پناهندگان

عدم وجود زیرساختها در جوامع میزبان پناهندگان در جنوب لبنان

نوشتۀ نهاد طوبالیان در بیروت

بچه های پناهنده سوری درخارج از چادرخودشان در مرج الخوخ، یک ارودگاه غیررسمی در جدیدت مرجعیون درجنوب لبنان ایستاده اند. [نهاد طوبالیان/ المشارق]

بچه های پناهنده سوری درخارج از چادرخودشان در مرج الخوخ، یک ارودگاه غیررسمی در جدیدت مرجعیون درجنوب لبنان ایستاده اند. [نهاد طوبالیان/ المشارق]

یک هیئت از مسئولان ارشد لبنانی و بین المللی به تازگی به منظور برآورد تأثیر بحران پناهندگان سوری درجنوب لبنان از این منطقه دیدار کردند.

معین المرعبی وزیر امور پناهندگان کشور، فیلیپ لازرینی هماهنگ کننده مقیم امور بشردوستانه سازمان ملل متحد و هیثم عمر مدیر کل صندوق توسعه اجتماعی از شهر درروز 16 مه از شهر صور، شهرک شبعا و کفرشوبا در منطقه عرقوب و مرج الخوخ که یک ارودگاه غیررسمی در جدیده مرجعون است دیدن کردند.

محمد سعب رئیس شهرداری گفت در شیبا از زمانی که جنگ سوریه آغاز شد بیش از 10,000 آواره سوری از شهرک بیت جین و مزارع حومه آن درخانه ها و اتاقها سرپناه یافته اند.

او گفت: «ما یک جامعه فقیر کشاورزی هستیم و این شهرک از کمبود شدید زیرساختها مانند فاضلاب، آب و جاده حتی پیش از [بحران] پناهندگان سوری دررنج بود.»

او افزود: «امروز برای آن که از [عهده] فشار بسیار زیادی که برشهرک وارد شده نیازمند بازسازی زیرساختها و همچنین طرح های توسعه در شهرک و منطقه عرقوب هستیم».

او گفت که شهرداری هر کاری را که می تواند برای کمک به پناهندگان انجام می دهد و اشاره کرد که «روابط میان ساکنان و پناهندگان خوب و دوستانه است.»

شرایط دشوار

فاطمه الخلیل حماده پناهنده سوری به المشارق گفت که او درسه سال گذشته به همراه سه نوه یتیمش در شبعا زندگی کرده است.

او گفت: «ساکنان به رغم وضعیت دشوار خودشان به من کمک می کنند.»

به گفته حاتم غانم مدیر مدرسه عمومی شبعا این مدرسه هم اکنون به 700 دانش آموز سوری و 400 دانش آموز لبنانی خدمت می کند. او به این هئیت گفت که مدرسه به نوسازی نیاز دارد و خواستار تأمین حمایت برای دانش آموزان سوری شد.

در ارودگاه مرج الخوخ درحدود 1,500 پناهنده از ارودگاه ادلب در حدود 200 تخته چادر سرپناه گرفته اند.

خالدیه محمد الجرف پناهنده سوری از این ارودگاه گفت: «سه خانواده یا درحدود 15 تن با سنهای مختلف در یک چادر درمیان نشت آب شور زندگی می کنند.»

او گفت: « اگرچه از سازمانهای بین المللی کمک دریافت کرده ایم اما هنوز شدیدا نیازمند آب، برق و آموزش برای بچه هایمان هستیم.»

نبود زیرساختها

المرعبی گفت: «در این بازدید بزرگی دشواریهای بسیار بهداشتی، زیست محیطی و اجتماعی که آنها با آن روبه رو هستند آشکار شد.»

او به المشارق گفت: «ما از بینشهایی که بوسیله ریاست شهرداری و جوامع میزبان به ما داده شد دریافتیم که محورمشکلات آنها مربوط به زیرساختها است.»

او گفت که نگرانی اصلی شامل کمبود آب و نبود شبکه فاضلاب و مدیریت آن است که به آلودگی آب، چاه های زیرزمینی و زمینهای کشاورزی به دلیل جریان یافتن فاضلاب از اردوگاه های غیررسمی منجر می شود.

المرعبی گفت که ارودگاه های غیررسمی به منبع آب تمیز یا تأسیسات تصفیه فاضلاب مجهز نیست.

او گفت: «دراین رابطه ما با شهرداری جدیده مرجعیون پیرامون احتمال جابجایی ارودگاه مرج الخوخ به مکانی مذاکره کردیم که باعث خسارت زدن به آنها و آبهای زیرزمینی نمی شود.»

المرعبی گفت که دولت قصد دارد دارد تا شرایط را برای همه جوامع میزبان در لبنان بهتر کند با این درک که اگر شرایط برای لبنانی ها بهتر شود وضعیت پناهندگان سوری هم بهبود خواهد یافت.

افزایش حمایتها

لازرینی گفت: «دریافتیم که همه جوامع میزبان در لبنان از نبود زیرساختها، آلودگی آب، فاضلاب ومشکلات مدیریت آبهای آلوده رنج می برند.»

او گفت که همه چیزهایی که رؤسای شهرداری ها و جوامع میزبان خواستار درنظر گرفتن آن شدند «نیازهای فوری بود و لازم است که ما، به عنوان یک نهاد سازمان ملل متحد پیگیر آن باشیم و برحمایتهای به عمل آمده بیفزاییم».

او گفت: «ما با وزات کشور و امور پناهندگان جلسه های برکزای کردیم تا اولویت های منطقه ای و بخشهایی که درآن سرمایه گذاری خواهد شد تعیین شود.»

لازرینی گفت: «اولویت ما بر حدود 300 جامعه میزبان در شمال لبنان در دره بکا و جنوب تمرکز دارد.»

او افزود که یک مکانیزم مالی با بانک جهانی ایجاد شده است تا وامهای کم بهره گرفته شود و لبنان واجد شرایط شماری ازآنها برای بازسازی زیرساختها،شبکه جاده ای، آب، بخش بهسازی و بهداشت است.»

آیا این مقاله را می پسندید؟

1 نظر

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500

نام من باسل مصطفی مصطفی است. من اهل ریف حلب در عفرین، واقع در سوریه هستم. من یک کرد هستم و در لبنان زندگی می کنم. من متأهل هستم و یک فرزند معلول دارم. من پول مداوای او را ندارم. من در اینجا هبچ گونه منابع مالی ندارم و به همین خاطر می خواهم از اینجا مهاجرت کنم.

پاسخ دهید