جامعه

پناهندگان سوری یک طوفان زمستانی دیگر را در لبنان سپری کردند

نوشته نهاد طوبالیان در بیروت

دو طوفان برف در کمتر از دو هفته به لبنان رسید و اردوگاه های غیررسمی پناهندگان را که در سراسر کشور پراکنده است ویران کرد. [عکس با کسب اجازه از کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد]

دو طوفان برف در کمتر از دو هفته به لبنان رسید و اردوگاه های غیررسمی پناهندگان را که در سراسر کشور پراکنده است ویران کرد. [عکس با کسب اجازه از کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد]

یک بچه پناهنده سوری درلبنان جعبه ای از پوشاک زمستانی از یونیسف دریافت می کند. [عکس با کسب اجازه از یونیسف]

یک بچه پناهنده سوری درلبنان جعبه ای از پوشاک زمستانی از یونیسف دریافت می کند. [عکس با کسب اجازه از یونیسف]

سازمان کمک رسانی و توسعه سوا اتاق عملیات مدیریت بحران ایجاد کرده است تا درتلاشهای کمک رسانی با سایر سازمانها هماهنگی شود که شامل تدارک بسته های غذایی برای پناهندگان سوری در اردوگاه های لبنانی است. [عکس با کسب اجازه از سوا]

سازمان کمک رسانی و توسعه سوا اتاق عملیات مدیریت بحران ایجاد کرده است تا درتلاشهای کمک رسانی با سایر سازمانها هماهنگی شود که شامل تدارک بسته های غذایی برای پناهندگان سوری در اردوگاه های لبنانی است. [عکس با کسب اجازه از سوا]

سوا برای پناهندگان سوری آسیب دیده از طوفان لباسهای زمستانی فراهم کرد. [عکس با کسب اجازه از سوا]

سوا برای پناهندگان سوری آسیب دیده از طوفان لباسهای زمستانی فراهم کرد. [عکس با کسب اجازه از سوا]

کارگران سازمان بسمه و زیتونه درمیان خانواده های پناهنده سوی در یکی از مراکز این سازمان در لبنان کمک توزیع می کنند. [عکس با کسب اجازه از سازمان بسمه و زیتونه]

کارگران سازمان بسمه و زیتونه درمیان خانواده های پناهنده سوی در یکی از مراکز این سازمان در لبنان کمک توزیع می کنند. [عکس با کسب اجازه از سازمان بسمه و زیتونه]

پیش از آن که دومین طوفان در کمتر از دو هفته به لبنان برسد، سوا به تقویت چادرهای پناهندگان با چوب و پوشش پلاستیکی کمک کرد. [عکس با کسب اجازه از سوا]

پیش از آن که دومین طوفان در کمتر از دو هفته به لبنان برسد، سوا به تقویت چادرهای پناهندگان با چوب و پوشش پلاستیکی کمک کرد. [عکس با کسب اجازه از سوا]

یک پناهنده سوری به عنوان بخشی از عملیات واکنش امارات متحده عربی برای پناهندگان سوری به نام «زمستان 2019» یک بسته غذایی دریافت می کند که دراوایل ژانویه در لبنان آغاز شد. [عکس با کسب اجازه از سفارت امارات متحده عربی در لبنان]

یک پناهنده سوری به عنوان بخشی از عملیات واکنش امارات متحده عربی برای پناهندگان سوری به نام «زمستان 2019» یک بسته غذایی دریافت می کند که دراوایل ژانویه در لبنان آغاز شد. [عکس با کسب اجازه از سفارت امارات متحده عربی در لبنان]

پناهندگان سوری ساکن در اردوگاه های غیررسمی پراکنده در لبنان به دلیل رسیدن دومین طوفان برف که ظرف کمتر از دوهفته این کشور را درهم کوبید با بادهای شدید و بارش برف گرفتار شدند.

طوفان برفی میریام که در روز یکشنبه (13 ژانویه) به این کشور رسید و برای دو روز ادامه یافت، با بادهای قوی تا 100 کیلومتر درساعت و موجهایی تا هفت متر ارتفاع به همراه بارش سنگین برف همراه بود.

