سلامتی

سازمان ملل: پناهندگان سوری در لبنان بیشتر و بیشتر در فقر فرو می روند

نوشتۀ نهاد طوبالیان در بیروت

image

فاطمه عمار حدید و فرزندانش در خارج از چادرشان در اردوگاه بار الیاس در دره بقاع لبنان نشسته اند. یافته های تحقیقات اولیه سال 2016 سازمان ملل نشان می دهد 70 درصد از پناهندگان سوری ساکن لبنان زیر خط فقر زندگی می کنند. [نهاد طوبالیان/ المشارق]

یافته های اولیه تحقیقات سال 2016 که آسیب پذیری پناهندگان سوری که توسط سه آژانس سازمان ملل متحد را ارزیابی کرده است، نشان می دهد که بیش از 70 درصد از آنان زیر خط فقر زندگی می کنند.

یافته های این تحقیق که توسط برنامه غذای جهانی، کمیسیون عالی پناهندگان سازمان ملل و صندوق کودکان سازمان ملل انجام شده است همچنین نشان دهنده «الگوهای مصرف نگران کننده مواد غذایی از نظر غذای مصرف کننده» در میان پناهندگان می باشد.

یافته های اولیه تحقیقات ارزیابی آسیب پذیری پناهندگان سوری 2016 که در تاریخ 19 سپتامبر منتشر گردید بر اساس اطلاعات کسب شده از 4,950 خانوار که 72 درصد از آنان به طور مستقیم کمکهای مالی دریافت می کنند، استوار است.

گزارش کامل این تحقیق در پاییز منتشر خواهد گردید.

زندگی زیر خطر فقر

میرلیه ژرارد نماینده کمیسیون عالی پناهندگان سازمان ملل در لبنان گفت: «طاعون اقتصادی پناهندگان سوری به وخامت سال گذشته نبوده است اما می دانیم که این بخاطر کمکهای خارجی بوده است. وضعیت ممکن بوده بدون کمکهای که تا به امروز دریافت کرده ایم بدتر هم باشد.»

یافته ها اولیه نشان می دهد تعداد خانواده هایی که زیر سبد حداقل مخارج زندگی زندگی می کنند، مبلغی که خانواده برای تامین نیازهای اولیه خود نیاز دارد، افزایش یافته است.

آنها همچنین یافته هایی به دست آورده اند که نشان می دهد این افراد به شدت در برابر شوکهای خارجی آسیب پذیر بوده و به کمکهای بشردوستانه برای بقاء متکی می باشند.

خانواده های بسیاری منابع محدود خود را به پایان رسانده و مجبور هستند برای بقاء خود را با حداقل موجود وفق دهند.

ژارد گفت بعلاوه، بسیار در «دام قرض» گرفتار شده اند.

طبق یافته های اولیه، 34 درصد از خانواده ها در مقایسه با 23 درصد سال گذشته از نظر غذایی نسبتا تامین نمی باشند. تعداد خانواده هایی که مخارج مواد غذایی خود را کاهش داده اند 11 درصد افزایش یافته است در حالیکه تعداد خانواده هایی که مواد غذایی را به صورت نسیه می خرند 7 درصد افزایش یافته است.

این ارزیابی در مقایسه با آخرین اندازه گیری انجام شده نشان می دهد که «حدود 4.6 درصد از کودکان نسبت به 2.6 درصد سال 2013 زیر وزن لازم می باشند.»

همچنین مشخص شد که 54 درصد از پناهندگان نیاز به حمایت دائم برای ارتقاء و تعمیر پناهنگاههایشان داشته و 41 درصد از آنان در اماکن نا امن مانند چادرهای سردستی در اردوگاههای تصادفی، گاراژها، انبارها، انبار علوفه، زمینهای صنعیت و ساختمانهای ناتمام سکونت دارند.

برنامه های موجود به نیازمند ترین افراد تمرکز دارند

لیزا ابو خالد دستیار ارتباطات کمیسیون عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به المشارق گفت یافته های ارزیابی وضعیت پناهندگان سوری مورد توجه قرار گرفته است.

وی گفت: «در حالیکه ما به برنامه کمکهای نقدی خود به فقیرترین [پناهندگان] ادامه می دهیم، ما و شرکای ما بر اساس نتایج گزارش ارزیابی در حال حاضر به نیازمندترین افراد توجه داریم.»

