اقتصاد

کشاورزی یمن به شدت از جنگ آسیب دیده است

نوشتۀ فیصل دارم در صنعا

بخش کشاورزی یمن درنتیجه جنگ درحال وقوع خسارتهای مستقیم و غیرمستقیم دیده است. [فیصل دارم/ المشارق ]

بخش کشاورزی یمن درنتیجه جنگ درحال وقوع خسارتهای مستقیم و غیرمستقیم دیده است. [فیصل دارم/ المشارق ]

به گفته وزارت کشاورزی خسارتهای وارد شده به بخش کشاورزی یمن از زمان وقوع جنگ به بیش از 16 میلیارد دلار می رسد.

این خسارتها شامل 2.25 میلیارد دلار خسارت مستقیم ازحمله ازبین رفتن زیرساختها، تأسیسات و تولید محصول، دامداری، تجهیزات، ابزار انتقال و تدارکات تولید است.

خسارتهای غیرمستقیم بالغ بر 13.76 میلیارد دلار است و شامل خسارتهای وارد شده به مؤسسه های دولتی و تعاونی ومزارع و همچنین ازبین رفتن محصول و تولید، دامهای زنده، صادرات خارجی و ازدست رفتن نیروهای کاری است.

محمد الحمیری، معاون بخش خدمات وزارت کشاورزی به المشارق گفت که خسارتهای غیرمستقیم بخش بزرگتری از کل خسارتهای را تشکیل می دهد زیرا بردرحدود 75 درصد از یمنی ها اثرمی گذارد.

او گفت که اینها شامل ازدست رفتن فرصتهای شغلی، تعلیق فعالیتها درتأسیسات کشاورزی، توقف سرمایه گذاری کشاورزی و کاهش تولید می شود.

او گفت که خسارتهای مستقیم نتیجه جنگ است زیرا به بسیاری از تأسیسات و ساختمانهای تحت مالکیت دولت و مؤسسه های خصوصی کشاورزی و شرکتها خسارتهای سنگین وارد شده است.

او افزود که خسارتها برجاده ها و پلها هم بر عملیات بازاریابی کشاورزی اثر گذار بوده است.

روستائیان به کشاورزی وابسته هستند

الحمیری گفت: «خسارتهای غیرمستقیم چند وجه دارد و شامل ازدست رفتن مشاغل می شود زیرا جمعیت روستایی به کشاورزی برای گذران زندگی وابسته است.»

او گفت که ساکنان مناطق روستایی 75 درصد کل جمعیت یمن را تشکیل می دهد و این نکته تهدید بزرگی علیه کسب درآمد زندگی و امنیت غذایی است.

اوگفت که خسارتهای غیرمستقیم که از جنگ ناشی می شود شامل افزایش بها و کمبود مشتقات نفتی است زیرا این به افزایش بهای فعالیتهای کشاورزی منجر شده که به سوخت دیزل برای آبیاری متکی است.

او گفت: «بهای گران مشتقات نفتی هم به بهای بالای محصولات کشاورزی منجر شده که دلیل آن سه برابر شدن هزینه های حمل و نقل درمقایسه با پیش از جنگ است.»

الحمیری گفت که مراکز خدمات کشاورزی که محصولات را برای بازارهای داخلی و خارجی بسته بندی و آماده می کنند هم براثر این جنگ آسیب دیده اند.

عبدالله ناشر استاد کشاورزی دانشگاه صنعا گفت که توقف کامل صادرات محصولات از طریق راه های زمینی و فرودگاه ها بر بخش کشاورزی آثار منفی داشته است.

او به المشارق گفت: «کمیابی و بهای بالای مشتقات نفتی اثر منفی بر فرایند برنامه ریزی آیدده کشاورزان داشته است.»

پایین ترین میزان قدرت خرید

ناشر گفت که جنگ باعث افزایش بهای مواد خام مورد نیاز در تولید کشاورزی شده است درحالی که قدرت خرید به پایین ترین میزان خود رسیده است.

او گفت که مجموعه رویدادها به خسارتهای مالی برای کشاورزان منجر شده است و آنان را به تعلیق عملیات واداشته است.

عبدالجلیل حسان، اقتصاد دان به المشارق گفت که خسارتهای وارد شده بر بخش کشاورزی بر 75 درصد از بخش کشاورزی اثر مستقیم داشته است که یا کشاورزان هستند و یا در صنایع مرتبط به کشاورزی فعالیت می کنند.

او گفت که این نکته تهدید کمبود مواد غذایی را برای اکثر یمنی ها به همراه دارد.

او گفت که سه نمایندگی سازمان ملل متحد، سازمان غذا و کشاورزی، برنامه جهانی غذا و یونیسف هشدار داده اند که طبقه بندی مرحله کمبود انباشته غذایی ( آی پی س) برای یمن اکنون به میزان بحرانی رسیده است.

او گفت: «دو سوم جمعیت با تهدید گرسنگی رو به رو هستند و نیازمند کمکهای فوری برای نجات جان و گذران زندگی نیازدارند» و از سازمانهای بشردوستانه خواست تا به یمنی ها کمک کرده و برای توقف جنگ تلاش کنند.

آیا این مقاله را می پسندید؟

0 نظر

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500