امنیت

رژیم سوری ها را برای خدمت نظامی از گروه های شبه نظامی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران فرا می خواند

نوشته ولید ابوالخیر در قاهره

پلیس نظامی سوریه به دنبال افراد با ملیت سوری است که برای خدمت اجباری نظامی حاضر نشده اند. [عکس با کسب اجازه از جمیل العبد]

پلیس نظامی سوریه به دنبال افراد با ملیت سوری است که برای خدمت اجباری نظامی حاضر نشده اند. [عکس با کسب اجازه از جمیل العبد]

یکی از کنشگران محلی گفت که تنش در مناطق استان دیرالزور افزوده می شود جایی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران (آی آر جی سی) و شبه نظامیان وابسته به آن حضور دارند پس ازآن که ارتش سوریه حکمی برای فراخواندن سوریها برای حاضر شدن در خدمت اجباری نظامی صادرکرده است.

جمیل العبد کنشگر درروز چهارشنبه (26 دسامبر) به دیارنا گفت که شبه نظامیان وابسته به انقلاب اسلامی در حومه شرقی دیرالزور حضور سنگینی دارند «درحالی که ارتش سوریه درآن مناطق هیچ حضوری ندارد.»

او گفت: «نیروهای رژیم یک بخشنامه در منطقه دیرالزور صادرکردند که درآن به همه سوریها در گروه های شبه نظامی وابسته به سپاه پاسداران دستور داده شد تا خدمت با این گروه ها را متوقف کرده و برای خدمت سربازی و مراکز خدمات ذخیره گزارش دهند.»

او گفت که این اسختدامی ها به مراکز آموزشی ارتش سوریه فرستاده شده و به خدمت گماشته خواهند شد.

ارتش سوریه که از کمبود نیرو رنج می برد، به تازگی حکمی برای فراخواندن سوری هایی صادر کرده است که با شبه نظامیان وابسته به سپاه پاسداران در دیرالزور می جنگند تا برای خدمت نظامی حاضر شوند. [عکس با کسب اجازه از جمیل العابد]

ارتش سوریه که از کمبود نیرو رنج می برد، به تازگی حکمی برای فراخواندن سوری هایی صادر کرده است که با شبه نظامیان وابسته به سپاه پاسداران در دیرالزور می جنگند تا برای خدمت نظامی حاضر شوند. [عکس با کسب اجازه از جمیل العابد]

او گفت که این خبر «به سردرگمی و تنش در منطقه منجر شده است زیرا این فراخوان منطقه را از جنگجویان شبه نظامی [وابسته به سپاه پاسداران] عاری کرده و این شبه نظامیان را به کمبود شدید نیرو رو به رو خواهد کرد.»

او گفت که حکم با مخالفت از سوی فراخوانده ها رو به رو شد زیرا به آنها بوسیله رژیم و سپاه پاسداران درزمان خدمت با شبه نظامیان وعده داده شده بود که این مدت از خدمت اجباری آنها خواهد کاست.

العبد گفت که سپاه پاسداران هزاران تن از سوریها را از دیرالزور از طریق انگیزه های مالی استخدام کرده بود «درمقایسه با ارتش سوریه که هیچ انگیزه مالی ارائه نمی کند.»

او گفت که علاوه برآن به این جنگجویان مزایای امنیتی وعده داده شده بود که ازخدمت نظام یا ذخیره در ارتش سوریه معاف خواهند شد.

العبد گفت: «سپاه پاسداران شمار زیادی از عوامل غیرسوری خودش را به منطقه آورد تا کمبود نیروی احتمالی را جبران کند.»

او افزود که آنها یک حصار امنیتی دراطراف منطقه ایجاد کرده و چندین مقر بازرسی به منظور جلوگیری ازترک جنگجویان سوری برقرارکردند.

او گفت که بخشی از شهر دیرالزور که تحت کنترل ایران بود شاهد استقرارسنگین عوامل سوری بود که با جنگجویان ایرانی همراهی می شدند.

او گفت که درهمین حال حومه شرقی دیرالزور بویژه شهر میادین شاهد استقرارسنگین عوامل غیرسوری بوده است.

آیا این مقاله را می پسندید؟

0 نظر

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500