طوفان هفته گذشته به نام نورما برای روزها قسمت شمال شرقی لبنان را درهم کوبید و بسیاری از پناهندگان سوری را از چادرهایشان آواره کرد که در نتیجه بارش سنگین برف، باران و بادهای شدید سرنگون شده بود.

نیروی آن طوفان اردوگاه های غیررسمی پناهندگان را در دره بقاع در شمال و کوه لبنان ویران کرده بود.

پیش از آن که دومین طوفان در کمتر از دو هفته به لبنان برسد، سوا به تقویت چادرهای پناهندگان با چوب و پوشش پلاستیکی کمک کرد. [عکس با کسب اجازه از سوا]

پیش از آن که دومین طوفان در کمتر از دو هفته به لبنان برسد، سوا به تقویت چادرهای پناهندگان با چوب و پوشش پلاستیکی کمک کرد. [عکس با کسب اجازه از سوا]

به دنبال طوفان برف نورما، پناهندگان سوری چادرهای پلاستیکی خودشان را که بوسیله طوفان یا طغیان آب از رود لیطانی ویران شده بود تقویت کردند.

سازمانهای امداد در تقویت چادرها به پناهندگان کمک کردند و برای آنها الوار، پوشش پلاستیکی، پتو، تشک، پوشاک زمستانی، خوراک و مواد گرمازا فراهم کردند.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در اعلامیه ای که در روز 12 ژانویه صادر کرد از همه سازمانهای دولتی، غیردولتی و جامعه مدنی درخواست کرد تا «برای آماده باشند و برای حفاظت در مقابل شرایط بسیار بد آب و هوا با هم همکاری کنند.»

گزینه برای بازگشت

با رسیدن طوفان برفی میریام شمار زیادی از پناهندگان در پناهگاه هایی ماندند که پس از رسیدن طوفان نخست به آنجا انتقال یافته بودند و بسیاری دیگر درچادرهایشان باقی ماندند.

زکریا شحاده یک پناهنده سوری از حمص که به همراه همسر و چهار فرزندش در اردوگاه پناهندگان الهندی در برالیاس زندگی می کند برای آماده شدن درمقابل طوفان میریام به اردوگاه بازگشت.

او به المشارق گفت: «زمانی که چادر ما را سیل فراگرفت مجبور شدیم جا به جا شویم اما به آنجا بازگشته و متعلقاتمان را خشک کردیم.»

او گفت که در اطراف چادرش خندقی حفر کرد تا به خشک شدن آب باران و آب از رودخانه در صورتی که بالا بیاید کمک شود.

او همچنین چادر را با کیسه های شنی محاصره کرد تا جلوی نفوذ آب گرفته شود.

او گفت: «وضعیت ما اسفبار است. پیکرهای ما در طوفان نخست خیس آب شد و نمی خواهم این دوباره روی دهد بویژه آن که بچه های من بسیار خردسال هستند و بین 15 روز تا چهار سال سن دارند.»

او گفت که سازمان سوا برای توسعه و امداد برای خانواده مقداری مازوت (نفت سوختی) تأمین کرد درحالی که سازمان بسمه و زیتونه اقلام غذایی فراهم کردند «که برای گذران از طوفان کنونی برای ما کافی است.»

ابوطلال خالد علی یک پناهنده سوری از حمص که به یک اردوگاه غیررسمی در برالیاس آواره شد، به همراه خانواده 14 عضوی خودش ماندن در مسجد شهر را برگزید.

او رأی به عدم بازگشت به اردوگاه داد زیرا «آب همه متعلقات ما، تشکها و پتوها را خیس کرد و بخش بزرگی از چادر فروریخت و نیازمند کاربسیاری برای بازگرداندن آن به حالت اول است.»

او به المشارق گفت: «نوه های من بسیار خردسال بوده و نوزادان جزو آنان هستند و هیچ تضمینی وجود ندارد که رودخانه دوباره طغیان کند یا خیر.»

