تروریسم

جنگ یمن مانع تلاش ها برای مبارزه با تامین منابع مالی گروه های تروریستی بوده است

نوشتۀ فیصل دارم در صنعا

احمد جابر السنبانی، رئیس «کمیته ملی مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین منابع مالی تروریسم» در دفتر خود با المشارق دیدار کرد. [فیصل دارم/ المشارق]

احمد جابر السنبانی، رئیس «کمیته ملی مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین منابع مالی تروریسم» در دفتر خود با المشارق دیدار کرد. [فیصل دارم/ المشارق]

جنگ یمن برنامه ملی که به هدف مبارزه با عملیات پولشویی و تامین منابع مالی برای گروه های تروریستی طراحی شده را به طور قابل توجهی تضعیف کرده و کار نهادهای دولتی برای نظارت بر فعالیت های بازرگانی و تبادلات پولی و مالی را دشوار کرده است.

احمد جابر السنبانی، رئیس «کمیته ملی مبارزه با عملیات پولشویی و مقابله با تامین منابع مالی برای تروریسم» در مصاحبه اختصاصی در دفتر خود در صنعا با المشارق گفت که گروه های افراطی قصد دارند از شرایط کنونی سوء استفاده کنند تا از مسیرهای غیرقانونی پولشویی کنند و هزینه فعالیت های خود را تامین کنند.

وی گفت خطر این نوع فعالیت ها به طور خاص بخش های جنوبی و شرقی یمن را تهدید می کند که گروه های همچون القاعده و «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) در آن ها فعال هستند.

او گفت که جنگ ادامه دار توانایی یمن برای متحقق کردن تعهدهایی را با مشکل مواجه کرده که به «گروه ضربت ویژه مالی» داشته است تا از فهرست سیاه این گروه برداشته شود. «گروه ضربت ویژه مالی» یک نهاد بین دولتی است.

السنبانی گفت: «کمیته ملی مبارزه با عملیات پولشویی و مقابله با تامین منابع مالی برای تروریسم» با وجود این چالش ها قصد دارد تا به فعالیت های خود ادامه دهد.» وی خاطرنشان کرد که یمن در سطوح سیاسی عالی متعهد شده است تا برای رفع کمبودهای راهبردی «کمیته ملی مبارزه با عملیات پولشویی و مقابله با تامین منابع مالی برای تروریسم» با «نیروی ضربت ویژه مالی خاورمیانه و شمال آفریقا» همکاری کند.

المشارق: جنگ بر فعالیت های «کمیته ملی مبارزه با عملیات پولشویی و مقابله با تامین منابع مالی برای تروریسم» چه تاثیری داشته است؟

احمد جابر السنبانی: فضای جنگ بر فعالیت های کمیته و برنامه «کمیته ملی مبارزه با عملیات پولشویی و مقابله با تامین منابع مالی برای تروریسم» تاثیر منفی قابل توجهی داشته است چون نهادها و موسسه های دولتی به شدت تضعیف شده اند، به ویژه 19 نهاد قانونی و نظارتی، از جمله بانک های تجاری که در چارچوب این برنامه کار می کنند.

این کمیته به دلیل شرایط جنگی با کمبود مالی شدید روبرو است و متعاقباً فضای حاکم برای تامین منابع مالی برای عملیات تروریستی و عملیات پولشویی، به ویژه در مناطق جنوبی و شرقی که گروه های تروریستی فعال هستند مساعد شده است.

جنگ همچنین مانع متحقق کردن تعهدهای یمن به «گروه ضربت ویژه مالی» شده است. یمن هنوز در فهرست سیاه «گروه ضربت ویژه مالی» قرار دارد و هنوز موفق نشده است تعهدات خاصی را متحقق کند و بهتر کردن شرایط سیاست مالی و رعایت استانداردهایی که «گروه ضربت ویژه مالی» توصیه کرده است از جمله این تعهدات بوده اند.

جنگ سبب شده است که تیم ارزیابی «گروه ضربت ویژه مالی» نتوانند به یمن سفر و اطمینان حاصل کنند که مراحل و روند (توصیه شده) رعایت شده اند، جنگ همچنین سبب شده که هیات متشکل از اعضای کمیته نتوانند برای دستیابی به همین هدف به خارج از کشور سفر کنند.

