آموزش

بحران تحصیلی بر 5 میلیون تن از بچه های یمنی اثر خواهد گذاشت

نوشتۀ فیصل دارم در صنعا

مدارس دولتی درصنعا متروک مانده است و نام نویسی به دلیل اعتصاب آموزگاران به دلیل عدم پرداختهای حقوق هنوز آغاز نشده است. [فیصل دارم/ المشارق]

مدارس دولتی درصنعا متروک مانده است و نام نویسی به دلیل اعتصاب آموزگاران به دلیل عدم پرداختهای حقوق هنوز آغاز نشده است. [فیصل دارم/ المشارق]

براساس یک گزارش روز 18 سپتامبر که بوسیله وزارت برنامه ریزی و همکاری بین المللی منتشر شدسیستم آموزشی یمن نزدیک به فروپاشی است.

تا ماه ژوئن 2,407 مدرسه درسراسر کشور که به 1.5 میلیون تن از بچه ها خدمات می دادند به طور کامل تا مقطعی درخلال جنگ کنونی ویران شده است.

آموزگاران در اعتصاب در اعتراض به عدم پرداخت حقوقها برای مدت تقریبا یکسال هستند، کمبود کتابهای درسی وجود دارد و از بسیاری از مدارس به عنوان خانه برای آوارگان داخلی (آی دی پی ها) یا آسایشگاه برای رزمندگان استفاده می شود.

در این گزارش آمده است که بحران کنونی تهدیدی است که بیش ازپنج میلیون تن از کودکان را از تحصیل محروم می کند.

میزان خسارتها متفاوت است، با 10 درصد از مدارس که به طور کامل، 56 درصد به طور مقطعی ویران شده است، 7 درصد هم اکنون بوسیله آوارگان داخلی یا رزمندگان اشغال شده است و از 27 درصد باقیمانده دیگر به عنوان خانه برای غیرنظامیان یا جنگجویان استفاده نمی شود.

او به المشارق گفت: «این اثر منفی بر فرایند آموزش داشته است» و افزود که بدترین مدارس آسیب دیده عمدتا در استان صنعا، عمران، حجه، الحدیده و صعدا قراردارد.

او گفت: «شمار زیادی از مدارس پذیرای آوارگان داخلی هستند زیر بسیاری از آنها بدون سرپناهند» و اشاره کرد که بسیاری از مدارس در استان الدب پذیرای آوارگان داخلی از استان تعز است که دلیل آن نبردهای درحال وقوع درآنجاست.

اقدامهای موقتی اجرا شده است

الجبرانی گفت که مدارس نیمه تخریب شده تحت بازسازی و تعمیرات قرار گرفته که بخشی از برنامه فوریتی پرداخت هزینه اهدا کنندگان است.

او گفت که نزدیک به 360 دستگاه مدرسه در صنعا، تعز، الذاله، حجه، الحدیده و سایر استانها تعمیر شده است اما «نزدیک به 300 دستگاه مدرسیه دیگر به طور کامل تخریب شده و به دلیل نبود بودجه ویرانه مانده است.»

او گفت که اقدامهای موقتی اجرا شده است تا شمار فزاینده دانش آموزان جای داده شوند.

او گفت: «در مناطقی که مدارس به طور کامل ویران شده است کلاسهای جایگزین در چادرهای ایجاد کرده ایم و افزود که این کلاسهای موقتی هم برقرارشده است.»

او گفت که درمناطقی که شمار زیادی از آوارگان داخلی جذب شده اند مانند صنعا، مدارس به شکل دونوبتی فعال هستند درحالی که مدارس در استان با شمار زیاد آوارگان داخلی برنامه درسه نوبت عرضه می شود.

او گفت که درهمین حال اعتصاب آموزگاران به طور تقریبی بر4 میلیون تن از دانش آموزان در استانهای شمالی و درحدود 2 میلیون در اسانهای جنوبی و شرقی اثرگذار بوده است.

کمبود کتابهای درسی وجود دارد

سال تحصیلی درروز 17 سپتامبر در استانهای جنوبی و شرقی تحت کنترل دولت و در روز 30 سپتامبر درسایر استانها آغاز شد.

عبدالعزیز الحمزه معاون فرماندار ابین گفت که در این استان سال تحصیلی در حال انجام است و این به رغم کمبود کتابهای درسی و وضعیت فیزیکی مدارس است که بسیاری ازآنها ویران شده یا خسارت دیده است.

او گفت که بعضی از ویرانی ها حاصل جنگ کنونی است درحالی که القاعده مسئول بعضی از خسارتها است زیرا در سال 2011 این استان را تسخیر کرد.

او به المشارق گفت: «ما از کمبود کتابهای درسی رنج می بریم اما به رغم آن، بر تلاشهای خودمان در آغاز و ادامه فرایند تحصیل تمرکزداریم اگرچه فقط در کلاسها و چادرهای موقتی باشد.»

اعتصاب آموزگاران ادامه دارد

مدارس خصوصی درمنطقه اداری صنعا برای نام نویسی دانش آموزان گشوده شده است درحالی که اعتصاب آموزگاران در مدارس دولتی ادامه دارد.

محمد الفاضل، مدیر کل اداره آموزش منطقه ای صنعا گفت: «مدارس خصوصی که درسال 200,000 دانش آموز می پذیرند درهای خودشان را برای نام نویسی گشودند.»

او به المشارق گفت که مدارس دولتی هنوز به دلیل اعتصاب آموزگاران که بر بیش از 600,000 دانش آموز تأثیر می گذارد تعطیل است.

او براهمیت پرداخت به آموزگاران تأکید کرد و اشاره کرد که بعضی ازآنها به یافتن کارهای دیگر مجبور شده اند تا خانواده خودشان را تغذیه کنند.

عایش ابو لحوم دبیر کل سندیکای آموزگاران و آموزش دهندگان گفت که منطقه اداری صنعا تا زمانی که حقوقها پرداخت نشود به اعتصاب ادامه خواهد داد.

او به المشارق گفت: «ما امیدواریم که راه حلی وجود داشته باشد زیر آموزگاران تعهداتی ماندد پرداخت اجاره و خرید غذا برای خانوادهایشان بردوش دارند.»

آیا این مقاله را می پسندید؟

0 نظر

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500