جامعه

یونیسف لبنان خواستار پایان دادن به تأدیب خشونت آمیز علیه کودکان شد

نوشته نهاد طوبالیان در بیروت

شرکت نمایندگان یونیسف در مراسم گشایش کارزار «می خواهم تو را بدون خشونت بزرگ کنم» که بر پرورش مثبت فرزندان و روشهای تربیتی جایگزین متمرکز است.[نهاد طوبالیان/المشارق]

شرکت نمایندگان یونیسف در مراسم گشایش کارزار «می خواهم تو را بدون خشونت بزرگ کنم» که بر پرورش مثبت فرزندان و روشهای تربیتی جایگزین متمرکز است.[نهاد طوبالیان/المشارق]

یونیسف لبنان برای پایان دادن به تنبیه انضباطی خشونت آمیز کودکان و تشویق پرورش مثبت فرزندان از سوی والدین در خانه، مدارس و جامعه، کارزاری را به راه انداخته است.

این کارزار که روز 12 ژوئن برای مصادف شدن با روز جهانی مخالفت با کار کودک آغاز شد، شعار «می خواهم تو را بدون خشونت بزرگ کنم» را دستور کار خود قرار داده است.

یونیسف دربیانیه ای گفت که این کارزار که با مشارکت با وزارت امور اجتماعی راه اندازی شده، از والدین و مراقبین می خواهد تا محیط امنی را برای کودکان فراهم کنند و روشهای تربیتی جایگزین را به کار ببرند.

یونیسف گفت که با وجودی که 69 درصد از لبنانی ها می دانند که کتک زدن کودک، ضرر دارد، بیش از شش کودک از هر 10 نفر در هر ماه هنوز مورد تنبیه خشونت آمیز قرار می گیرند.

در این عکس که از ویدئویی از برگزاری این مراسم از سوی یونیسف در چارچوب کارزار گرفته شده، کودکان نقش والدین را بازی می کنند. [نهاد طوبالیان/المشارق]

در این عکس که از ویدئویی از برگزاری این مراسم از سوی یونیسف در چارچوب کارزار گرفته شده، کودکان نقش والدین را بازی می کنند. [نهاد طوبالیان/المشارق]

براساس بررسی یونیسف بر روی خانوار که در سال 2016 صورت گرفت، بیش از 57 درصد از کودکان در لبنان که بین سن 1 تا 14 سالگی هستند،« شکلی از تنبیه خشونت آمیز، جسمی یا روانی را از سوی والدین یا مراقبین تجربه کرده اند.»

این سازمان گفت که این کودکان پیشینه های اجتماعی و اقتصادی گوناگونی دارند و از مناطق و فرهنگهای گوناگون هستند.

این کارزار بر روشهای مثبت پرورش کودکان و روشهای جایگزین برای منضبط کردن آنها در منزل، مدارس و جامعه متمرکز است و هدف از آن پرورش مسئولیت جمعی و فراگیر برای رشد سالم و ایمن فرزندان است.

بیار بوعاصی وزیر امور اجتماعی گفت: «راهبرد این وزارتخانه مبتنی بر تقویت محافظت از کودکان در لبنان در راستای معاهده سازمان ملل در موضوع حقوق کودکان است.»

روشن سازی موضوع

زمن علی حسن، افسر یونیسف مسئول برنامه محافظت از کودکان در لبنان گفت که آمار نشان می دهد که بیش از 57 درصد از کودکان در لبنان مورد خشونت جسمی و توبیخ خشونت آمیز از سوی والدین خود قرار میگیرند.

او به المشارق گفت: «روشن سازی این موضوع ضروری بود برای اینکه خشونت علیه کودکان به هر صورت و شکلی در بین تمام محیط ها و گروههای اجتماعی رخ می دهد.»

وی افزود که بررسی یونیسف نشان داده است که نسبت کودکانی که مورد خشونت واقع شده اند در تمام مناطق لبنان مشابه است.

حسن گفت،« این امر ما را وادار کرد تا برای آگاهی رسانی، ایجاد مهارت ها و فراهم کردن ابزار برای والدین به منظور پرورش کودکانشان به دور از زبان خشونت، با وزارت امور اجتماعی همکاری کنیم.»

او گفت که هدف کمک به والدین برای « سازگاری با فشارهای زندگی است که دلیل عمده توسل به خشونت است.»

کارزار در رسانه های اجتماعی

حسن گفت که کارزاری در،« تمام شبکه های اجتماعی برای دسترسی به والدین در سراسر لبنان و تغییر رفتار آنها،» به راه افتاده است.

ماریا سمعان، مسئول هماهنگی برنامه محافظت از کودکان در سازمان کفا، خشونت و بهره برداری کافی است گفت که کارزار جدید یونیسف،«بسیار مهم است.»

او به المشارق گفت که ازآنجایی،« این کارزار به پرورش و تربیت خشونت آمیز فرزندان و عدم آگاهی والدین از اثرات منفی آن بر روان کودکان توجه می کند، مهم است.»

او گفت که این کارزار،« کاری را که ما در حوزه محافظت از کودکان در سال 2008 در سازمان کفا آغاز کردیم، کامل می کند.»

وی گفت که ما برای کمک به « بزرگسالان، والدین و مراقبین، مطالب و مواد، راهنما و فعالیتهای آموزشی فراهم کردیم تا رفتارهای خشونت آمیز خود را تغییر بدهند.»

سمعان گفت که کفا دستورالعمل هایی را برای آموزش متخصصانی که با کودکان و والدین کار می کنند، برای ایجاد شیوه های مثبت پرورش فرزندان در جوامع لبنانی و اردوگاه های پناهندگان تهیه می کند.

آیا این مقاله را می پسندید؟

2 نظر

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500

این یک گام زیبا و سودمند از سوی جامعه مدنی است. ما جامعه‌ای نیرومند می‌خواهیم که به مردمش ببالد. جامعه‌ای که با خشونت اجتماعی مخالف است. ما می‌خواهیم فرزندان‌مان درس‌های‌شان را بخوانند و تحصیلات‌شان را تکمیل کنند.

پاسخ دهید

سخن درست!

پاسخ دهید