اعتراضات

معترضان لبنانی به رغم حمله حزب الله مخالفت می کنند

نوشته خبرگزاری فرانسه

حامیان حزب الله و امل با معترضان درروز 25 نوامبر درگیرشدند. [انوار عمرو/ خبرگزاری فرانسه]

حامیان حزب الله و امل با معترضان درروز 25 نوامبر درگیرشدند. [انوار عمرو/ خبرگزاری فرانسه]

نیروهای امنیتی موانع خیابانی را در سراسر لبنان درروز دوشنبه (25 نوامبر) جمع آوری کردند و با معترضانی رو به رو شدند که ازاوائل صبح به رغم مورد حمله قرارگرفتن بوسیله حامیان حزب الله و امل به خیابانها رفته بودند.

تظاهرکنندگان که طالب تغییراساسی و کامل دولت هستند از زمانی که اعتراضها درروز 17 اکتبرآغازشد مجهزباقی مانده اند اما یک اختلاف تلخ درطبقه سیاسی هنوز راه خروجی از بحران نیافته است.

معترضان که از این بن بست نا امید شده اند خواستارایجاد موانع خیابانی و اعتصاب عمومی درروز دوشنبه شدند اما یک حمله بوسیله حامیان حزب الله و امل درشب یکشنبه حضور آنان را تضعیف کرد.

درحدود نیمه شب یکشنبه حامیان حزب الله و امل به معترضان در یک پل روگذر رد نزدیکی اردوگاه اصلی اعتراضها درپایتخت حمله کردند.

گاز اشک آور درمیان درگیریهای حامیان حزب الله و امل و معترضان در بیروت درروز 25 نوامبر، یکی از خیابانها را پرکرد. [انورعمرو/خبرگزاری فرانسه]

گاز اشک آور درمیان درگیریهای حامیان حزب الله و امل و معترضان در بیروت درروز 25 نوامبر، یکی از خیابانها را پرکرد. [انورعمرو/خبرگزاری فرانسه]

آنها که پرچمهای حزب را تکان می دادند، به سوی معترضان صلح آمیز سنگ پرتاپ کرده و آنان را با توهین شماتت کردند درحالی که پلیس ضد شورش برای مهار خشونت مستقرشد.

مهاجمان همچنین یک اردو درنزدیکی محل را ویران کرده و چادرها را پاره کرده و به ویترین مغازه ها در خلال جدی ترین حمله خودشان علیه معترضان تا کنون خسارت وارد کردند.

دفاع مدنی گفت که دست کم 10 تن از معترضان زخمی شدند بدون آن که میزان جراحتهای آنان را مشخص کند.

عواقب پرتنش

درصبح دوشنبه سنگهای پراکنده، شیشه های شکسته و بقایای درهم پیچیده چادرها درهمه جا درارودی اصلی اعتراضها پخش بود.

دراطراف میدان شیشه ماشین ها با قلوه سنگها شکسته شده بود.

اما معترضان گفتند که تسلیم نخواهند شد.

دانی عیاش، 21 ساله که یک جاده اصلی را از صبح زود روز دوشنبه در منطقه حمرای بیروت بسته بود گفت: «این حمله به همه ما دست کم به کسانی که اکنون دراینجا هستند» عزم داد.

نیروهای امنیتی درروزدوشنبه درسراسر شاهراه های اصلی در شمال و شرق لبنان مستقرشده و موانع آهتی و خاکریزهایی را که پیشتربوسیله معرضان برپا شده بود جمع آوری کردند.

ارتش گفت که نُه تن از مردم را دربامداد درشمال بیروت دستگیرکرد پس ازآن که تلاش کرده بودند جاده ها را با استفاده از سوزاندن بنزین و شیشه های شکسته مسدود کنند.

ارتش همچنین چهار «شورشی» دیگر را دستگیرکرد و اندکی پس از آن سه تن ازآنها را آزاد کرد.

نیروهای امنیتی به دنبال حمله روز یکشنبه تحت انتقادهای تازه قرارگرفتن و معترضان آنها را به رفتار ملایم با حامیان حزب الله و امل متهم کردند که به اکثرآنها اجازه داده شد از محل بروند.

این انتقادها رایا الحسن وزیر کشور را واداشت تا درروز دوشنبه پاسخ داده و بگوید که هنوز ارتش و پلیس تنها «ضامن امنیت کشور است.»

عجز سیاسی

پس از تقریبا یک ماه از زمان استعفای کابینه سعد الحریری نخست وزیر که درمقابل فشارهای عمومی تسلیم شد، رهبران سیاسی درانتخاب یک دولت تازه ناتوان مانده اند.

میشل عون رئیس جمهور گفت که آماده پذیرش دولتی است که شامل تکنوکرات ها و نمایندگان جنبش مردمی است که هردو جزو مطالبات اصلی معترضان است.

اما معترضان می گویند که هردولتی را که شامل نمایندگان حزب های پابرجاست رد می کنند.

ایالات متحده، فرانسه، بانک جهانی و سازمانهای رتبه بندی اعتباری همگی به مسئولان تأکید کردند تا به تشکیل کابینه سرعت دهند و هشدار دادند که بحران اقتصادی و سیاسی بدترخواهد شد.

درتازه ترین اقدام سیاسی ریچارد مور مقام ارشد امورخارجه بریتانیا درروز دوشنبه درلبنان بود.

دراعلامیه ای از سفارت بریتانیان آمده است که او «برنیاز فوری برای تشکیل یک دولت» درخلال نشستهایش با رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیرامورخارجه، سخنگو و رئیس فرمانده ارتش تأکید خواهد کرد.

به نقل از مور مدیرکل امور سیاسی گفته شد: «مردم لبنان در مطالباتشان برای بهبود حکمرانی روشن بوده اند وصدای آنها باید شنیده شود.»

آیا این مقاله را می پسندید؟

0 نظر

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500