وی گفت برنامه در حال حاضر به 18 درصد از افرادی که در کمیسیون عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ثبت نام کرده اند کمک می کند. وی افزود: «این درصد با در نظر گرفتن اینکه 70 درصد از این افراد اکنون زیر خط فقر زندگی می کنند و نیاز فوری به کمک برای باقی ماندن در سطح حداقل دارند، پایین است.»

وی گفت: «هدف ما رسیدن به سطح 25 درصد است تا پایان سال و 50 درصد در سال آینده است.»

با توجه به نزدیکی فصل زمستان، کمیسیون عالی پناهندگان سازمان ملل متحد برنامه های مختلف که عمدتا بر پناهندگانی که در کوهستانها و مناطق ناامن زندگی می کنند تمرکز دارد را آماده کرده است.

وی گفت: «تحقیقات نشان داده اند نیمی از پناهندگان در مناطق نا امن زندگی می کنند و نیاز به کمک ما و کمک شرکای ما دارند. امروز ما برای تامین ملزومات لجستیکی آنان کار می کنیم.»

تاثیر منفی بر کودکان

ابو خالد گفت: «بسیاری از کودکان سوری در لبنان «مجبور شده اند تا مخارج مواد غذایی را کاهش دهند و در روز یک وعده غذا مصرف کنند و این تاثیر منفی بر رشد کودکان خواهد گذاشت.»

وی افزود درصد افرادی که با کمبود مواد غذایی مواجه هستند از 23 درصد به 34 درصد در یکسال رسیده است. وی افزود: «ما با برنامه غذای جهانی و دانشگاه آمریکایی بیروت بر توسعه استانداردهای غذایی جدید ویژه فقیر برای فقیر ترین خانواده ها کار می کنیم.»

وی خاطر نشان کرد تا کنون در سال 2016، 979.3 میلیون دلار بر اساس طرح مشترک واکنش به بحران دولت لبنان و سازمان ملل که تلاش می کند از قرار گرفتن تعداد بیشتری از افراد زیر خطر فقر جلوگیری بعمل آورد، تزریق شده است.

وی افزود: «ما با وزارت امور اجتماعی و بیش از 80 شرکای دیگرمان برای تعیین اولویتهایمان هماهنگی می کنیم و بودجه ای که برای تامین مهمترین نیازهای [آنان] و کاهش فقر آنان نیاز داریم را تامین می کنیم.»

عببر عطیفه مسئول ارشد ارتباطات منطقه اس برنامه غذای جهانی به المشارق گفت در هماهنگی با وزارت آموزش و پرورش، غذای بهداشتی مدارس میان بیش از 10,000 دانش آموز لبنانی و سوری مدارس دولتی توزیع می شود.

وی گفت بر اساس این طرح دانش آموزان «آب میوه یا شیر و غذاهای مقوی تهیه شده در محل که با ویتامین و مواد مغزی ریز تقویت شده اند را دریافت می کنند.»

وی افزود این غذا انرژی لازم برای یادگیری را برای آنان تامین کرده و به والدین آنان انگیزه می دهد تا فرزندان خود را به مدرسه بفرستند.

عطیفه گفت: «این برنامه همچنین به بحران غذایی که پناهندگان در لبنان با آن مواجه هستند کمک می کند و به آنان مواد غذایی لازم برای رشد را ارائه کرده و آنان را تشویق می کند تا در مدرسه حضور پیدا کنند.»

وی گفت این برنامه همچنین به «حدود 700,000 خانواده پناهنده نیازمند سوری و فلسطینی و [شهروندان] لبنانی از طریق کوپنهای غذایی الکترونیکی کمک می کند و به آنان امکان می دهد تا مواد غذایی را از سوپرمارکتهای محل خریداری نمایند.»

وی گفت از سال 2013 تاکنون برنامه کوپن مواد غذایی برنامه غذای جهانی بیش از 700 میلیون دلار در اقتصاد لبنان تزریق کرده است.

خانواده های سوری با کمبود مواجه هستند

خانواده حدید که از حماه سوریه آواره شده است یکی از هزاران خانواده آواره سوری در لبنان هستند که در فقر مطلق بسر می برند.

فاطمه عمار حدید 32 ساله اکنون با خانواده پنج نفری خود در یک چادر کوچک در اردوگاه پناهندگان بار الیاس در دره بقاع زندگی می کند.

