اعتراضات

ارتش لبنان به صلح آمیزنگاه داشتن اعتراضها کمک کرد

نوشته نهاد طوپالیان در بیروت

معترضان درون چادرهایشان در میدان ریاض الصلح بیروت گرد آمده اند.[نهاد طوپالیان/المشارق]

معترضان درون چادرهایشان در میدان ریاض الصلح بیروت گرد آمده اند.[نهاد طوپالیان/المشارق]

کنشگران و غیرنظامیان گفتند که درخلال اعتراضهای سراسری درلبنان ارتش نقش بسیار مهمی در حفاظت از غیرنظامیان و حفظ ماهیت صلح آمیز تظاهرات با توجه به تحریکهای حامیان حزب الله ایفا کرد.

مدیریت ارشاد و فرماندهی کل ارتش گفت که ژنرال جوزف عون فرمانده ارتش با رئیس سازمان امنیتی درروز 26 اکتبر دیدار کرد تا پیرامون اقدامها درتسهیل آمد و شد آزاد در جاده های حیاتی و امنیت معترضان گفت و گو کنند.

فرمانده ارتش حق اعتراضهای صلح آمیز و ابراز عقیده تأکید کرد که تحت شرایط قانون اساسی و مقررات حفظ شده است.

یک منبع نظامی از فرماندهی ارتش به المشارق گفت که از آغاز روز 17 اکتبر، ارتش لبنان «نسبت به وظیفه دفاع از شهروندان، هرفردی که باشد، درهرکجایی که باشد آگاهی داشت.»

معترضان لبنانی در میدان ریاض الصلح بیروت که دراین عکس دیده می شود از روز 17 اکتبر گردهم می آیند.[نهاد طوپالیان/المشارق]

معترضان لبنانی در میدان ریاض الصلح بیروت که دراین عکس دیده می شود از روز 17 اکتبر گردهم می آیند.[نهاد طوپالیان/المشارق]

او گفت: «ارتش از تظاهرکنندگان حفاظت کرد زیرا آنها درحال ابرازعقیده خودشان بودند اگرچه ترجیح می داد که مطالباتشان را در میدانهای عمومی بدون بستن راه ها ابراز می کردند.»

این منبع نظامی گفت که فرماندهی ارتش همچنین «با سیاستمداران دیدارکرد تا آنها را متقاعد کند که راه حل باید سیاسی باشد نه نظامی».

او گفت: «حتی برای یک لحظه هم فرماندهی ارتش به سرکوبی معترضان و گشایش راه های با زور فکر نکرد» و اشاره کرد که این گزینه «قاطعانه رد شد».

الهاب منجد،کنشگر مدنی گفت که ارتش لبنان ایمنی معترضان را از زمان آغاز تظاهرات تضمین کرد «و این به رغم فشاری است که درابتدا برروی فرماندهی ارتش برای سرکوبی ما وارد شد.»

منجد که اهل شمال لبنان است از روز17 اکتبر در یک تحصن درسراسرستادهای دولتی در میدان ریاض الصلح شرکت داشت که درست چند متر آنظرف تر از جایی قراردارد که نیروهای امنیتی درآنجا مستقر هستند.

او گفت که ارتش «همکاری صلح آمیز و استثنایی با ما نشان داد و همینظور اکثر نیروهای امنیتی، و این به رغم زحماتی بود که حامیان حزب الله ایجاد کردند.»

او گفت زمانی که این حوادث روی داد ارتش و نیروهای امنیتی مداخله کردند و «وضعیت را حل کرده و ثبات و صلح مدنی را دوباره برقرارنمودند.»

حفاظت از معترضان صلح آمیز

حنا رزکالله کنشگر رسانه های اجتماعی که در اعتراضها درمیدان جل الدیب شرکت داشت گفت که درطول اعتراضها ارتش لبنان «با شرافت درکنار مردم ایستاد، زیرا از خود مردم است.»

او به المشارق گفت: «ارتش به شکل صلح آمیز با معترضان ایستاد و ماهیت صلح آمیز اعتراضها را حفظ کرد و دست تعرض علیه هیچکدام از ما دراز نکرد.»

فاطمه مهیو ساکن بیروت گفت که ارتش «دربالاترین سطح آمادگی بوده وهست و با نیروهای امنیتی هماهنگ بود تا امنیت و ثبات برای معترضان و کسانی که نسبت به تظاهرات اعتراض داشتند تضمین شود.»

او به المشارق گفت: «درتمام مدتی که درخیابانها و جاده های بیروت و سایر مناطق بودیم، ارتش نگاهبان صلح مدنی بود حتی زمانی که حامیان حزب الله شورش را آغاز کردند» و اشاره کرد که ارتش آنها را دفع کرد.

او گفت که ارتش لبنان «حافظ و ضامن ایمنی ما است. ارتش حافظ اتحاد و همزیستی لبنان است.»

آیا این مقاله را می پسندید؟

1 نظر

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500

اگر حزب الله بخواهد شما از خیابان ها خارج شوید، شما بیش از اسرائیل یا داعش دوام نخواهید داشت.

پاسخ دهید