تروریسم

کشاورزان و ماهیگیران یمن کمک دریافت می کنند

نوشتۀ فیصل دارم در صنعا

image

صلاح حاج حسن نماینده مقیم سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد در یمن، با المشارق پیرامون کمکهایی سخن گفت که این سازمان دراختیار کشاورزان و ماهیگیران قرارمی دهد. [فیصل دارم/ المشارق]

به گفته صلاح حاج حسن نماینده مقیم سازمان غذا و کشاورزی (اف آ او) ، کشاورزان، ماهیگیران و دامداران یمنی از این سازمان ملل متحد کمک دریافت می کنند تا تولید محصول را ازسربگیرند.

حسن به المشارق گفت که هدف از این کار کمک به ایجاد فرصتهای شغلی دربخش خصوصی بانضمام تقویت امنیت غذایی است.

او گفت که ارائه این کمک ها با چالش همراه بوده است زیرا این سازمان مانند سایر نمایندگی های کمک رسانی فعال در یمن، مجبور شد تا فعالیتهای خود را به دلیل جنگ جاری کاهش دهد.

المشارق: جنگ چه اثری برفعالیتهای سازمان کشاورزی و غذا در یمن داشته است؟

صلاح حاج حسن: هیچ تردیدی نیست که شرایط جنگی برفعالیتهای این سازمان اثر منفی داشته است، زیرا سازمان کشاورزی وغذا مانند سایر نمایندگی های سازمان ملل متحد اکنون به کمک به یمنی ها تنها در مواقع ضروری محدود شده است.

از آنجایی که طرح واکنش بشردوستانه یمن اعلام شده بوسیله سازمان ملل تنها 50 درصد از بودجه ای را دریافت کرد که سازمان ملل ازجامعه جهانی و اهدا کنندگان برای آن درخواست کرد، بودجه برای فعالیتهای ما به میزان 30 تا 50 درصد کاهش یافته است.

سازمان کشاورزی و غذا مانند سایر نمایندگی های سازمان ملل متحد همچینین با کاهش منابع محدود شده است که پایین بودن آن از سطوح لازم ادامه دارد، و این به رغم اهمیت حیاتی زمینه هایی است که ما درآن عمل می کنیم بویژه در حمایت از امنیت غذایی.

بر اساس آن، سازمان کشاورزی و غذا اکنون به زمنیه های فوریتی محدود شده است که بر کمک به فرایند بازیابی طرح ها و ازسرگیری تولیدات است که به [دریافت کنندگان] مورد نظر کمک می کند تا نیازهای خودشان را برآورده کنند و چرخه اقتصادی را در بخش خصوصی احیا کنند که به هرحال به سود تولیدات کشاورزی، دامداری و ماهیگیری خواهد بود.

المشارق: سازمان کشاوری و غذا دربرآوردن فرایندها کمک رسانی در این شرایط دشوار چه نقشی ایفا می کند؟

حسن: ما درپی توانمند کردن کشاورزان، دامداران و ماهیگیران آسیب دیده برای آن طرح هایی هستیم که به آنها در ازسرگرفتن فعالیتها و غلبه براین شرایط دشوار کمک می کند زیرا آنها نمی توانند به دلیل افزایش هزینه های تولید محصول تولید کنند.

ما کشاورزان را مورد نظر قراردادیم زیرا 70 درصد جمعیت یمن در مناطق روستایی زندگی می کنند و 50 درصد نیروی کاری در کشاورزی است، و [درنتیجه جنگ] این شمار انبوه از مردم منابع درآمد خود و ملزومات اولیه تولید را ازدست داده اند.

این نقطه تمرکز طرحها و برنامه های اجرای شده بوسیله نمایندگی های بشردوستانه سازمان ملل است زیرا ما درپی تقویت همه بخشهای تولید هستیم که بر امنیت غذایی تأتیر دارد.