به علاوه، کمیته هیچ شرایط مالی مستقلی ندارد و وزارت دارایی یمن بودجه آن را تامین می کند. کمبود شدید درآمد مانع ادامه فعالیت های کلی دولت و کمیته به عنوان بخشی از آن شده است.

المشارق: پیامدهای خروج یمن از «گروه ضربت ویژه مالی» چیست؟

السنبانی: یمن به تنهایی توانایی انجام تلاش های «کمیته ملی مبارزه با عملیات پولشویی و مقابله با تامین منابع مالی برای تروریسم» را ندارد و جهان از همه نظر با هم مرتبط است و به یک دهکده جهانی کوچک بدل شده است.

علاوه بر این قانون «کمیته ملی مبارزه با عملیات پولشویی و مقابله با تامین منابع مالی برای تروریسم» مشمول به مبارزه با این نوع اقدامات مجرمانه، چه در داخل و چه در خارج از کشور می شود و پیامدهای اقتصادی بسیار قابل توجهی برای بانک های بین المللی دارد که اگر یمن نتواند تعهدات خود در این زمینه را متحقق کند، فعالیت های خود را در کشور به حالت تعلیق درمی آورند.

المشارق: تحت شرایط اضطراری و فوق العاده کنونی در یمن کمیته برای احیای خود چه اقداماتی اتخاذ خواهد کرد؟

السنبانی: کمیته اوایل ماه اوت با برگزاری جلسه ای تصمیم تشکیل گروه های کاری برای آماده کردن گزارش ها و پاسخ دادن به درخواست ها به هدف فعال کردن کانال های ارتباطی با سازمان ها و کمیته های منطقه ای و بین المللی را تصویب کرد.

«نیروی ضربت ویژه مالی خاورمیانه و شمال آفریقا» از همه این گروه ها مهمتر است که یمن نیز در آن عضویت دارد تا اطمینان حاصل کنیم از تجربیات دیگر (کشورهای عضو) بهره می بریم و نقش یمن در عرصه «مبارزه با عملیات پولشویی و مقابله با تامین منابع مالی برای تروریسم» را پررنگ تر کنیم.

کمیسیون به هدف ارتقای آگاهی در مورد جرائم مربوط به عملیات پولشویی و تامین منابع مالی برای تروریسم و خشکاندن منابع (مالی) تروریسم و جنایت هایی که در این عرصه مرتکب می شوند، در سطح محلی بسه کارگاه آموزشی برای وعاظ مساجد، کارشناس های رسانه ای ومطبوعاتی و سازمان های جامعه مدنی برگزار کرد.

این جرائم شامل (جرائم) عمدی و غیرعمدی هستند که قاچاق نیز شامل آن ها می شود که در مقوله جرم عملیات پولشویی قرار می گیرد و بعضی که از این مجرمیت این عمل مطلع نیستند که بعضی بدون اطلاع از این که کار در این مقوله قرار می گیرد، مرتکب می شوند.

ما قصد داشتیم با برگزاری این کارگاه های آموزشی، به ویژه جلسه هایی که برای وعاظ مساجد برگزار کردیم که معمولاً به دلیل ارتباط نزدیک با عموم مردم هدف این عملیات قرار می گیرند، آگاهی رسانی کنیم و فعالانه با این پدیده مبارزه کنیم و خطرهای ناشی از این پدیده را به حداقل برسانیم.

المشارق: پیامدهای منفی عملیات پولشویی و تامین منابع مالی برای گروه های تروریستی چیست؟

السنبانی: کاهش نقدینگی در ارز خارجی و پول رایج داخلی از جمله این پیامدهای منفی است چون در طی عملیات پولشویی پول از مسیر بانک ها به خارج از کشور منتقل می شود و در نهایت نرخ تورم و نرخ بیکاری را بالاتر می برد.

این عملیات همچنین درآمد ملی را ضعیف می کند و سرمایه های کشور به خارج از کشور سرازیر می شوند و بی ثباتی مالی و پولی به وجود می آید و وقوع جرم و بی قانونی بار هزینه های بیشتری را به دوش دولت می گذارد و مراکز ارتکاب به جرم و جنایت به دلیل کنترل سرمایه تقویت می شوند.

آیا این مقاله را می پسندید؟

0 نظر

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500