تروریسم

القاعده در یمن مجبور شد تا از فعالیت خود بکاهد

نوشته نبیل عبدالله التمیمی در عدن

image

مردان یمنی و نیروهای امنیتی به بازرسی محل یک بمب گذاری انتحاری اجرا شده بوسیله القاعده در شهر بندری جنوب درعدن در روز 5 نوامبر 2017 دیده مشغولند. [استرینگر/ خبرگزاری فرانسه]

کارشناسان و ناظران گفتند که القاعده در شبه جزیره عربستان (آ کیو آ پ) در استانهای حضرموت، ابین و استان شبوه از یک رشته شکست و ناکامی آسیب دیده است و دشواریهای مالی آن را به کاهش فعالیت واداشته است.

این گروه افراط گرا اکنون به یمن محدود است جایی که تحت فشار مداوم حمله های هوایی علیه بسیاری از رهبران آن قرار دارد و این براساس گزارشی از گروه نظارتی سازمان ملل متحد است که در روز 15 ژانویه به شورا ملی امنیت تحویل داده شد.

در این گزارش آمده است که اما القاعده در شبه جزیره عربستان عوامل خودش را درمیان جوامع محلی پناه می دهد و نیروهای یمنی و ائتلاف عربی را در شبوه و ابین هدف می گیرد و با نیروهای ویژه قبیله ای در شبوه و حضرموت درگیری ایجاد می کند.

براساس گزارش سازمان ملل متحد،القاعده درشبه جزیره عربستان از بعضی از سنگرگاه های استحکامی درازمدت خودش در منطقه مرخه شبوه بیرون رانده شد و دوباره در استان البیضا مستقرشده است.

دراین گزارش آمده است که اما این گروه «هنوز مهاجم است و عملیات مداوم جنگ چریکی و عقب نشینی استراتژیک انجام داده و به اجرای عملیات بمب گذاری و ترور بویژه علیه مسئولان دولتی دست می زند.»

در این گزارش آمده است که دشواری های مالی، القاعده را به کاهش فعالیت خودش واداشته است و افزود که این گروه به شکل عمده خودش را به درگیریهای غیرمستقیم با ائتلاف عربی اساسا در استانهای جنوبی محدود کرده است.

شکستها و ناکامی ها

کارشناسان یمنی به المشارق گفتند که القاعده درشبه جزیره عربستان ضعیف شده اما ناتوان نیست زیرا دولت یمن هنوز ضعیف است.

آنها گفتند که این نکته برتلاشها برای جلوگیری از فعالیت القاعده اثر منفی دارد اگرچه این گروه از شکستها و ناکامی هایی درحضرموت، ابین و شبوه آسیب دیده است.

عدنان الحمیری تحلیلگر سیاسی به المشارق گفت که پس ازآن که نیروهای ائتلاف کنترل دراین مناطق را دردست گرفتند «القاعده درشبه جزیره عربستان از دیده ها مخفی شد و عقب نشینی کرد که بخشی از استراتژی معمول آن درعقب نشینی و اجرای حمله های گاه و بیگاه است.»

او گفت که استانهای ابین، شبوه و حضرموت هنوز از حضور القاعده آسیب می بیند و افزود که زمانی که نیروهای امنیتی ظاهر می شوند این گروه به مخفیگاه می رود.

او گفت که عوامل القاعده درشبه جزیره عربستان در منطقه القیفه از استان البیضا حضور دارد «زیرا درآن مناطق هنوز از حمایت قبیله ای برخورداراست.»

او اشاره کرد که این گروه علاوه بر فشار از نیروهای یمنی و ائتلاف عربی «در وضعیت مقابله مداوم» با «دولت اسلامی» (داعش) در منطقه یکلا در القیفه رو به رو است.

او گفت: «القاعده ضعیف شده اما ناتوان نیست» و اشاره کرد که جنگ یک محیط حاصلخیز برای استخدام جنگجویان بوجود آورده است که به بقای این گروه کمک می کند.

الحمیری گفت که این گروه هنوز در بسیاری از شهرها حضور دارد «اما حضور آن بوِیژه در تعز و چندین منطقه جنوبی پنهانی است.»

الحمیری گفت که در شبوه ساکنان هنوز درکنار نیروهای کمربند ایمنی علیه القاعده ایستاده اند زیرا درحضور نیروهای امنیتی احساس امنیت می کنند.

او گفت که علاوه برآن، بسیاری از رهبران قبیله نشین به عملیات برای بیرون راندن القاعده به نیروهای ویژه تحت حمایت امارات متحده عربی پیوسته اند.

او گفت که ساکنان بویژه این مورد حمایت می کنند زیرا نیروهای ویژه «از اهالی شبوه و قبیله نشینانی تشکیل شده است که از پشتیبانی سخاوتمندانه امارات متحده عربی برخوردارهستند.»

ازدست دادن قلمرو

یاسین التمیمی تحلیل گر سیاسی به المشارق گفت: «رکود فعالیت القاعده درشبه جزیره عربستان در مناطق سنتی تحت نفوذ آن از شرایط دشواری ناشی می شود که عوامل آن تجربه می کنند.»

او گفت: «درمیان عوامل القاعده کسانی هستند که فعالانه پیرو هدفهای این گروهند و این عوامل با وضعیت بسیار دشواری رو به رو هستند که ازتوان آنها برای استقرار علنی مانند آنچه که درگذشته انجام می دادند می کاهد.»

نوال عبدالرحمان یک پژوهشگر از مرکز مطالعات جمعیتی دانشگاه صنعا گفت: «القاعده درشبه جزیره عربستان منطق تحت کنترل خودش را برای یک دوره زمانی درحضرموت در استان المکلا و دراستانهای ابین و شبوه ازدست داد.»

او به المشارق گفت که این «به لطف مداخله های نظامی با هدایت کشورهای ائتلاف عربی و پشتیبانی آنها از نیروهای محلی بوده است.»

او گفت که حمله های القاعده در شبه جزیره عربستان به نیروهای امنیتی و فرماندهان نظامی واکنشی به تعقیب مداوم عوامل و رهبران آن دراین استانها است جایی که این گروه اکثر حمایتهای مالی و اجتماعی اش را از دست داده است.

عبدالرحمان گفت: «ثبات یمن، بازگشت دولت قوی و ازبین رفتن عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که به گسترش القاعده کمک می کند پایان این گروه را دریمن رقم خواهد زد.»

آیا این مقاله را می پسندید؟

0 نظر

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در المشارق * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500