المشارق: تصویر واقعی امنیت غذایی دریمن چیست؟

حسن: براساس تازه ترین گزارشهای جامع پیشرفت در مورد وضعیت [امنیت] غذایی، نزدیک به 14 میلیون [یمنی] از نظر غذایی امنیت ندارند و تقریبا نیمی از آنها ازنظر امنیت غذایی درمرحله فوریتی قراردارند که مرحله پیش از قحطی است.

المشارق: مهمترین برنامه های اجرا شده بوسیله سازمان کشاورزی و غذا در یمن چیست؟

حسن: دربخش ماهیگیری، با اجرای برنامه هایی برای ماهیگیران قایق، موتور قایق، تورماهیگیری، تجهیزات ایمنی و دستگاه های مکان یاب جهانی (جی پی اس) فراهم می شود که مکان ماهیگیران و محلهای ماهیگیری را به طور دقیق مشخص می کند و همچنین آموزش برای فرایندهای مربوط به چگونگی بهبود ارزش محصولات آنها و دوره های آموزشی برای ماهیگیران در مورد تولید تورهای ماهیگیری محلی.

دربخش کشاورزی و دامداری، این طرح ها شامل تأمین بذر، کود، صفحه های خورشیدی و سرم و دارو به کار رفته در مبارزه با بیماریهای و امراض حیوانی است. ما همچنین برای آنها علوفه و دام تأمین کردیم که در میان دامپروران آسیب دیده توزیع کردیم و تعداد 9,000 رأس دام برای آسیب دیدگان در آینده توزیع خواهیم کرد.

همچنین برنامه اطلاعات امنیت غذایی ایجاد شد که هزینه آن بوسیله اتحادیه اروپا تأمین شد و بوسیله سازمان کشاورزی و غذا اجرا گردید که به همه سازمانهای کمک رسانی خدمت می کند و توانایی های مؤسسه های ملی را دررابطه با رسیدگی به آسیب دیده ترین مناطق از نظر امنیت غذایی بهترمی کند.

المشارق: چگونه به دریافت کنندگان مد نظر و کسانی می رسید که ازجنگ آسیب دیده اند؟

حسن: با دفاتر وزارت کشاروزی درهمه استانهای این جمهوری همکاری داریم. سازمان کشاورزی و غذا یا شریکهای آن در میدان،گاهی بررسی هایی را از طریق توزیع فرمها انجام می دهند تا درطول اجرای برنامه های مستقیم به دریافت کنندگان مورد نظر در بعضی از مناطق برسند.اینها براساس مطالعاتی است که آسیب دیده ترین مناطق، نیازهای آنان و نوع برنامه مورد نیاز شناسایی شده است.

المشارق: دشواریهایی که دراجرای برنامه های خودتان و حمایت از تولید کشاورزی دارید کدام است؟

حسن: هر روز که تحت شرایط جاری در یمن می گذرد نیازها را بیشتر و کمبود منابع را تشدید می کند که با وخیم شدن وضعیت بیشری، شرایط زندگی امنیت غذایی همراه شده است و اعضای بیشتری از بخش تولید نیازمند کمکهای غذایی می شوند.

به همین دلیل، ما تلاش داریم تا به تولید کنندگان و کسانی که ابزار تولید خودشان را ازدست داده اند در ازسرگیری تولید کمک کنیم که از یک سو به تأمین نیازهای غذایی آنها کمک می کند و از سوی دیگر مشوق بخش خصوصی خواهد بود که فعالیتهای خود را که به تولید متکی بود از دست داده است.

این کار اقتصاد را احیا کرده و به ایجاد مشاغل زیادی منجر خواهد شد که به بهبود وضعیت امنیت غذایی با تضمین ادامه تولید و ازطریق اجرای مداخله های ضروری کمک خواهد کرد.

آیا این مقاله را می پسندید؟

1 نظر

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500

با سپاس از تلاش های شما.

پاسخ دهید