تروریسم

القاعده و داعش درحالی که برای به دست گرفتن کنترل دریمن رقابت می کنند یکدیگر را تضعیف هم می کنند

نوشتۀ ابوبکر الیمانی در صنعا

یمنی ها درحال واررسی یک وسیله نقلیه سوخته هستند که به دنبال یک بمبگذاری انتحاری روز 15 ژوئیه علیه کاروان فرماندار عدن انجام شد. القاعده به انجام این حمله متهم شد اما «دولت اسلامی عراق وشام» (داعش) هم در یک شهر بندری فعال است. [صالح العبیدی/ خبرگزاری فرانسه]

یمنی ها درحال واررسی یک وسیله نقلیه سوخته هستند که به دنبال یک بمبگذاری انتحاری روز 15 ژوئیه علیه کاروان فرماندار عدن انجام شد. القاعده به انجام این حمله متهم شد اما «دولت اسلامی عراق وشام» (داعش) هم در یک شهر بندری فعال است. [صالح العبیدی/ خبرگزاری فرانسه]

کارشناسان به المشارق گفتند که رقابت شدید میان القاعده درشبه جزیره عربستان (آ کیو آ پ) و «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) دریمن الزاما هردوگروه را تضعیف می کند.

کمیته ای از سازمان ملل که وظیفه آن نظارت بروضعیت در یمن است، دریک گزارش ماه اوت به شورای امنیت سازمان ملل متحد آشکار کردن که القاعده درشبه جزیره عربستان از جنگ کنونی برای به دست گرفتن کنترل مناطق جنوبی و شرقی کشور ازفرصت استفاده کرد درحالی که برایجاد پایگاه سرمایه گذاری کرده است.

دراین گزارش آمده است: «از نقطه نظر فنی، توانمندی های عملیات میدانی القاعده بهترشده است و این نکته در بمبهای دست ساز(آی ای دی) هایی که هم اکنون دریمن استفاده می کنند قابل مشاهده است.»

اما براساس این گزارش این دو گروه افراطی «درحالی که برای جذب نیرو رقابت می کنند یکدیگر را تضعیف می کنند.»

تلاش برای برتری

عدنان الحمیری، کارشناس استراتژیک گفت: «رقابت میان القاعده و داعش به سود اولی است، اگرچه داعش دریمن درحال به دست آوردن پایگاه است.»

او گفت که ریشه های القاعده به نبرددرمقابل اشغال افغانستان به وسیله روسیه در دهه های 80 بازمی گردد «و آن ارتباط هنوز درذهنهای مردم یک انگیزه قوی باقی مانده است» که به این گروه در استخدام نیروهای تازه کمک می کند.

الحمیری همچنین اشاره کرد که القاعده درپی سوءاستفاده از ماهیت «محافظه کار و قبیله ای» در جامعه یمن به منظور جذب پیروان درمیان قبایل و ایجاد یک پرورشگاه اجتماعی برای خود است.

او گفت که اعضای قبیله ذهب در منطقه رداع از استان البیضاء و قبیله هایی از سایر استانهای جنوبی و شرقی تحت بهانه های مذهبی به این گروه می پیوندند.

الحمیری گفت که این کار جذب سایر قبیله نشینان را که از فرمان «ریش سفیدان خودشان» بدون توجه به این که متقاعد کننده است یا خیر، پیروی می کنند آسانتر می نماید.

اوگفت که علاوه برآن، سنگرهای استحکامی القاعه دریمن مانندابین، شبوه و بخشهایی از حضرموت به این گروه ازنظر بقا و تداوم مزیت می دهد و همچنین به دست آوردن پول و سلاح را برای آن آسانترمی کند.

او گفت: «شاید محیطی مانند عراق یا سوریه برای رشد داعش مناسب تر باشد زیرا برای این گروه آوردن جنگجویان بویژه جنگجویان خارجی آسانتراست که دریمن این چنین نیست.»

الحمیری گفت که اما او انتظار دارد که رقابت میان این دوگروه سرانجام به تضعیف هردوی آنها منجر شود.

نابودی ناگزیر

نایف حیدان تحلیلگر سیاسی به المشارق گفت: «القاعده از وضعیت درمنطقه سوءاستفاده می کند تا به جامعه نفوذ نماید و به اهداف خود دست یابد.»

او گفت که جامعه یمن محافظه کار است و میزان بالای بیسوادی «جمعیت مورد نظر این گروه را به شدت مستعد پذیرش و عدم سرپیچی از دستورات و ارشادهای این گروه می کند.

حیدان گفت که درمورد اختلاف کنونی میان داعش و القاعده، اساسا برتفاوت در روش اجرا مبتنی است «زیرا هدفها و روشهای عقیدتی هر دوگروه یکی است و منابع و حمایتهای آنها هم یکسان است.»

او گفت که هردوگروه درپی ویران کردن زیرساختهای یمن هستند اما در نهایت، رقابت بین آنها برسرپول، جنگجو و تسلیحات سرانجام به نابودی آنان منجر خواهد شد.

سعید عبدالمومن پروهشگراموراستراتژیک به المشارق گفت که با کاهش پایگاه حامیان القاعه این گروه دریمن به «قدیمی» شده است.

او گفت که این گروه ازچندین منطقه ازجمله ابین و المکلا، پایتخت استانی حضرموت بیرون رانده شد.

او افزود که درمورد داعش، «نام آنها مردم را می ترساند، زیرا این گروه از پوشش نامتوازن رسانه ای برای ترساندن و جلوه دادن اسلام به صورت منفی سوءاستفاده می کنند که بوسیله همگان مطرود است.»

او تأکید کرد: «مردم یمن گروه های افراط گرا را به هرشکل و تحت هرنامی، چه القاعده یا داعش رد می کنند. دلیل اثبات این آرامشی است که مردم درمناطق تحت کنترل القاعده حس کردند زمانی که این گروه منطقه ها را ترک کرد مانندآنچه که درابین و المکلا مشاهده شد.»

آیا این مقاله را می پسندید؟

3 نظر

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500

مردم جنوب مستحق آن هستید که سوزانده شوند.

پاسخ دهید

اگر این القاعدۀ یمن بود، در آن صورت حامی مالی و پشتیبان آن علی عبدالله صالح و پیروان او می بودند تا بتوانند همه ساله برای مبارزه با آن از کشورهای غربی باج بگیرند.

پاسخ دهید

نوشتاری بسیاری سطحی.

پاسخ دهید