آنها خانه و فروشگاه کوچک خود که درآمدی خوبی برای آنان در سوریه داشت را از دست داده اند و اکنون هیچ وسیله ای برای تامین غذای کافی برای فرزندانشان ندارند.

وی به المشارق گفت: «ما پس از نقل مکان در مناطق مختلف لبنان که همسرم می توانست شغلی پیدا کند از سه سال پیش تاکنون در این اردوگاه ساکن شدیم.»

او گفت که اما، از زمانی که به اینجا وارد شدیم، او به ندرت توانست دو روز در هفته به عنوان کارگر در بقاع کار کند و آنچه وی به دست می آورد برای تهیه دو وعده غذای بهداشتی برای تقویت بدنهای نحیف فرزندانم کافی نمی باشد.

حدید گفت: «ما عمدتا به کمکهای غذایی که به صورت ماهیانه توسط کمیسیون عالی پناهندگان سازمان ملل و سایر سازمانها ارائه می شود متکی هستیم.»

وی گفت: «فرزندانم آرزوی غذاها و شیرینیهای بسیاری را دارند و ما فقط می توانیم آنها را یکبار در ماه به آنها بدهیم و اغلب مجبور هستم برای خرید ملزومات قرض کنیم و ماهها طول می کشد تا بتوانیم قرض خود را پرداخت کنیم.»

وی گفت پوشاک و حداقل ملزومات دیگر هم که اصلا وجود ندارند «چون ما در فقر واقعی زندگی تا اینکه زیر خطر فقر زندگی کنیم.»

آیا این مقاله را می پسندید؟

10 نظر

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500

ما در این خانه 8 نفر هستیم. با این که این خانه در طبقۀ اول است و محیط آن سالم نیست اما اجارۀ آن 450 [واحد پول] است. بزرگترین فرزندم 8 ساله و کوچکترینشان 2 ساله است. من امیدوارم آنها وضع ما را بررسی کنند، زیرا کمک غذایی متوقف شده است. خدا می داند که ما با تکیه بر آن کارت [نامفهوم] برای اجاره روزگار می گذرانیم. گاه ما [نامفهوم] از بدهی هستیم.

پاسخ دهید

به نیروی کار داوطلبانه احتیاج نیست؟ کار فرهنگی و اموزش بچه ها بیشتر.چطور میشه این کارو کرد

پاسخ دهید

من حسام خطار العکش هستم. من نزد این کمیسیون نام نویسی کرده ام. من دچار یک نوع بیماری روانی، سرطان، و شکستگی زانو هستم و پایم هم در آتل است. من نمی توانم کار بکنم. فرزندان من دچار سوءتغذیه هستند و به خاطر معضل پرداخت کرایۀ رفت و آمد دیگر نمی توانند به مدرسه بروند. من به غذا دسترسی ندارم. من نیاز فوری به کمک دارم. خواهش می کنم پاسخ دهید و کمک کنید. با سپاس فراوان از شما.

پاسخ دهید

من می خواهم این دیدگاه را پاک کنم.

پاسخ دهید

ما در شرایط بسیار دشواری قرار داریم. شرایط زندگی ما واقعا دشوار است. شغل من کفاف من را نمی دهد و من فرزندانی دارم که نیازهای بسیار زیادی دارند.

پاسخ دهید

من خانواده ای هشت نفره دارم و هیچ کمکی دریافت نکردم.

پاسخ دهید

این کمیسیون فقط یک درصد از نیازهای ضروری را ارائه می دهد و به خانواده هایی که دو فرزند دارند، هیچ چیزی نمی دهد. فقط به خانواده هایی که بیش از دو فرزند دارند، کمک می کند. این عادلانه نیست.

پاسخ دهید

درود بر شما. من سه فرزند دارم که دانش آموز مدرسه هستند. وضعیت شغلی خوبی ندارم. خدا به من کمک کند. من درخواست کمک غذایی دارم. با سپاس.

پاسخ دهید

ما با این که سه سال پیش نام نویسی کردیم، اما هیچ منفعتی نبرده ایم.

پاسخ دهید

به خدا سوگند که کمکی در کار نیست. من کودکان کم سن و سالی دارم و نه از سازمان ملل متحد و نه از هیچ کمیتۀ دیگری چیزی دریافت نمی کنم.

پاسخ دهید