او افزود: «برای ما بهتر است که در مسجد بمانیم تا زمانی که طوفان بگذرد زیرا غذا و گرما موجود است.»

اتاق عملیات مدیریت بحران

مشعل حیدر هماهنگ کننده سازمان سوا گفت که این سازمان یک اتاق عملیات مدیریت بحران ایجاد کرده است تا درتلاشهای کمک رسانی با سایر سازمانها شامل بسمه و زیتونه، دارالسلام، زنان حال برای توسعه، طرح ال آ اچ آ و چشمان سوریه هماهنگی شود.

او به المشارق گفت که سوا «نخستین سازمانی بود که با سیل زندگی اردوگاه برای کمک به پناهندگان شتافت.»

او گفت: «ما 350 خانواده را به هفت مرکز خودمان انتقال دادیم، با سایر سازمانها برای برآوردن نیازهایشان همکاری کردیم و برای کسانی که در چادرهایشان ماندند مواد گرمازا، تشک، پتو و روزانه سه وعده غذا فراهم کردیم.»

حیدر افزود: «ما برای خشکاندن آب در اردوگاه دیرزنون در نزدیکی برالیاس خندق حفر کردیم تا مانع نفوذ دوباره آب در چادرها شویم.»

او گفت که سوا به پولهایی از بودجه خودش هزینه کر تا یک بسته کامل غذایی و تدارکات نظافت شخصی برای 900 خانواده تأمین شود.

دیانا صالح هماهنگ کننده سازمان بسمه و زیتونه گفت که این سازمان «درخلال طوفان گذشته برای نجات پناهندگان شتافت و 200 خانواده را به مراکز خودش انتقال داد.»

او گفت که این سازمان برای پناهندگان مازوت، پتو و تشک فراهم کرد و چادرها را در اردوگاه های برالیاس با پوششهای مقاوم پلاستیکی تقویت کرده و دراطراف چادرها هم خندق حفر کرد.

طرح های کمک رسانی زمستانی

درهمین حال امسال چندین طرح برای کمک به پناهندگان سوری و جوامع میزبان آنها اجرا شد ازجمله عملیات واکنش امارات متحده عربی برای آوارگان سوری به نام «زمستان 2019» که بوسیله سفارت امارت متحده عربی در اوایل ژانویه در لبنان اجرا شد.

به عنوان بخشی از عملیات عمل کسوت الشتا، پوشاک زمستانی ازطریق اهدائیه های هلال احمر امارات پوشاک زمستانی بین پناهندگان سوری توزیع شد.

درهفته گذشته هم در مدرسه السماقیه در عکار غذا توزیع شد که میزبان شمار زیادی از پناهندگان به دنبال سیل از رود النهر الکبیر در مرز لبنان و سوریه بود.

این طرح با همکاری بین کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و وزارت امور پناهجویان انجام شد.

سازمان کمک رسانی بشردوستانه شاه سلمان (امداد کی اس) هم برای کمک به پناهندگان سوری در اردوگاه عرسال، بقاع و عکار یک برنامه بزرگ فوریتی اجرا خواهد کرد.

آیا این مقاله را می پسندید؟

2 نظر

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500

اسم من غسان عقاد است و من شهروند سوریه هستم. شماره پرونده من سی۳۵۴۲۹۲۴۵۱۳ است. مشکل من این است که از سوی رژیم مورد اذیت و آزار قرار گرفته ام و اگرچه در لبنان زندگی می کنم، اما مرتب تهدید شده ام. من واقعا وحشت کرده ام. علاوه بر این، دخترم نیاز به عمل جراحی دارد، اما من از پس آن برنمی آیم. او اگر عمل نکند، معلول خواهد شد. من شغلی ندارم و چهار فرزند دارم. شرایط من اجازه نمی دهد که به کشورم بازگردم. خواهش می کنم که به من کمک کنید. سپاسگزارم!

پاسخ دهید

بدبختانه ما هیچگونه کمکی دریافت نکرده ایم. ما در عکار زندگی می کنیم، اما هیچگونه پشتیبانی و کمکی دریافت نکرده ایم.

پاسخ دهید