظم ارائه نمی شود. با این وجود کمک آنان بیشتر از کمکی است که توسط سازمان های کمک رسانی ارائه می شود.

المشارق: چرا ایدۀ ساخت اردوگاه های آوارگان با توجه به اینکه جنگ ادامه دارد و تعداد آوارگان رو به افزایش است در نظر گرفته نمی شود؟

الوشلی: تاسیس اردوگاه های دائمی آوارگان به خاطر عدم توانایی سازمان های بین المللی در تامین همۀ نیازهای این اردوگاه ها که شامل مواد غذایی، خدمات بهداشتی، و تحصیلی می باشد، دشوار است.

افزون بر این، برخی از اردوگاه های موجود در معرض اعمال خشونت آمیز قرار دارند که باعث می شود تاسیس اردوگاه های [جدید] محدود شود و آوارگان داخلی را وادار کند تا به استان های مجاور برای سکونت در مدارس و مناطق موقتی که برای آنان در نظر گرفته شده است، بروند.

بسیاری از آوارگان داخلی تصیم گرفته اند تا با بستگان یا آشنایشان که خانه هایشان را در اختیار آنان قرار داده و به آنان سرپناه داده اند، زندگی کنند و برخی هم به روستاهای خود بازگشته اند و برخی دیگر نیز توانسته اند در شهرهایی که در آن آواره شده اند، خانه ای اجاره کرده و برای تامین معاش به سختی کار کنند.

به همین خاطر تعداد [واقعی] آوارگان داخلی بیشتر از ارقامی است که توسط سازمان های بین المللی ارائه شده است.

المشارق: چرا کمک های غذایی میان همۀ بخش های جامعه توزیع می شود و فقط میان آوارگان داخلی که نیازمند تر از همه می باشند، توزیع نمی شود؟

الوشلی: جامعه یمن به طور کل از جنگ آسیب دیده است؛ به همین خاطر لازم بود سازمان های کمک رسانی بین المللی کمک های غذایی را به همۀ افرادی که مستقیما آسیب دیده اند مانند آوارگان داخلی یا افرادی که غیر مستقیم از جنگ آسیب دیده اند، ارائه نمایند.

افرادی که به طور غیر مستقیم آسیب دیده اند 85 درصد کل جمعیت ذکر شده در گزارشات بین المللی را تشکیل می دهد که نیازمند کمک های غذایی می باشد. این افراد شامل آسیب پذیرترین بخش های جامعه مانند زنان، کودکان و سالمندان، و افراد بیکار می باشند. جنگ بر همۀ وجوه زندگی اقتصادی و منافع اقتصادی و بخش خصوصی تأثیر گذاشته است و اکثر مردم کسب و کار خود را از دست داده اند و از تولید کننده به افراد بیکار که منتظر دریافت کمک های غذایی می باشند، تبدیل شده اند.

سازمان های بین المللی باید نقش بزرگتری را در تأمین نیازهای غذایی آوارگان داخلی و همۀ افرادی که به طور کل از جنگ آسیب دیده اند ایفا کنند و با جدیت و صادقانه کار کنند تا راه حل های توافقی برای توقف جنگ و پایان رنج های انسانی که هر روز رو به افزایش است، پیدا کنند.

آیا این مقاله را می پسندید؟

2 نظر

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500

افراد آواره ای هستند که نام آنها نزد دفتر آوارگان ثبت نشده است.

پاسخ دهید

ادارۀ واحد اجرایی در یمن منبع تقلب و فریبکاری است.

پاسخ دهید