حقوق بشر

افزایش سربازگیری کودکان توسط حوثی های تحت حمایت ایران

افزایش سربازگیری کودکان توسط حوثی های تحت حمایت ایران

رسیدن کارتهای مشترک کمک رسانی به پناهجویان سوری آهسته است

رسیدن کارتهای مشترک کمک رسانی به پناهجویان سوری آهسته است

زنان برای فرار از داعش مسیرهای طولانی را از الرقه به لبنان طی می کنند

زنان برای فرار از داعش مسیرهای طولانی را از الرقه به لبنان طی می کنند

تحویل غذا به مردم گرسنه یمن در الحدیده

تحویل غذا به مردم گرسنه یمن در الحدیده

جمعیت شناسی «سوریه مفید» طرح بعد از جنگ رژیم را نشان می دهد

جمعیت شناسی «سوریه مفید» طرح بعد از جنگ رژیم را نشان می دهد

سازمان دولتی یمن نیازمند کمک بیشتر برای آوارگان داخلی می باشد

سازمان دولتی یمن نیازمند کمک بیشتر برای آوارگان داخلی می باشد

گردهمایی یمن خواستار برقراری صلح شد

گردهمایی یمن خواستار برقراری صلح شد

در فیلم مستند مصری بر کشور عمان به عنوان «سنگر» رواداری و مدارا تأکید می شود

در فیلم مستند مصری بر کشور عمان به عنوان «سنگر» رواداری و مدارا تأکید می شود

همایشی در بحرین تهدیدات ایران بر امنیت منطقه را بررسی می کند

همایشی در بحرین تهدیدات ایران بر امنیت منطقه را بررسی می کند

برنامه های خیریه به خانواده های یمنی کمک می کند

برنامه های خیریه به خانواده های یمنی کمک می کند